Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Jacek Lewinson Publishers’ Representative, Central/Eastern Europe

Similar presentations


Presentation on theme: "Jacek Lewinson Publishers’ Representative, Central/Eastern Europe"— Presentation transcript:

1 Jacek Lewinson Publishers’ Representative, Central/Eastern Europe
Kinga Przydryga Higher Education Manager mob Skype: przydrygak Szanowni Państwo Nazywam się Kinga Przydryga i ramach agencji Jacek Lewinson, mam przyjemność reprezentowania dziewięciu wydawnictw, których nazwy znajdują się na slajdzie. W ofercie naszych wydawnictw znajduje się bogata oferta anglojęzycznych podręczników akademickich. Moim zadaniem jako Higher Education Manager jest dostarczanie wykładowcom informacji o dostępnych podręcznikach, zajmuje się również weryfikowaniem zamówień na inspection copy oraz udzielaniem dostępu od obudowy elektronicznej. Serdecznie dziękuję za zaproszenie i możliwość przeprowadzenia prezentacji. Chciałabym teraz przybliżyć Państwu pojęcie adopcji podręcznika oraz przedstawić obudowę elektroniczną towarzyszącą naszym podręcznikom. Po zakończeniu Rady Wydziału serdecznie zapraszam na drugą część prezentacji poświęconą portalowi WileyPlus, zachęcam również Państwa do zapoznania się z wystawą książek przygotowaną przez księgarnię Kubicz.

2 Student Companion Site Instructor Companion Site
Textbook Adoption Rozpocznijmy od hasła podręcznik: Podręcznik to książka w której zawarty materiał nauczania przedstawiony jest za pomocą tekstów, ilustracji i schematów. Podstawową funkcją podręcznika jest uzupełnienie wiedzy zdobytej przez ucznia/studenta w trakcie wykładu. Nasze podręczniki są uaktualniane i uzupełniane regularnie co 3-4 lata. Nasi wydawcy bardzo dbają o metodologię nauczania twz. Pedagogy – podręczniki posiadają ilustracje, schematy, tabele, ćwiczenia, podsumowania i pytania powtórkowe – wszystko co pomoże studentom w zrozumieniu materiału. W rozumieniu wydawcy adopcja oznacza iż wykładowca wybierze dany podręcznik jako obowiązujący na jego zajęciach i studenci lub biblioteka zakupią min. 10 egzemplarzy danego tytułu. W przypadku adopcji wykładowca otrzymuje dostęp do materiałów dodatkowych tzw. Instructor Companion Site. Proszę pamiętać, iż różne tytuły mają róźne materialy dodatkowe – mogą to być prezentacje powerpoint, dostep do wszystkich ilustracji z podręcznika – wykładowca może je wykorzystać do swoich prezentacji, mogą to być testy, quizy, dodatkowe rozdziały, artyuły z czasopism, materiały audio i wideo., poradnik dla wykładowcym, rozwiązania zadań. Wykładowca otrzymuje dostęp do materiałów bezpłatnie! Wydawnictwa przygotowują równeż materiały dla studentów – są one ograniczone w stosunku do materiałów dla wykładowcy – przy zakupie ksiażki. W zależności od polityki danego wydawcy student mogą korzystać z przygotowanych dla nich materiałów bez ograniczeń, lub powinni użyć kodu dostepu, który jest zamieszczny na okładce książki. Student Companion Site Instructor Companion Site Jacek Lewinson Publishers’ Representative, Central/Eastern Europe

3 K. Peter C. Vollhardt Neil E. Schore Organic Chemistry 6e
Supplementary materials: Organic Chemistry Study Guide Workbook for Organic Chemistry Students Companion Site Instructors Companion Site ISBN March 2010, £45.99

4 Rozróżniamy trzy rodzaje materiałów – pierwsza to Free and Open Resources -

5 Presmium Rescources dostepne po wrpowadzeniu kodu dostępu z podręcznika

6 Materiały zarezerowane dla wykładowcy

7 Peter Atkins, Loretta Jones Chemical Principles, 5e
Supplementary materials: Study Guide/ Solutions Manual Students Companion Site Instructor’s Solution Manual Instructors Companion Site ISBN March 2010, £45.99

8 Organic Chemistry, 10e, ISV
T.W. Graham Solomons, Craig Fryhle Student Companion Site Instructor Companion Site Wiley Plus Home / Chemistry / Organic Chemistry / General Organic Chemistry / Organic Chemistry, 10th Edition, International Student Version Click to Close T. W. Graham Solomons (Univ. of South Florida), Craig Fryhle (Pacific Lutheran Univ.) Organic Chemistry, 10th Edition, International Student Version Larger Image The Tenth Edition of Organic Chemistry continues Solomons/Fryhle’s tradition of excellence in teaching and preparing students for success in the organic classroom and beyond. In the Tenth Edition, virtually every aspect of the teaching and learning solution has been revisited and redesigned to assist students in comprehending the fundamentals of organic chemistry. The authors’ thoroughly explain and illustrate each new idea when it is first introduced and then reinforce the new idea or concept by having students work related problems. April 2010, ©2011 for Organic Chemistry, 10th Edition, International Student Version. Learn more at WileyPLUS.com WileyPLUS Table of Contents 1 The Basics: Bonding And Molecular Structure. 2 Families Of Carbon Compounds: Functional Groups, Intermolecular Forces, And Infrared (Ir) Spectroscopy. 3 An Introduction To Organic Reactions And Their Mechanisms: Acids And Bases. 6 Ionic Reactions: Nucleophilic Substitution And Elimination Reactions Of Alkyl Halides. 5 Stereochemistry: Chiral Molecules. 4 Nomenclature And Conformations Of Alkanes And Cycloalkanes. 7 Alkenes And Alkynes I: Properties And Synthesis. Elimination Reactions Of Alkyl Halides. 10 Radical Reactions. 9 Nuclear Magnetic Resonance And Mass Spectrometry: Tools For Structure Determination. 8 Alkenes And Alkynes Ii: Addition Reactions. 11 Alcohols And Ethers. Glossary. Answers To Selected Problems. 12 Alcohols From Carbonyl Compounds: Oxidation–Reduction And Organometallic Compounds. Index. Photo Credits. Special Topics are included at for areas such as polymers, biosynthesis, electrocyclic reactions, and others.  New coverage of modern organometallic carbon-carbon bond forming reactions is included in the 10th edition.  New To This Edition Content Changes to This Edition: Chapters on carbonyl chemistry have been reorganized along mechanistic themes and with an emphasis on current synthetic techniques.    Pedagogical Changes to This Edition: Approximately 200 new Solved Problems guide students in their approaches to solving problems as they move through each chapter Subsequent in-chapter Review Problems then allow students to check their understanding of each new idea as they encounter it.   How To sections within the chapters give step-by-step instructions to guide students in performing important tasks such as determining formal charges, writing Lewis structures, interpreting 13C spectra and using 1H NMR to determine structure. A focus on the essential. We have made fundamental revisions to our presentation of information to help students focus on what is essential in Organic Chemistry. Key ideas have been indicated by bullet points throughout the text to help students focus on the most important aspects of Organic Chemistry.   Approximately 300 new end-of-chapter exercises, many of which are based on bond-line structural formulas instead of chemical names. The end-of-chapter problems have been grouped and labeled according to their content and function. Mechanism for the Reaction boxes are catalogued in the front matter of the book, providing easy reference access for students.  New, streamlined chapter openers with photos introduce students to the topics and concepts to be covered in the chapter, and include applications from everyday life that will serve to pique student interest.  These applications are often revisited later in the chapter. The visual nature of problem-solving in organic chemistry has been emphasized by the recasting of many problems in a structure-based rather than a text-based format.   Rich online teaching and learning solution delivered through WileyPLUS w/Catalyst. Completely revised and updated test bank. Clicker questions are also provided to support interactive styles of classroom teaching    Includes an e-book, rich assessment material (end of chapter exercises have been coded into WileyPLUS, alongside a database of over 25,000 mastery style questions called CATALYST) that includes many molecular drawing questions (MarvinSketch), and a gradebook .  Hallmark Features A balanced approach – the text organization blends features of a  functional group approach with one based on reaction mechanisms.  An emphasis on problem solving and critical thinking, key to helping students successfully meet the science and technology needs of the future.    Mechanism of the Reaction boxes throughout the book explain in detail everything a student needs to know about a reaction mechanism.  The study of mechanisms begins early in the context of acid-base chemistry.  Coverage of topics in green chemistry, nanotechnology, and biochemistry to introduce students to exciting and important frontiers of organic chemistry. Tools such as Concept Maps, Synthetic Connections, and Mechanism Reviews summarize key information for students at the end of chapters Early introduction of infrared spectroscopy to give students evidence for functional groups and structure, and supports their use of instrumentation in laboratory classes. The inclusion of “Chemistry Of” boxes present examples of biological and real-world chemistry that help students relate organic chemistry to the world around them. Available Versions Learning Group Problems facilitate active and collaborative student involvement in learning. ISBN by T. W. Graham Solomons, Craig Fryhle Organic Chemistry, 10th Edition International Student Version £49.99 / €57.50 Add to Cart Paperback, 1280 pages Nowe: - rodział o grupach karbonylowych został przeorganizowany pod katem mechanizmów reakcji oraz położono nacisk na obecne techniki syntetyczne - nowe ujęcie nowoczesnych reakcji organometalicznycgh węgiel-węciek - ukierunkowana na podstawowe zagadnienia – kluczowe pojęcia są oznaczone kropkami, aby studenci mogli je łatwo wyłuszczyć Zmiany metodologiczne” - Wiley Plus obejmuje dodatkowo polimery biosystezy, - sekcje How to - zawiera instrukcję jak działać krok po kroku - wizualizacja zadań do rozwiązania – zamiast zadań tekstowych strukturalne - 300 nowych zadań na zakończenie każdego rozdziału, zadania zostały podzielone i oznaczone pod względme zawartości i funkcji - 200 nowych zadań do rozwiązania - table mechanizmów reakcji – są skatalogowane na okładce, student może łatwo je znaleźć - wprowadzenie do zgadnień na początku każdego rozdziału –ilustracje, zdjęcia odnośniki do codziennego życia aby zainteresować studentów – często zagadnienia są rozwinięte i szczegółowo omówione w trakcie rozdziału - całkowicie uaktualniony i poprawiony zestaw testów ISBN , paperback, 1280 pages April 2010, £49.99

9

10 Czym jest WileyPlus. WileyPlus to nowoczesny portal edukaycjny, który łączy interaktywną treść całego podręcznika z materiałami do nauczania i uczenia się w jeden, prosty w obsłudze system. W odróżeniu od stron tworzonych przez autorów książek, czy też portalu wydawnictwa, na którym są dostępne materiały dodatkowe dla wykładowcy – WileyPlus daje nam możliwość zarządzania prowadzonymi przez nas kursami oraz wgląd do elektronicznej wersji podręcznika w dowolnym czasie z dowolnego miejsca. W obecnej chwili wydawnictwo oferuje obudowę elektroniczną ponad 280 tytułów najpopularnieszych podręczników. WileyPlus oferuje podręczniki ze wszystkich najważniejszych dziedzin: np. matematyki, chemii, ekonomii, biznesu, geografii, informatyki, inżynierii, fizyki i psychologii. Dostęp do materiałów jest przypisany do osoby –zatem wykładowca jak i student mogą korzystać z zasobów WileyPlus z dowolnego komputera w dowolnym miejscu. Platorma może by wykorzystywna przez wykładowce na zajęciach prowadzonych w tradycjnyny sposób tzn. Na uczelni, ale może również być przydatna jeśli uczelnia prowadzi zajęcią nauczania na odelgłość. System jest bardzo popularny w USA, a w Europie korzysta już z niego ponad 16 uniwersytetów, w ciągu ostatnich 2 lat z WileyPlus korzystało ponad pół milona studentów Na platofrmie WileyPlus dostępny jest pełen tekst książki w wersji elektronicznej oraz bogata oferta materiałów uzupełniających. Materiały mogą być tworzone przez autora lub zespół specjalistów z danej dziedziny. Każdy rozdział posiada zestaw materiały dodatkowych, które mają pomóc w zrozumieniu omawianych zagadnieć. Rodzaj materiałów dodatkowych zależy od podręcznika np. animacje, symulacje, ćwiczenia interaktywne, filmy video oraz studium przypadku. Materiały dodatkowe zostały podzielone na materiały przeznaczone dla studentów oraz materiały dla wykładowców. W ramach materiałów dla wykładowców przygotowano: prezentacje PPT, materiały do dyskusji, wskazówki dla nauczyciela. Materiały dla wykładowców są niedostępne dla studentów. Do każdego tytułu został utworzony zestaw pytań testowych, w zależności od tytułu jest do 3000 do 7000 pytań. Wykładowca może dowolnie wybierać rodzaje testów – mogą to być pytania z podanymi odpowiedzami do wyboru, mogą być pytania z wieloma odpowiedziami poprawnymi, lektor może zalecić uzupełnianie opisów pod ilustracją, równania matematyczne, algorytmiczne – wykładowca może indywidualnie ustawić wartości, aby studenci nie mogli kopiować swoich odpowiedzi, są również zestawienia bilansowe dla tytułów z księgowości oraz zadania opisowe. Oprócz zadań opisowych pozostałe odpowiedzi są sprawdzanie automatycznie przez oprogramowanie – oszczędzając cenny czas wykładowcy. Wykładowca może dopisywać dowolne materiały w ramach WileyPlus i udostępniać je studentom. Mogą to być prezentacje w PPT, linki do ciekawych materiałów, materiały video itp. Prepare and Present – create class presentations, add and customise content Create assignments – extensive question banks, automated marking, linked to text Track student progress – analysis of individual and class progress Course Administration

11 E-mail: kinga@jaceklewinson.com
Thank you Skype: przydrygak


Download ppt "Jacek Lewinson Publishers’ Representative, Central/Eastern Europe"

Similar presentations


Ads by Google