Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Cultural Heritage in REGional NETworks REGNET Data entry, Topic Maps and Internationalisation.

Similar presentations


Presentation on theme: "Cultural Heritage in REGional NETworks REGNET Data entry, Topic Maps and Internationalisation."— Presentation transcript:

1 Cultural Heritage in REGional NETworks REGNET Data entry, Topic Maps and Internationalisation

2 June 2002TARX - REGNET 2 Digital cultural content THE CHALLENGE Representing data and meta data about cultural heritage items THE REFERENCE and GUIDE AMICO : object at the center (record) images (files) texts and other multimedia items (files) meta data about the files (records)

3 June 2002TARX - REGNET 3 Digital cultural content THE REGNET APPROACH AMICO + Thematic structuresadding context Multilingualitygiving a wider reach Knowledge layeroffering knowledge on top of the information resources e-Business aspects combining culture and economy

4 June 2002TARX - REGNET 4 Off line content data entry 1. Meta data EXCEL workbook with 4 worksheets: Catalogue descriptionmeta data about an object Object descriptionmeta data about a description of an object Image descriptionmeta data about a digital image Thematic descriptionmeta data about a thematic/contextual description 2. The real content Individual files of different types:.doc,.jpg, ….

5 June 2002TARX - REGNET 5 Off line content data entry Characteristics Pre-XML-tagged Excel workbook per theme Macro for conversion to XML User-extendable lay out Global overview Users GRAN MECH MUS TARX

6 June 2002TARX - REGNET 6 Off line content data entry Part of a catalogue description

7 June 2002TARX - REGNET 7 Off line content data entry mech_dodoens_biography_td_cl2_sl2_nl cl2 sl2 nl doc kb Biografische schets over Rembert Dodoens mech_dodoens_biography_td_cl2_sl2_nl.doc Van de Vijver, Willy Stadsarchief, Mechelen 21/01/2002 (1):mech_dodoens_science_activity_td_cl2_sl2_nl dodoens botanica plantkunde geneeskunde mechelen friesland maximiliaan II rudolf II Stadsarchief, Mechelen Van de Vijver, Willy Stadsarchief, Mechelen 26/04/2002 Part of an XML conversion Meta data

8 June 2002TARX - REGNET 8 Off line content data entry REAL CONTENT SAINTS MECHELEN mech_1005_holymary01_im_rl1_sl1.jpg mech_1005_holymary01_im_rl1_sl2.jpg Christophorus, later ook Christoffel geheten betekent Christusdrager (1). Volgens de legende die pas in de middeleeuwen ontstond, heette hij oorspronkelijk Reprobus en hoorde hij tot een aanzienlijke Cananese familie. Volgens deze legende was hij een reus die in dienst wilde treden van de machtigste heer. Toen hij merkte dat de machtige koning voor wie hij werkte bang was voor de duivel, bood hij zijn diensten aan de duivel aan. Maar toen hij zag dat de duivel angst toonde voor het beeld van de gekruisigde Christus, ging hij deze zoeken. Een kluizenaar vertelde hem over Christus en raadde hem aan pelgrims en kluizenaars over de gevaarlijke rivier te dragen om Christus welgevallig te zijn. Christoffel neemt deze taak op zich. Op zekere dag wordt hij door een kind verzocht hem de rivier over te brengen maar dra blijkt dat het kind als een onmogelijke last op zijn schouders drukt zodat hij slechts node de overkant haalt. Aan de oever maakt het kind zich bekend als Jezus Christus. (1) (2). Omdat hij tijdens zijn leven ook het geloof predikte en bekeerlingen maakte werd hij voor de rechter gedaagd en na lange en wrede folteringen gedood. mech_christopher_life_td_cl2_sl2_nl.doc

9 June 2002TARX - REGNET 9 The knowledge layer THE CHALLENGE Representing knowledge on top of cultural data THE REFERENCE and GUIDE Topic Mapsvery flexible topics, associations and occurrences + scoping capabilities but tools not mature still figuring out how exactly to use many philosophical decisions to be made

10 June 2002TARX - REGNET 10 The knowledge layer THE REGNET APPROACH Develop a methodology for modular structuring of Topic Map elements to generate single or grouped elements till complete Topic Maps unilingual or multilingual elements and TMs separate sets of occurrences and topics/associations

11 June 2002TARX - REGNET 11 Topic Map data structures generation Domain taxonomy saint, angela, ursulines Association role types founding subject Association types/templ. person founded congregation Associations angela founded ursulines Domain basenames Saint Angela, Heilige Angela Occurrence types thematic description, image Occurrences Life of Saint Angela, angela001.jpg Other basenames resolution level 1, object description Subject indicators ISO language codes

12 June 2002TARX - REGNET 12 Topic Map data structures generation Characteristics Isolation of domain specific elements All language aspects centralised at the basenames level Separation of occurrences and topics/associations One Excel workbook per TM, containing different worksheets

13 June 2002TARX - REGNET 13 Topic Map data structures Domain taxonomy

14 June 2002TARX - REGNET 14 Topic Map data structures Association role types

15 June 2002TARX - REGNET 15 Topic Map data structures Association types/templates

16 June 2002TARX - REGNET 16 Topic Map data structures Associations

17 June 2002TARX - REGNET 17 Topic Map data structures Domain baseNames

18 June 2002TARX - REGNET 18 Topic Map data structures Occurrence types

19 June 2002TARX - REGNET 19 Topic Map data structures Occurrences

20 June 2002TARX - REGNET 20 Topic Map data structures Other baseNames

21 June 2002TARX - REGNET 21 Topic Map data structures Subject indicators

22 June 2002TARX - REGNET 22 Topic Map data structures XTM representation


Download ppt "Cultural Heritage in REGional NETworks REGNET Data entry, Topic Maps and Internationalisation."

Similar presentations


Ads by Google