Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

DISTRICT HEALTH SOCIETY, GOPALGANJ Doctor Wise OPD Month:- January 2012.

Similar presentations


Presentation on theme: "DISTRICT HEALTH SOCIETY, GOPALGANJ Doctor Wise OPD Month:- January 2012."— Presentation transcript:

1 DISTRICT HEALTH SOCIETY, GOPALGANJ Doctor Wise OPD Month:- January 2012

2 Doctor wise OPD Sl. No Name of PHCs Name of Doctors Nov-11Dec-11Jan-12 1 Baikunthpur Dr. Vijay Kumar Paswan, M.o.I/C 15871217 1301 2 Dr. Jagdishnarayan Tiwari3181229 1555 3 Dr. Sanjay Kumar1352 606 701 4 Dr. Zeyaudin Ahmad, BDS1254993 935 Total:451140454492

3 PHC Baikunthpur

4 Doctor wise OPD Sl. No Name of PHCs Name of Doctors Nov-11Dec-11Jan-12 1 Barauli Dr.Chandika Prasad Mishra(Moi/c) 1224706 639 2Dr.Rajeshvar Prasad Sinha12461394 1324 3Dr.Subash Singh1549236 1040 4Dr.Harendra Ram11851269 1414 5Dr.Md.Nemtullah(Dentist)573897 663 Total:577745025080

5 PHC Barauli

6 Doctor wise OPD Sl. No Name of PHCs Name of Doctors Nov-11Dec-11Jan-12 1 Bhorey Dr. Shahid Najmi 663 1294 2 Dr. Vijay kumar Sharma 1075 918 3 Dr. Nesar 1663 630 4 Dr. Umashankar Kumar Sharma( Dental) 949 804 Total:043503646

7 RH/PHC Bhore

8 Doctor wise OPD Sl. No Name of PHCs Name of Doctors Nov-11Dec-11Jan-12 1 Panchdevri Dr. Milind Mohan Prasad (MOIC) 1005 998 2Dr. Baidhnath chaudhary632982 845 3Dr. Sunil kumar1066401 4Dr. Rabish chandra1039683 1690 5Dr. Vinod kumar310264 458 Total:304733353991

9 PHC Panchdevri

10 Doctor wise OPD Sl. No Name of PHCs Name of Doctors Nov-11Dec-11Jan-12 1 Kuchaikote Dr. Anand Prakash Dwiwedi909622 890 2 Dr. Isharat Husain906845 708 3 Dr. Om Prakash Lal388692 836 4 Dr. Binay Kumar Singh284689 449 5 Dr. Lalbabu Yadav1061994 891 6 Dr. Mazahar Husain824401 849 7 Dr. Akanksha Singh (Dent.)487483 701 Total:485947265324

11 PHC Kuchaikote

12 Doctor wise OPD Sl. No Name of PHCs Name of Doctors Nov-11Dec-11Jan 12 1 SDH, Hathua Dr. Ramesh Mishra (DS) 364 269 2 Dr. Sudhir Kumar1139963 968 3 Dr. Prakash Kumar Gupta25121878 1363 4 Dr. Sanjiv Kumar32492361 2374 5 Dr. Arjun Kumar Ray30732963 2397 6 Dr. Mamta01200 1682 7 Dr. Piyush Kumar54364 1106 8 Dr. Surendra Kumar(BDS)1012615 412 9 Dr. Rakhi Singh 790 275 Total:110391149810846

13 Sub-Divisional Hospital

14 Doctor wise OPD Sl. No Name of PHCs Name of Doctors Nov-11Dec-11Jan 12 1 Sidhwalia Dr. Arun Kumar Bajpayee (MOI/c) 14359 64 2 Dr. Chandra Shekhar Prasad Singh 540468 282 3 Dr. Chandeshwar Prasad Singh 1266987 811 4Dr. Manwar Alam829786 665 5Dr. Pinki Jha354150 223 6Dr. Mahtab Alam (BDS)221514 400 Total: 335329642445

15 PHC Sidhwalia

16 Doctor wise OPD Sl. No Name of PHCs Name of Doctors Nov-11Dec-11 Jan 12 1 Thawe Dr. Tribhuwan Narayan Singh10351036 529 2Dr. Sunil Kumar10291054 756 3Dr. B.L. Singh 778 4 Dr. Abhijit Kumar Singh (BDS) 600531 606 Total: 266426212669

17 PHC Thawe

18 Doctor wise OPD Sl. No Name of PHCs Name of Doctors Nov-11Dec-11Jan 12 1 Manjha Dr. Shakti Kumar Singh (MOI/c) 806876 654 2Dr. Manoj Kumar868791 767 3Dr. Laxman Singh745756 783 4Dr Prabhunath Ram1214885 1479 Total:363333083683

19 PHC Manjha

20 Doctor wise OPD Sl. No Name of PHCs Name of Doctors Nov-11Dec-11Jan 12 1 Sadar Hospital Dr.Sanjeev kumar (DS)23842 338 2 Dr.Shamim Parwez0260 567 3 Dr.Ashok kumar chaudhary1501549 1734 4 Dr.Ramesh Ram401022 1545 5 Dr.Shashi Ranjan Prasad911124 1243 6 Dr.Mithilesh kumar722781 1796 7 Dr.Jamshed Ahmad990 0 8 Dr.Rajeev Ranjan60792 2947 9 Dr.Jhunjhun Sharan01934 558 10 Dr.Mithilesh Sharma575557 416 11 Dr.Usha Kiran Verma442329 719 12 Dr.Rajni351506 385

21 Sadar Hospital

22 Doctor wise OPD Sl. No Name of PHCs Name of Doctors Nov-11Dec-11Jan 12 13 Sadar Hospital Dr.Manju Kumari2685 601 14 Dr.Sarika288500 484 15 Dr. Imteyaz Ahmad30943 3066 16 Dr.Shashi kumar Gupta0497 678 17 Dr.Rakesh kumar Singh2306 175 18 Dr.Sudhanshu Shekhar Mishra 0476 602 19 Dr.Sanjay Kumar Singh490 0 Dr. G.D. Tiwari 579 112 Total:22741568217966

23 Sadar Hospital

24 Doctor wise OPD Sl. No Name of PHCs Name of Doctors Nov-11Dec-11Jan 12 1 RH Phulwaria Dr. Premchand Perbhat MOIC 333 306 347 2 Dr. Akshay lal Singh 72 683 554 3 Dr. Razi Ahmed 134 162 356 4 Dr.Gangadhar Tiwari 241 42 66 5 Dr. Viveek Deep (Dentist) 253 284 350 Total:103314771673

25 RH Phulwaria

26 Doctor wise OPD Sl. No Name of PHCs Name of Doctors Nov-11Dec-11Jan 12 1 Uchkagaon Dr. Ram Lakhan Prasad MOIC 487 467 671 2Dr. Upendra Prasad 1178 646 1198 3Dr. Khawar Imam 196 984 511 4Dr. Sandip Kumar (BDS) 628 299 526 Total:248923962906

27 PHC Uchkagaon

28 Doctor wise OPD Sl. No Name of PHCs Name of Doctors Nov-11Dec-11Jan 12 1 Vijaipur Dr. Harendra Pd. Singh (MOI/c) 599282 202 2Dr. Narool Bassar11311128 1087 3Dr. Rajkishor Rai1040932 1023 4Dr. Indramani Singh12631092 622 5Dr. Anwar Alam400261 269 Total:443336953203

29 PHC Vijaipur

30 Doctor wise OPD Sl. No Name of PHCs Name of Doctors Nov-11Dec-11Jan 12 1 Kateya Dr.Sanju Prasad(M.O.I/C) 924 1083 1387 2Dr.Sanjay Kumar 706 778 942 3Dr.Dharmendra Prasad 861 1050 1253 4Dr.Arun Tiwari 278 627 313 Total:276935383895

31 PHC Kateya

32 Doctor wise OPD at APHC Sl. NoName of PHCsName of APHCsName of Doctors Nov 11Dec-11Jan-12 1 PHC Baikunthpur APHC Reotith Dr. Dharmender Kumar Chaudhary 1020695 715 2 APHC Hakam Bazar (New) Dr. Samir Sriwastava 1404 933 1010 3 PHC Barauli APHC Belsand Dr. Pramod Sharma 90 77 129 4 APHC Belsand Dr. Anand Kumar Singh 301 456 5 APHC Larauli Dr. Saroj Singh 222 6 APHC Larauli Dr. Aftab Hussain Ansari 530 440 362 7 RH Bhorey APHC Rampur Dr. Shailendra Kumar Pandey 434 517 8 Dr. Sanjay kumar 615 833 9 APHC Lalachhapar Dr. Lata Prakash 542 548 10 Dr. Manvendra Mishir 696 609 11 APHC Sisain Dr. Archana Shukla 574 610 12 Dr. Girish Ram 319 606 13 APHC Lamichaur Dr. Aurangzeb Khan 1109 2582

33 Doctor Details at APHCs

34 Doctor wise OPD at APHC Sl. NoName of PHCsName of APHCsName of Doctors Nov 11Dec-11Jan 12 14 PHC Panchdevri APHC Gahnichakiyan Dr. Md. Alam Gir0744 606 15 Dr. Girish Narayan Pandey 0656 979 16 Kuchaikote APHC Sasamusa(New) Dr. Farhat Jabi455622 542 17 APHC Narhawashukal Dr. Ram Chandra Prasad Yadav 399323 340 18 APHC Jalalpur Dr. Sandeep Kumar10771060 1111 19 APHC Karwatahi Bazar Dr. Taukir Hasan594661 750 20 Hathua APHC Jigna(New) Dr. Satendra Kumar Sinha 190 227 21 APHC Kusaundhi Dr. Niranjan Kumar 314 386 22 Sidhwalia APHC Mohammadpur Dr. Raj Kishor Singh268249 355 23Dr. Brajesh Kr. Jayswal814275 432

35 Doctor Details at APHCs

36 Doctor wise OPD at APHC Sl. No Name of PHCs Name of APHCs Name of Doctors Nov 11 Dec- 11 Jan 12 24 Manjha APHC Koini Dr. Eqbal Ahmed333299 304 25 APHC Gausia Dr. Manoj Kumar630370 406 26Dr. Krishna Kr. Mishra326331 27 PHC SadarAPHC Yadavpur Dr. Shashi Bhushan Sinha 202 179 28Dr. Upendra Kr. Yadav 380 448 312 29 RH Phulwaria APHC Bathua Dr.Jitendra Prasad 270 292 420 30Dr. Krishnadev Yadav NR 299 31 APHC Kararia Dr. Rajan Kumar NR 483 32 UchkagaonAPHC Mirgaqnj Dr. Farjand Ahmed Ansari 863893 33KateyaAPHC RasautiDr. Ashok Kr. Gupta 737 763

37 Doctor Details at APHCs

38 Thanks


Download ppt "DISTRICT HEALTH SOCIETY, GOPALGANJ Doctor Wise OPD Month:- January 2012."

Similar presentations


Ads by Google