Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Горобей Тетяна Павлівна, учитель математики Фастівського ліцею-інтернату.

Similar presentations


Presentation on theme: "Горобей Тетяна Павлівна, учитель математики Фастівського ліцею-інтернату."— Presentation transcript:

1 Горобей Тетяна Павлівна, учитель математики Фастівського ліцею-інтернату

2 Взагалі що таке тригонометрія? Тригонометрія (від грец. τρίγονο (трикутник)та μετρειν (вимірюю) тобто буквально вимірювання трикутників) — розділ математики, що вивчає співвідношення між сторонами й кутами трикутників, пов’язаний з кутовими обчисленнями та перетвореннями.

3 Історичні відомості Звідки взялась ця наука? Стародавні єгипетські та вавилонські математики відчували недоліки в понятті кутової міри, але вони вивчили відносини сторін подібних трикутників і виявили деякі властивості цих відносин. Стародавні греки перетворили тригонометрію в замовлену науку.Ведений вимогами навігації і зростаючої потреби для точних карт великих областей, тригонометрія росла, щоб бути головною гілкою математики.

4

5 Алгебра Тригонометрію використовуємо і ми в повсякденному житті. Зараз на уроках алгебри ми вичавмо тригонометричні фукції. Наприклад:

6

7 Фізика Вивчаючи розділ механіки на фізиці ми не можемо не використовувати тригонометрію. Ось наприклад:

8

9 Геометрія Важлива тригонометрія і в геометрії. Особливо в прямокутних трикутниках. На уроках ми навіть вивчили дві теореми, засновані на основі тригонометрії.

10 Прямокутні трикутники Теорема синусів Сторони трикутника пропорційні до синусів протилежних кутів.

11 Теорема косинусів В тригонометрії, Теорема косинусів це твердження про властивість довільних трикутників котре є узагальненням теореми Піфагора. Нехай a, b, і c це сторони трикутника, а A, B, і C це його кути протилежні вказаним сторонам. Тоді, Ця формула корисна для знаходження третьої сторони трикутника якщо відомі решта дві сторони та кут між ними, та для знаходження його кутів, якщо відомі довжини його сторін.

12 Висновок: Існування більшості точних наук неможливе без використання тригонометрії. Вона є однією зі складових більшості задач з алгебри, геометрії та фізики. Висновок: Існування більшості точних наук неможливе без використання тригонометрії. Вона є однією зі складових більшості задач з алгебри, геометрії та фізики.


Download ppt "Горобей Тетяна Павлівна, учитель математики Фастівського ліцею-інтернату."

Similar presentations


Ads by Google