Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Cultural Heritage in REGional NETworks REGNET Templates & Examples TARX.

Similar presentations


Presentation on theme: "Cultural Heritage in REGional NETworks REGNET Templates & Examples TARX."— Presentation transcript:

1 Cultural Heritage in REGional NETworks REGNET Templates & Examples TARX

2 January 2002TARX - Templates & Examples 2 Content Production Scheme Types of content deliveryTechnical impact (Part of) digitised collectionExport to/connection with REGNET Conversion into REGNET format New inputDirect REGNET data entry Thematic inputDirect REGNET data entry NEEDING SPECIFIC FIELDS ThemesTopic maps FragmentsThematic texts Object images Object descriptions

3 January 2002TARX - Templates & Examples 3 The TEMPLATES (= DATA ENTRY) Data set data Title, creator, date, measure, size, cost, rights,... Number, language, creator, date, rights, size&content level, … Number, language, creator, date, rights, size&content level,... Number, language, creator, date, rights, type, … IMAGEOBJECTTHEMATIC TEXT Title, creator, date, measure, cost, rights, material, location,... Description data Description The real content ObjectImage = physical, all others are digital

4 January 2002TARX - Templates & Examples 4 The REAL content Description Content: textual description with embedded references towards other thematic texts, objects and images. References are indicated by numbers between brackets. Links: list of the numbers between brackets followed by the URL of the referenced document (other thematic text, object or image) or some parameters to carry out a search for best matching of the contextual situation. Primary keywords: TOPICS with as occurrence this information Secondary keywords: other TOPICS and NON-TOPIC-items.

5 January 2002TARX - Templates & Examples 5 IMAGE and IMAGE DESCRIPTION EXAMPLE SAINTS MECHELEN mech_holymary01_im01_fv_rl1_sl1.jpeg mech_holymary01_im01_fv_rl1_sl2.jpeg RECORD INFORMATION Number: to be generated Language: en Author: Heidi De Nijn Date: 25/08/2001Rights: MECH Type: id OBJECT INFORMATION Title: Holy Mary Creator: Lieve Lettany Date: 11/07/01 Material: jpeg Dimension: heigth=462 pixels, width=179 pixels Size: 525288 bytes OWNERSHIP/COST Owner: MECH Cost 0 EURO CONTENT/SUBJECT DESCRIPTION Description: Full view (1) Primary keywords: Holy Mary Secondary keywords: Saint Links: (1)=mech_holymary01_im01_fv_rl1_sl2.jpeg... mech_holymary01_id01_fv_rl1_sl2.jpeg

6 January 2002TARX - Templates & Examples 6 OBJECT DESCRIPTION EXAMPLE RECORD INFORMATION Number: to be generated Language: nlContent level: 2 Size level: 2Author: Rosette Sermeus Date: 25/08/2001Rights: TARX Modified: … Type: od OBJECT INFORMATION Title: St. AngelaCreator: onbekend Date: einde 19de eeuwMaterial: glass Dimension: hoogte=200 cm, breedte=50 cm Location: Tildonk, België OWNERSHIP/COST Owner: Vereniging van de religieuzen Ursulinen van Tildonk vzw. Cost 0 EURO CONTENT/SUBJECT DESCRIPTION Description: Dit object stelt de Heilige Angela voor in een glazen deurpaneel van het Ursulinenklooster van Tildonk, België (1). Het beeld is geëtst in het glas en bevat de Franse benaming voor Sint Angela: S e Angèle. Sint Angela draagt hier typische Ursulinenklederen. Primary keywords: St. Angela Secondary keywords:Heilige, Ursulinen, glas Links: (1)= tarx_angela01_id01_fv_rl1_sl2.jpeg... RECORD INFORMATION Number: to be generated Language: en Content level: 2 Size level: 2 Author: Rosette Sermeus Date: 25/08/2001Rights: TARX Modified: … Type: od OBJECT INFORMATION Title: St.Angela Creator: unknown Date: end 19 th century Material: glass Dimension: heigth=200cm, width=50 cm Location: Tildonk, Belgium OWNERSHIP/COST Owner: Vereniging van de religieuzen Ursulinen van Tildonk vzw. Cost 0 EURO CONTENT/SUBJECT DESCRIPTION Description: This object represents St. Angela in a glass panel of a door in the convent of the Ursulines in Tildonk Belgium (1). The image is etched in the glass and contains the French name for St.Angela: S e Angèle. Saint Angela is wearing typical Ursuline nun clothing. Primary keywords: St. Angela Secondary keywords: Saint, Ursuline, glass Links: (1)= tarx_angela01_id01_fv_rl1_sl2.jpeg... tarx_angela01_im01_fv_rl1_sl2.jpeg tarx_angela01_od_cl2_sl2_en.txt tarx_angela01_od_cl2_sl2_nl.txt

7 January 2002TARX - Templates & Examples 7 THEMATIC TEXT EXAMPLE RECORD INFORMATION Number: to be generated Language: nl Content level: 2 Size level: 2 Author: Lieve Lettany Date: 25/08/2001 Rights: MECHModified: … Mode: td OBJECT INFORMATION Title: Het leven van St. Christoffel OWNERSHIP/COST Cost: 0 EURO CONTENT/SUBJECT DESCRIPTION Description : Christoffel had als reus de taak op zich genomen om ter ere van Christus reizigers en pelgrims over de gevaarlijke rivier te dragen. (1) (2). Op zekere dag wordt hij door een kind verzocht hem de rivier over te brengen maar dra blijkt dat het kind als een onmogelijke last op zijn schouders drukt. Aan de oever maakt het kind zich bekend als Jezus Christus. Primary keywords: St. Christoffel, reiziger, pelgrim Secondary keywords: Heilige, leven Links: (1)= mech_christopher01_id01_fv_rl1_sl2.jpeg (2)=mech_christopher02_id01_fv_rl1_sl2.jpeg mech_christopher_life_td_cl1_sl1_nl.txt RECORD INFORMATION Number: to be generated Language: nl Content level: 2 Size level: 2 Author: Lieve Lettany Date: 25/08/2001 Rights: MECH Modified: … Mode: td OBJECT INFORMATION Title: Het leven van St. Christoffel OWNERSHIP/COST Cost: 0 EURO CONTENT/SUBJECT DESCRIPTION Description: Christophorus, later ook Christoffel geheten betekent Christusdrager (1). Volgens de legende die pas in de middeleeuwen ontstond, heette hij oorspronkelijk Reprobus en hoorde hij tot een aanzienlijke Cananese familie. Volgens deze legende was hij een reus die in dienst wilde treden van de machtigste heer. Toen hij merkte dat de machtige koning voor wie hij werkte bang was voor de duivel, bood hij zijn diensten aan de duivel aan. Maar toen hij zag dat de duivel angst toonde voor het beeld van de gekruisigde Christus, ging hij deze zoeken. Een kluizenaar vertelde hem over Christus en raadde hem aan pelgrims en kluizenaars over de gevaarlijke rivier te dragen om Christus welgevallig te zijn. Christoffel neemt deze taak op zich. Op zekere dag wordt hij door een kind verzocht hem de rivier over te brengen maar dra blijkt dat het kind als een onmogelijke last op zijn schouders drukt zodat hij slechts node de overkant haalt. Aan de oever maakt het kind zich bekend als Jezus Christus. (1) (2). Omdat hij tijdens zijn leven ook het geloof predikte en bekeerlingen maakte werd hij voor de rechter gedaagd en na lange en wrede folteringen gedood. Primary keywords: St. Christoffel, reiziger, pelgrim Secondary keywords: Heilige, leven Links: (1)= mech_christopher01_id01_fv_rl1_sl2.jpeg (2)=mech_christopher02_id01_fv_rl1_sl2.jpeg mech_christopher_life_td_cl1_sl2_nl.txt

8 January 2002TARX - Templates & Examples 8 Template constraints Primary keywords: - must be formal topics for which the information is an occurrence - must appear in the title or the description text Secondary keywords: - must appear in the title or the description text

9 January 2002TARX - Templates & Examples 9 Templates … the simple way Template= use of « a » standard like Dublin Core, AMICO, CIDOC, … + specific REGNET fields if not foreseen in standard such as: COSTCONTRIBUTION SIZE LEVELMODIFIED BY CONTENT LEVELMODIFIED DESCRIPTION RESOLUTION LEVELLANGUAGE DATE (record creation, object creation, record modification) PRIMARY KEYWORDS SECONDARY KEYWORDS LINKS


Download ppt "Cultural Heritage in REGional NETworks REGNET Templates & Examples TARX."

Similar presentations


Ads by Google