Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Recommended dosage of OMC for different ailments and diseases

Similar presentations


Presentation on theme: "Recommended dosage of OMC for different ailments and diseases"— Presentation transcript:

1 Recommended dosage of OMC for different ailments and diseases
BENEPISYONG NAIDUDULOT NG WIN OMC SA ATING KATAWAN Pinananatiling normal ang likido ng katawan ang PH nito at electrolyte balance Tinutulungan ang nerve impulse at muscular function na maging maayos Nagtatrabaho kasama ang insulin para mailabas ang enerhiya mula sa glucose at tumutulong upang mapanitili ang sugar level Tumutulong na maiwasan ang anemia at leukemia Pinatitibay ang buto ( iwas osteoporosis ) at ngipin ( iwas dental cavities ) Tumutulong sa cells para maabsorb ang sustansya Tumutulong na maiwasan ang problema sa thyroid Tumutulong sa ating katawan na labanan ang anumang uri ng impeksyon Tumutulong na makontrol ang high blood pressure Tumutulong na maging normal ang function ng utak Napapabuti ang sexual life ng mag – asawa Tumutulong na maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso Tumutulong sa liver detoxification at bumubuo ng substance para sa prosesong metabolism Tumutulong maging makinis ang balat Tumutulong maging maayos ang organs ng ating katawan Isang integral na bahagi ng enzymes bilang co-factor para sa tamang function ng cells Tumutulong mawala ang mabahong hininga Tumutulong na makontrol ang pagdami ng cancer cells Tumutulong na maiwasang makaranas ng pamumulikat o muscle cramps Tumutulong maregulate ang buwanang dalaw at maiwasan ang pagbuo ng bukol sa matres(cystic growth) Tumutulong na maregulate ang kidney function Tumutulong sa gluthatione na malabanan ang free radicals Tumutulong sa normal functions ng mga hormones Tumutulong na mawala ang insomnia o stress Tumutulong na maiwasang makaranas ng constipation o hirap sa pagdumi Tumutulong sa prosesong pagtunaw ng protina Ginagawang malusog ang mga kuko at buhok Tumutulong sa paggaling ng katarata at anumang posibleng sakit sa mata Tumutulong na mapigilan ang paglaki ng bukol sa suso Nalilinis ang urinary bladders Tumutulong mapabilis ang paggaling ng sugat Nagdudulot ng hindi agad na pagkapagod Tumutulong sa paggaling ng asthma Tumutulong na maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa baga at pamamaga ng atay Tumutulong na mawala ang adiksyon sa bawal na gamut Tumutulong na mailabas ang cholesterol Tumutulong sa paggaling sa sakit sa kalamnan Tumutulong na makontrol ang alcoholism o sobrang pagnanasa sa alcohol Tumutulong na maiwasan ang malnutrisyon Tumutulong na maibalik ang norman na pagtibok ng puso sanhi ng mga atake Tumutulong na mabawasan ang mga nararamdamang sintomas na may kaugnayan sa menopause Tumutulong sa ilang problemang neurological at gynaecological at iba pa Disease / ailment Dosage / drops Applications Drink Duration / day High blood 10 drops / glass Drop in 1 glass of drinking water Drink 4 times Blurred vision, astigmatism 10-15 drops/ 30ml sprayer Dilute in water sprayer, spray on open eyes Spray 3x cataract 25 drops / 30ml sprayer asthma 10 drops / glass 25 drops / 30ml sprayer Drop in drinking water, spray at the back 4 times , spray 2x goitres Drop in drinking water, spray on affected area 4 times ,spray 2x Frozen shoulder, hand , feet, muscle cramps 25 drops /30 ml sprayer Spray on affected shoulder, hand , feet Spray 2x Pains (migraine etc.) 50 drops / 30ml sprayer Spray on painful part 2x or until pain is gone, interval 5mins Haggard, stress face 10 drops/ 30ml sprayer Dilute in water sprayer, spray on face 3x or as often as you want cancer 15 drops / glass Drops in drinking water Every two hours Cyst/ tumour 15 drops / glass, 50 drops / 30 ml sprayer Drops in drinking water, spray on affected area Gall bladder problems Diabetes Mellitus Skin problems 7 drops / glass, 25 drops / 30 ml sprayer Drops in drinking water, sprayed on affected area Drink 4 times, spray as often as you want, interval 10 mins Bed ridden Drops in drinking water (1/2 glass) Kidney problem (less than 50%) 4 times Kidney problem (more than 50%) 4 drops / glass Drops in drinking water according to doctors limit of water in take Base on doctor’s advice Heart problems 7 drops / glass Arthritis, rheumatism 5 drops, 15 drops Drops in drinking water, Apply directly but don’t rub 4 times, apply occasionally Energy maintenance Inflammation 5 drops / glass Drops in drinking water Note: OMC is very concentrated do not put directly into eyes, nose, ears, mouth or other mucus membrane, very painful in open wounds For questions and inquiries call or text Visit our website

2 Kung ikaw ay nakakaramdam ng….
Acne-aging-Alcoholism-arosclerosis Asthma-Arthritis-Blepharitis-Bacterial-infection-Breast Disease-Bronchitis-Buerger Disease-CANCER- CYST-Cataracts- Chronic Fatigue Syndrome CONSTIPATION-Coronary Problems-Coughs-Crohn’s Disease-Dandruff DIABETES-Diarrhea-Drug Addiction Dysmenorrhea-Dry Skin-Eye Problems-Eczema-Fertility-Fever-Fasting-Flu-Fungal infections-Gangrene-GASTRITIS-GOITER-GOUT-Gangrene-Gum Problems-GERD-Headache-Hearing Loss-HEART PROBLEMS-Heart Attacks-Herpes-High Blood Pressure-High Cholesterol-Hyperacidity-Hysterectomy-Impotence-Infertility-Inflammation-Insomnia-Iritis-Irritability-Itching-Keloids-KIDNEY PROBLEM-Lactose Intolerance-Leukoderma-Libido-LIVER PROBLEM-Longevity-Low Energy-LUNG PROBLEM-Menstrual Pain-Mercury Poisoning- Multiple Sclerosis-Muscle Crumps-Malnourished-Mycoplasma-Nausea-Nervousness-Neurophy-Night Sweats-Nursing Supplement-OBESITY-Oily Skin-Osteoporosis-Pancreatitis-Panic Attacks-PMS-Pneumonia-Polycystic Ovary-Poor Diet-Poor Nutrition-Pregnancy-Psoriasis-Reproductive Problems-Rheumatoid Arthritis-Ringworm-Sex Drive-Sinus Problems-Skin Health-Smoking-Snoring-Sore Gums-STRESS-Thyroid Problems-Tuberculosis-Tumors-Underweight-Uveltis-Varicose Veins-Vascular Disorders-VIRAL INFECTIONS-Vitiligo-Warts-Wrinkles-at iba pang uri ng karamdaman??? Balanseng Normal pH mahalaga sa kalusugan. Minerals..mahalaga sa kalusugan. Kung ikaw ay nakakaramdam ng…. Ang pH ay “potential of hydrogen”. at ito ay panukat ng antas ng alkalinity o acidity ng mga likido tulad ng sa ating katawan. Ang alkaline ay ang sukat ng hydroxyll ions (OH-) na kung saan negatibong sukat kung kaya’t ang alkaline ay lumalaban sa acidity na may positibong hydrogen ion (H+) Ang sukat ng pH ay mula sa 0 hanggang sa 14, at ang 7.0 ay neutral. Ano mang antas na mababa sa 7.0 ay itinuturing na aicidc at ang matas sa 7.0 ay itinuturing na alkaline. Ang mga nutrisyon tulad ng bitamina, protina, enzymes, amino acids, carbohydrates, fats, sugar, oils, etc. ay nangangailangan ng minerals para sa mahusay na cellular functions. Lahat ng proseso ng katawan ay nakadepende sa gawain at dami ng minerals. Ang minerals ay mas importanteng nutrisyon kaysa sa bitamina. Ang bitamina ay kailangan ng katawan sa bio chemical na proseso. Gayunpaman ang bitamina ay hindi gagana kung walang minerals Ang minerals tulad ng bitamina ay gumagalaw sa ating katawan bilang co-enzymes. Ang minerals ay tumutulong na mabalanse at makondisyon ang function ng bawat bahagi ng katawan. Kailangan natin ng minerals para sa matibay na buto. Mapanatili ang kalusugan ng ating dugo, at ng ibang bodily fluids at upang suportahan ang ating nerve system at ang prosesong metaboliko. Ang minerals ay mahalagang sangkap upang tulungan ang katawan na makapagbigay ng lakas, paglaki at importante sa pagpaparami ng malusog na cells. Ang minerals ay ginagamit ng bitamina upang ito’y maging epektibo katulad ng zinc na tumutulong sa bitamina A upang maging aktibo at ng magamit ng katawan. Maraming minerals ang gumagana bilang mabisang anti-oxidant upang mailabas ang mga free-radicals. Ang mga free radicals ay nagdudulot ng pagkasira ng cells na maaring magdulot ng maagang pagtanda at pagkakaroon ng karamdaman tulad ng cancer, sakit sa puso at iba pang degenerative disease. Ang minerals ay kailangan sa maagang paggaling ng mga cells at tissues. Mahalaga na ang dugo ay mapanatili sa normal nitong pH na 7.35 – 7.4 na nasa antas ng alkaline. Kapag ang pH ng dugo ay bumaba sa 7.2, may sakit na kung tawagin ay acidosis o acidic na dugo at kapag ito ay bumaba pa hanggang 7.0, ito ay nangangahulugan ng kamatayan. Ang taong acidic ay madaling kapitan ng sakit tulad ng sipon, ubo at lagnat. Tumataas din ang bilang ng cancer cells dahil sila ay dumadami sa acidic na kondisyon. Ang healthy cells naman ay nabubuhay at dumadami sa alkaline na kapaligiran IKAW AY NAKAKARAMDAM NG KAKULANGAN SA MINERALS Ang katawan ng tao Ang katawan ay gagawin lahat mapanatili lamang sa tamang antas ang pH level ng dugo kahit na isakripisyo nito ang ibang tissues at organs dahil sa patuloy nating pagdaragdag ng acid sa katawan. Ang mga nutrisyon ay dumadaan sa ating dugo patungo sa mga cells na napo-proseso kasama ng oxygen upang magbigay ng lakas, ito ay nag-iiwan ng dumi Dr. Linus Pauling PHD Two Time Nobel Prize Winner “Matutunton mo ang ano mang sakit at karamdaman sa kakulangan ng minerals” Paano mo lalabanan ang sobrang acidity at maibabalik ang nagkukulang na minerals sa katawan? na palagi ng acidic o mga free radicals. Kinukuha din ng ating dugo ang mga duming ito at dinadala sa liver, kidney, lungs, colon at balat para salain at ilabas sa ating katawan. Pero dahil sa ating nakagawiang pamumuhay, mataas na stress, kulang na pahinga, uri ng pagkain na ating kinakain, klase ng tubig na iniinom, at iba pang mga sanhi ay nakaapekto sa kakayahang ito na mailabas na nagbunga ng toxins o lason sa loob kaya gumagawa ng ibang paraan. Ang mga naipong acidic na dumi ay inilalagay sa mga bahagi tulad ng arteries, capillaries, blood vessel at maging sa ating taba. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang pagkakaipon ng mga acidic na dumi ang dahilan ng maagang pagtanda at karamdaman. IKAW AY NAKAKARANAS NG SOBRANG ACIDITY Dr. Robert Young PHD Ang pinakamabisang pamamaraang upang masuplayan ang ating mga pangangailangan minerals ay sa pamamagitan ng food supplements. Nakakatulong ito upang labanan abg sobrang acidity. NGAYON ITO’Y NANDITO NA! May akda ng librong “pH Miracle” ‘Meron lamang isang sakit at isang karamdaman at iyon ay ang sobrang acidity ng katawan”


Download ppt "Recommended dosage of OMC for different ailments and diseases"

Similar presentations


Ads by Google