Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Building Technologies Periférne zariadenia. Siemens PPT- Farbpalette. Bitte mit Pipette Farbe auswählen. PPT Back- Button Bitte Kopieren und an gewünschter.

Similar presentations


Presentation on theme: "Building Technologies Periférne zariadenia. Siemens PPT- Farbpalette. Bitte mit Pipette Farbe auswählen. PPT Back- Button Bitte Kopieren und an gewünschter."— Presentation transcript:

1 Building Technologies Periférne zariadenia

2 Siemens PPT- Farbpalette. Bitte mit Pipette Farbe auswählen. PPT Back- Button Bitte Kopieren und an gewünschter Stelle einsetzen. Verlinkung über > Aktionsein- stellungen. Albatros2 – Periférne zariadenia Prevádzka HMI cleartext Voľba RU cleartext HMI basic Voľba HMI – ovládací panel RU – izbový prístroj

3 Siemens PPT- Farbpalette. Bitte mit Pipette Farbe auswählen. PPT Back- Button Bitte Kopieren und an gewünschter Stelle einsetzen. Verlinkung über > Aktionsein- stellungen. Albatros2 – Periférne zariadenia Prevádzka Prevádzka: Nastavenie prev. hodnôt Info úroveň Programovacia úroveň( ) LCD s textom (cleartext) Podsvietené LCDVoľba Bus Komunikácia, po kábli BasicCleartext Ovládací panel

4 Siemens PPT- Farbpalette. Bitte mit Pipette Farbe auswählen. PPT Back- Button Bitte Kopieren und an gewünschter Stelle einsetzen. Verlinkung über > Aktionsein- stellungen. Albatros2 – Periférne zariadenia Prevádzka en, de, fr, it, nl, dk, pl en, cz, sk, es, none HMI cleartext, pre tep. čerpadlá HMI cleartext, pre kotly AVS37.294/109 -> Kominár -> Ručné ovládanie AVS37.294/509 -> Kominár -> Ručné ovládanie AVS37.294/209 -> Žiadne špec. tlačítka AVS37.294/309 -> Manuáne rozmrazenie / Reset tlačítko -> Tlačítko chladenia Ovládací panel

5 Siemens PPT- Farbpalette. Bitte mit Pipette Farbe auswählen. PPT Back- Button Bitte Kopieren und an gewünschter Stelle einsetzen. Verlinkung über > Aktionsein- stellungen. Albatros2 – Periférne zariadenia Prevádzka Prevádzka: Nastavenie prev. hodnôt Info úroveň Programovacia úroveň LCD s textom (cleartext) Podsvietené LCD (voľba) Snímač v izbovom prístroji Bus komunikácia, po kábli Bus komunikácia, bezdrôtovo BasicCleartext Izbové prístroje

6 Siemens PPT- Farbpalette. Bitte mit Pipette Farbe auswählen. PPT Back- Button Bitte Kopieren und an gewünschter Stelle einsetzen. Verlinkung über > Aktionsein- stellungen. Room unit basic RU cleartext, bezdrôtový RU cleartext, káblový Albatros2 – Periférne zariadenia Prevádzka QAA55.110/101 QAA75.611/501 -> Podsvietené LCD QAA78.610/101 QAA78.610/301 -> Tl. chladenia Izbové prístroje en, de, fr, it, nl, dk, pl QAA75.610/101 QAA75.611/101 -> Podsvietené LCD QAA75.611/301 -> Podsvietené LCD -> Tl. chladenia en, cz, sk, es, none QAA78.610/501

7 Siemens PPT- Farbpalette. Bitte mit Pipette Farbe auswählen. PPT Back- Button Bitte Kopieren und an gewünschter Stelle einsetzen. Verlinkung über > Aktionsein- stellungen. Albatros2 – Periférne zariadenia Rozširovací modul Rozširovací modul AVS75.390/109 Prepínač pre modul 1 alebo 2

8 Siemens PPT- Farbpalette. Bitte mit Pipette Farbe auswählen. PPT Back- Button Bitte Kopieren und an gewünschter Stelle einsetzen. Verlinkung über > Aktionsein- stellungen. Albatros2 – Periférne zariadenia Bezdrôtové Rádiový modul Rádiový repeater Bezdrôtový vonkajší snímač AVS71.390/109AVS14.390/101AVS13.399/101 (QAC34 a RF transmitter) AVS13.399/201 (iba RF transmitter)

9 Siemens PPT- Farbpalette. Bitte mit Pipette Farbe auswählen. PPT Back- Button Bitte Kopieren und an gewünschter Stelle einsetzen. Verlinkung über > Aktionsein- stellungen. Vonkajší QAD36..QAC34 Prívod TÚV Zdroj QAL36... Albatros2 – Periférne zariadenia Snímače teploty QAZ36… QAK36...QAR36...

10 Siemens PPT- Farbpalette. Bitte mit Pipette Farbe auswählen. PPT Back- Button Bitte Kopieren und an gewünschter Stelle einsetzen. Verlinkung über > Aktionsein- stellungen. Rast 5 konektory AGP8S… AGP4S… Albatros2 – Periférne zariadenia Konektory

11 Siemens PPT- Farbpalette. Bitte mit Pipette Farbe auswählen. PPT Back- Button Bitte Kopieren und an gewünschter Stelle einsetzen. Verlinkung über > Aktionsein- stellungen. Albatros2 – Periférne zariadenia Plochý kábel, Servisný kábel, Kryt ovl. panelu Plochý kábel zákl. jednotka – rozširovací modul Plochý kábel zákl. jednotka – ovládací panel Dĺžka 400 mm Dĺžka 1000 mm AVS82.491/109 AVS82.490/109 Servisný kábel pre izbový prístroj QAA75.61xAVS82.495/101

12 Siemens PPT- Farbpalette. Bitte mit Pipette Farbe auswählen. PPT Back- Button Bitte Kopieren und an gewünschter Stelle einsetzen. Verlinkung über > Aktionsein- stellungen. Albatros2 – Periférne zariadenia Zadný kryt ovládacieho panelu AVS92.290/109 Kryt panelu

13 Siemens PPT- Farbpalette. Bitte mit Pipette Farbe auswählen. PPT Back- Button Bitte Kopieren und an gewünschter Stelle einsetzen. Verlinkung über > Aktionsein- stellungen. Albatros2 – Periférne zariadenia ACS700 Local Commissioning (Service Tool) ACS7xx for local commissioning OCI700 BSB RVS...QAA7… AVS3…

14 Siemens PPT- Farbpalette. Bitte mit Pipette Farbe auswählen. PPT Back- Button Bitte Kopieren und an gewünschter Stelle einsetzen. Verlinkung über > Aktionsein- stellungen. Albatros2 – Periférne zariadenia ACS7xx – Albatros2 Communication (Alarming) and local Commissioning (Service Tool) Provider: - TeleComm ACS7xx on PC or notebook Printer Operator station Local or remote Mobile phone SMS (GMS, GPRS) Fax Pager Alarm receivers ACS7xx for local commissioning OCI 611MODEM BSB OCI700 RVS...QAA7… AVS3…


Download ppt "Building Technologies Periférne zariadenia. Siemens PPT- Farbpalette. Bitte mit Pipette Farbe auswählen. PPT Back- Button Bitte Kopieren und an gewünschter."

Similar presentations


Ads by Google