Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

קורס אחד על אחד – בשיטה זו התלמיד פעיל כל הזמן תחת הכוונה של מנחה צמוד. התלמיד מתאמן בקריאה והבנה של טקסטים ברמות שונות, מבצע תרגולי קריאה והבנה כהכנה.

Similar presentations


Presentation on theme: "קורס אחד על אחד – בשיטה זו התלמיד פעיל כל הזמן תחת הכוונה של מנחה צמוד. התלמיד מתאמן בקריאה והבנה של טקסטים ברמות שונות, מבצע תרגולי קריאה והבנה כהכנה."— Presentation transcript:

1 קורס אחד על אחד – בשיטה זו התלמיד פעיל כל הזמן תחת הכוונה של מנחה צמוד. התלמיד מתאמן בקריאה והבנה של טקסטים ברמות שונות, מבצע תרגולי קריאה והבנה כהכנה לבחינות אמי"ר מכינה ופסיכומטרי. המחיר – נמוך מכל שיטת לימוד אחרת. ניתן לרכוש את היחידות בהדרגה לפי קצב ההתקדמות, מבלי להתחייב לסכומים גבוהים. הזמן - ניצול הזמן יעיל ביותר, כל דקת לימוד מלמדת אותך דבר חדש. אין זמנים מתים, ואין אבדן שיעורים עקב היעדרויות. נוחיות – שיטת הלימוד הנוחה ביותר, אתה לומד בביתך במועדי הלימוד, בשעות, בימים ובקצב המתאימים לך. דף 1 איך פועלת השיטה ? בשיעור עצמו המנחה מאמן את התלמיד בטלפון עד שהתלמיד מבין היטב את קטע הקריאה וכל המילים שבתוכו. לפני כל שיעור מתכונן התלמיד על קטע unseen חדש. הוא מבצע תרגולי הבנה על הקטע, ומתאמן בקריאתו. רח' בר-כוכבא 1 פתח תקוה טלפון – 9341242 - 03 שיטה חדשנית ומיוחדת שבאמצעותה תוכלו להתכונן לבחינה בשיטתיות ובמהירות www.g.bweb.co.il

2 התנסות והרשמה מכיוון ושיטת "אמיר-פון" שונה מכל הדרכים המקובלות ללמוד אנגלית, אנו נוהגים לבצע שיעור מקוצר לניסיון בטלפון. אנא הקפידו להיות מוכנים במועד שנקבע לשיעור הניסיון כאשר עלון זה נמצא איתכם. שיעור הניסיון וההסברים הצמודים אליו נמשך כ- 25 דקות, ובסיומו יקבע איתך המנחה שלך מועד השיעור הראשון. לצורך ביצוע שיעור הניסיון מצורפים לעלון זה 3 קטעי קריאה. קטע קריאה קל - למתחילים. קטע קריאה בינוני - לתלמידים ברמה בינונית. קטע קריאה קשה - לתלמידים ברמת מתקדמים במתכונת הבחינה. במהלך שיעור הניסיון יעבוד איתך המנחה שלך על אחד מהקטעים. בחר את הקטע שנראה מתאים לרמתך (כלומר קטע שקשה לך במקצת אך לא קשה מידי) וכהכנה לשיעור הניסיון נסה לקרוא את הקטע ולהבינו. במהלך שיעור הניסיון יעבוד איתך המנחה שלך על הקטע ואתה תוכל לחוש את יתרונות הלמידה הטלפונית. בסיום ההתנסות תוכל להירשם לקורס. 241812מס' שיעורים 1785 ש"ח1415 ש"ח972 ש"חמחיר להלן מסלולי הלימוד האפשריים - את המסלול המתאים לך תקבע עם המנחה שלך במהלך שיעור הניסיון. מסלול מקוצר - ניתן לרכוש גם מסלול חלקי של 6 שיעורים במחיר 525 ₪. מסלול ועידה - אחרי השיעור הראשון ניתן, בהתייעצות עם המנחה, לצרף לשיעורים הטלפוניים תלמיד נוסף ברמה שלך. במקרה זה המנחה יקיים את השיעורים בשיחת ועידה. במידה ותחליט עם המנחה שלך לעבור למסלול זה המחיר לא יופחת, אך מספר השיעורים שתקבל יגדל ב 50 אחוז. דף 2 להלן פרטים נוספים על בית סיפרנו אנו מקיימים החל משנת 79 פרוייקטים לימודיים רבים ובמסגרתם למדו עשרות אלפי תלמידים במסגרות שונות. בד בבד עם לימודי אנגלית מדוברת למבוגרים מפעילה החברה קורסי ילדים ונוער בבתי ספר ומרכזים קהילתיים. הצוות המקצועי שלנו שוקד על פיתוח מתמיד של אמצעי למידה וגישות הוראה, ומגיש לתלמידים שיעורים אטרקטיביים ורלוונטיים בכל מסלולי הלימוד. אנו מדגישים את הטיפול האישי והיחס לתלמידים, דבר שקשה לקבל בבתי ספר שמלמדים אנגלית בקבוצות. אתר אינטרנט ניתן להכנס לאתר שלנו בכתובת www.g.bweb.co.il או להקליד בגוגל אינגלישפון

3 דף 3 קטע קריאה לרמת מתחילים "What do you have in your bag" ? Asked the security man in the airport. "I have clothes and a few other things", answered Dan. "Did you pack the suitcases by yourself" ? asked the security man. "Yes, answered Dan". "Did somebody give you something to deliver "? The security man asked. "Yes, my friend Tom gave me medicine to give to his mother". "I don’t believe that story, an expert will check if is not drugs. You will have to wait here", said the security man. "But I have to fly in a few minutes" said Dan. "I know, said the security man you will have to wait even if you will have to miss the flight, and I hope for you that it really is medicine". Dan started to worry." Why did I take it, he said to himself, it can be a trap". After a few minutes the security man said. "By the way, what is that medicine" ? Dan told him the name of the medicine, and the security man said. "Oh, I know that medicine I take it myself, it has an awful taste, and I have to take it now". Dan gave the security man the medicine. The security man swallowed it and said. "That is the real medicine it is not a drug, you can pass". The Mysterious Medicine (התרופה המסתורית) אנגליתעברית security man איש ביטחון airport שדה תעופה clothes בגדים few כמה other אחרים things דברים answered ענה pack לארוז yourself בעצמך somebody מישהו something משהו deliver למסור medicine תרופה believe מאמין story סיפור expert מומחה drugs סם wait לחכות even אפילו miss להחמיץ flight טיסה hope מקווה really באמת worry לדאוג himself עצמו trap מלכודת myself בעצמי awful נוראי taste טעם swallowed לבלוע pass לעבור

4 Embryos Can Remember "This experiment shows that embryos can remember music", said the scientist. "We set this research for a year and the results are very obvious". "How does the experiment work ?" "Every pregnant mother who takes part in the experiment listens to a certain song every day while she is in pregnancy, and we assume that her embryo hears the song". "After the baby is born the mother tries to find whether her baby likes the song which he heard before he was born, more than the other songs". "So we give the mother an instrument which can turn up or down songs according to the baby's response". "For example, if a baby looks at the instrument, the song turns up, and if the baby does not look at the instrument, the song turns down". "So in that way babies of a few months old can turn up or down the music." "Very quickly the baby learns to turn up the songs that he likes, and to turn down the songs that he does not like". "And what do you think the babies that took part in the experiment prefer.?" "You are right". "All the babies prefer the song that they heard before they were born." So, it is recommended to ask your mother about the old songs that she liked when you were an embryo. אנגליתעברית an embryoע ו ב ר to rememberלזכור an experimentניסוי to showלהראות a scientistמדען to setלערוך a researchמחקר resultsתוצאות obviousברור pregnantהרה to take part לקחת חלק certainמסוים pregnancyהריון to assumeלהניח whetherהאם instrumentמכשיר accordingבהתאם ל responseתגובה to preferלהעדיף recommendedמומלץ. קטע קריאה לרמת בינוני דף 4 (עוברים יכולים לזכור)

5 Concealing hair loss One method of hiding hair loss is the "comb over", which involves restyling the remaining hair to cover the balding area. It is usually a temporary solution, useful only while the area of hair loss is small. As the hair loss increases, a comb over becomes less effective. When this reaches a stage of extreme effort with little effect it can make the person the object of teasing or scorn. Another method is to wear a hat or a hairpiece a wig or toupee. The wig is a layer of artificial or natural hair made to resemble a typical hair style. In most cases the hair is artificial. Wigs vary widely in quality and cost. In the United States, the best wigs those that look like real hair cost up to tens of thousands of dollars. Organizations also collect individuals' donations of their own natural hair to be made into wigs for young cancer patients who have lost their hair due to chemotherapy or other cancer treatment in addition to any type of hair loss. 1. The writer’s purpeos in this text is to (1) to show two methods which are used to reduce hair lose. (2) to explain how organizations in United States use donations to buy natural hair. (3) show that wig which made of natural hair, is more expensive than artificial toupee. (4) suggest cancer patients a method of rehabilitate hair lose due to extreme treatment. (5) prove that all the treatments and methods regarding concealing hair are temporarily. (6) describe two common ways that people use in order to cope with hair loss. 2. The words “comb over” in line one mean (1) a comb which is used to cover bold skin with hair. (2) a combing technique which prevent extensive hair lose. (3) to take over hairy parts of the head in order to cover bold parts. (4) a special comb that use to brush the head of cancer patients. (5) to comb the hair of a wig which is over a bold head. (6) a combing way which help people to maximize their hair cover. קטע קריאה לרמת מתקדמים במתכונת הבחינה דף 5


Download ppt "קורס אחד על אחד – בשיטה זו התלמיד פעיל כל הזמן תחת הכוונה של מנחה צמוד. התלמיד מתאמן בקריאה והבנה של טקסטים ברמות שונות, מבצע תרגולי קריאה והבנה כהכנה."

Similar presentations


Ads by Google