Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Vreţi mai cald în locuinţă? Vreţi cheltuieli mai mici pentru încălzire? Noi vă arătăm cum!

Similar presentations


Presentation on theme: "Vreţi mai cald în locuinţă? Vreţi cheltuieli mai mici pentru încălzire? Noi vă arătăm cum!"— Presentation transcript:

1 Vreţi mai cald în locuinţă? Vreţi cheltuieli mai mici pentru încălzire? Noi vă arătăm cum!

2 Convingeţi-vă vecinii de bloc şi înscrieţi-vă în programul anual de reabilitare !

3 20% 30%30% 50% Finanţarea Finanţarea pentru execuţia lucrărilor de reabilitare termică: - din alocaţii de la bugetul de stat; - din alocaţii de la bugetul local; - din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari.

4 Planşeu peste subsol Acoperiş Ferestre, uşi Pereţi După reabilitaretermică reabilitare termică Înainte de Înainte de reabilitare termică reabilitare termică Elementede Elemente deconstrucţie Pierderile de căldură 33% 56% 5% 6% 9,3% 36,2% 1,5% 2,5% În baza unui studiu de caz efectuat pe o clădire de locuit multietajată cu P+10E rezultă repartiţia medie a pierderilor de căldură prin elementele anvelopei, astfel:

5 Reabilitarea termică are ca scop : reducerea facturilor pentru întreţinerea clădirii, prin scăderea consumurilor energetice; îmbunătăţirea confortului termic în locuinţe; renovarea faţadelor; ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.

6 Măsuri de reabilitare termică: lucrări de refacere a finisajelor anvelopei. termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei; înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic; izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter; lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică; izolarea termică a pereţilor exteriori;

7 Pentru informaţii suplimentare: energetic@satu-mare.ro Tel.: 0261-807508 Mulţumim pentru atenţie!  Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor. Legislaţie:  O.U.G. nr.18 din 04.03.2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.  ORDIN nr. 163/540/23 publicat în Monitorul Oficial al României nr.194/27.03.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.


Download ppt "Vreţi mai cald în locuinţă? Vreţi cheltuieli mai mici pentru încălzire? Noi vă arătăm cum!"

Similar presentations


Ads by Google