Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 Author | 07/04/2010 | Department | © Bosch Rexroth AG 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,

Similar presentations


Presentation on theme: "1 Author | 07/04/2010 | Department | © Bosch Rexroth AG 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,"— Presentation transcript:

1 1 Author | 07/04/2010 | Department | © Bosch Rexroth AG 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Belastning på sylinder

2 2 Author | 07/04/2010 | Department | © Bosch Rexroth AG 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Belastning på sylinder

3 3 Author | 07/04/2010 | Department | © Bosch Rexroth AG 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Avskraper / Stangtetning

4 4 Author | 07/04/2010 | Department | © Bosch Rexroth AG 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Reservedeler til sylinder

5 5 Author | 07/04/2010 | Department | © Bosch Rexroth AG 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Sylinderfester

6 6 Author | 07/04/2010 | Department | © Bosch Rexroth AG 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Ventiler montert i skap

7 7 Author | 07/04/2010 | Department | © Bosch Rexroth AG 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Armatur og rør

8 8 Author | 07/04/2010 | Department | © Bosch Rexroth AG 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Luftlekkasjer OBS ! Ett hull med bare 1mm diameter i et system med 6 bars trykk forbruker ca. 20.000 – 25.000 m3 luft/år !!! Kostnaden for en slik lekkasje blir ca. 4000 til 5000 kr/ år !!!

9 9 Author | 07/04/2010 | Department | © Bosch Rexroth AG 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Hurtigfittings

10 10 Author | 07/04/2010 | Department | © Bosch Rexroth AG 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Montering av Gummislanger KORREKT MONTERING AV GUMMISLANGER

11 11 Author | 07/04/2010 | Department | © Bosch Rexroth AG 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. KORREKT MONTERING AV GUMMISLANGER Montering av Gummislanger

12 12 Author | 07/04/2010 | Department | © Bosch Rexroth AG 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Forskjellige tetninger

13 13 Author | 07/04/2010 | Department | © Bosch Rexroth AG 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Feilsøking LET SYSTEMATISK ETTER FEILEN ! • Kontroller arbeidstrykk på manometer. • Hør etter lekkasjer. • Sjekk om strømmen er på. • Ikke rør eventuelle endebrytere på maskinen. • Ta for deg koblingskjemaet. • Finn ut hvor i forløpet maskinen har stanset. • Har magnetavkjenner løsnet på sylinder ? • Gir den signal ? • Veksler den ventilen som får signalet ? • Går sylinder som blir styrt av ventil ?

14 14 Author | 07/04/2010 | Department | © Bosch Rexroth AG 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Feilsøking • Ikke utelukk mekanisk feil. • Er plastrør i klem ? • Blåser det ut av en av eksosportene på ventilrampen ?

15 15 Author | 07/04/2010 | Department | © Bosch Rexroth AG 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Feilsøking

16 16 Author | 07/04/2010 | Department | © Bosch Rexroth AG 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Feilsøking

17 17 Author | 07/04/2010 | Department | © Bosch Rexroth AG 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Belastning


Download ppt "1 Author | 07/04/2010 | Department | © Bosch Rexroth AG 2010. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,"

Similar presentations


Ads by Google