Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Proiect finantat prin PHARE - Fondul Europa Caravana Fondurilor Structurale CARAVANA FONDURILOR STRUCTURALE Proiect finantat de Uniunea Europeana prin.

Similar presentations


Presentation on theme: "Proiect finantat prin PHARE - Fondul Europa Caravana Fondurilor Structurale CARAVANA FONDURILOR STRUCTURALE Proiect finantat de Uniunea Europeana prin."— Presentation transcript:

1 Proiect finantat prin PHARE - Fondul Europa Caravana Fondurilor Structurale CARAVANA FONDURILOR STRUCTURALE Proiect finantat de Uniunea Europeana prin Programul PHARE – Fondul Europa SEMINAR “Oportunitati de finantare pentru firme Fondurile Structurale” Iaşi, 27 august 2003

2 Proiect finantat prin PHARE - Fondul Europa Caravana Fondurilor Structurale AGENDA SEMINARULUI  Prezentare proiect Caravana Fondurilor Structurale  Prezentare Fonduri Structurale – oportunitati pentru firme, Fonduri de pre-aderare, alte programe de finantare disponibile  Prezentarea programului SAPARD, noi masuri de finantare disponibile  Prezentarea programului RICOP, noi masuri de finantare disponibile

3 Proiect finantat prin PHARE - Fondul Europa Caravana Fondurilor Structurale Proiectul Caravana Fondurilor Structurale Finantator: Uniunea Europeana prin Programului PHARE – Fondul Europa Buget: Costurile totale ale proiectului – 35.820 euro Contributia PHARE – 27.000 euro Contributia partenerilor – 8.820 euro Parteneri: CCINA Constanta - EIC RO822 Informest Gorizia, Italia – EIC IT388 Colaboratori: CCI Valcea, CCI Brasov, CCIRB, CCIA Galati, CCI Iasi, CDIMM Baia Mare, CCIA Timis

4 Proiect finantat prin PHARE - Fondul Europa Caravana Fondurilor Structurale OBIECTIV GENERAL...o mai buna intelegere a acquis-ului comunitar din domeniul politicilor regionale, respectiv a modelului european de dezvoltare regionala si a instrumentelor financiare europene care sprijina implementarea acestor politici...

5 Proiect finantat prin PHARE - Fondul Europa Caravana Fondurilor Structurale BENEFICIARI DIRECTI actorii dezvoltarii regionale comunitatile de afaceri

6 Proiect finantat prin PHARE - Fondul Europa Caravana Fondurilor Structurale ACTIVITATI PRINCIPALE 1.Activitati destinate actorilor dezvoltarii regionale: “caravana” seminariilor destinate actorilor dezvoltarii, Ghidul Fondurilor Structurale – ghidul actorilor dezvoltarii regionale, pagina de web http://www.caravanaFS.ccina.ro 2.Activitati destinate intreprinderilor: seminarii destinate intreprinderilor, Ghidul Fondurilor Structurale – ghidul intreprinderilor, pagina de web

7 Proiect finantat prin PHARE - Fondul Europa Caravana Fondurilor Structurale IMPACT National: Ramnicu Valcea, Brasov, Constanta, Bucuresti, Galati, Iasi, Baia Mare, Timisoara – acces online la rezultatele tangibile – difuzare larga a rezultatelor

8 Proiect finantat prin PHARE - Fondul Europa Caravana Fondurilor Structurale FONDURILE STRUCTURALE IN UNIUNEA EUROPEANA Ghid pentru intreprinzatori si furnizori de servicii de afaceri Cuprins 1. Ce sunt Fondurile Structurale? 2. Ghid pentru intreprinzatori si furnizori de servicii de afaceri 3. Experienta italiana 4. Glosar de termeni 5. Anexe

9 Proiect finantat prin PHARE - Fondul Europa Caravana Fondurilor Structurale PAGINA DE WEB DESTINATA PROMOVARII FONDURILOR STRUCTURALE http://www.caravanaFS.ccina.ro

10 Proiect finantat prin PHARE - Fondul Europa Caravana Fondurilor Structurale INFORMATII SUPLIMENTARE CCINA Constanta – Euro Info Centre RO822 Str. Mircea cel Batran 84, bl. MF1, 8700 Constanta Tel 0241 550960, fax 0241 619454, E-mail: eic@ccina.ro http://www.ccina.ro Informest Gorizia, Italia - Euro Info Centre IT388 Via Cadorna 36, 34170 Gorizia, Italy Tel: +39 0481 597411, fax +39 0481 537204 E-mail: eicit388@informest.it http://www.informest.it CCI Iaşi B-dul. Carol I nr. 27, Iaşi Tel. 0232-268001, Fax 0232-214530 E-mail: euroinfo@cciasi.dntis.ro www.cciasi.dntis.ro


Download ppt "Proiect finantat prin PHARE - Fondul Europa Caravana Fondurilor Structurale CARAVANA FONDURILOR STRUCTURALE Proiect finantat de Uniunea Europeana prin."

Similar presentations


Ads by Google