Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Recunoaşterea Optica a Caracterelor Laboratorul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale Malai Vadim IDSI, Chişinău 2012.

Similar presentations


Presentation on theme: "Recunoaşterea Optica a Caracterelor Laboratorul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale Malai Vadim IDSI, Chişinău 2012."— Presentation transcript:

1 Recunoaşterea Optica a Caracterelor Laboratorul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale Malai Vadim IDSI, Chişinău 2012

2 OCR / ICR OCR ( Recunoaşterea optică a caracterelor ) este o tehnologie, ce permite recunoaşterea caracterelor alfanumerice, atît tipărite cît şi scrise de mîină, prin scanarea formularului; ICR ( Recunoaşterea inteligentă a caracterelor ) este un modul al OCR ce permite convertirea imaginilor cu text alfanumeric în documente text; (Se subînţelege ca fiind numit OCR)

3 Principiul de lucru OCR / ICR

4 OMR OMR ( Recunoaşterea optică a semnelor ) este o tehnologie de colectare a datelor, ce nu necesită un motor de recunoaştere. OMR practic nu permite recunoaşterea caracterelor alfanumerice, decît recunoaşterea unor “note” speciale / predefinite. (Se subînţelege ca fiind numit OCR)

5 Principiul de lucru OMR

6 Comparaţii între OMR şi OCR/ICR 1. Optical Mark Reader (OMR) Formulare OMR operează cu documente (formulare) speciale, ce conţin “note” de sincronizare de-a lungul unei margini, pentru a indica scanerului unde trebuie de citit “notele” alese / bifate.

7 Comparaţii între OMR şi OCR/ICR 1. Optical Mark Reader (OMR) Exemplu Formular OMR

8 Comparaţii între OMR şi OCR/ICR 1. Optical Mark Reader (OMR) Stocarea Cu ORM imaginea nu este scanată şi depozirată. Precizia OMR are o precizie de recunoaştere mai mare decît cea a OCR, aceasta în cazul cînd formularele sunt proiectate corect.

9 Comparaţii între OMR şi OCR/ICR 2. OCR/ ICR Formularele ( textul sursă ) OCR/ICR este mai flexibil, fixarea colţurilor paginei scanate setîndu-se manual. Culoarea textului influenţează rezultatul recunoaşterii. Stocarea / Recuperarea OCR/ICR are posibilitatea de a stoca electronic rezultatul recunoaşterii şi documentul iniţial

10 Comparaţii între OMR şi OCR/ICR Tabel Comparativ ElementOCR / ICROMR Scris de mîinăYN Scris mecanicYN Recunoaşterea bifărilorYY “Note” de sincronizare/formulare speciale NY Delimitarea zonei de scanareYN Precizia Rezultatului70-99%99% Stocarea sursei şi rezultatuluiYN

11 OCR Utilizarea / Soft GOOGLE Docs – Upload PDF şi convertirea acestuia în fişier text (suport 34 limbi). (Gratis) GOOGLE Search – căutarea prin documentele PDF indecsate. (Gratis) ABBY FineReader – (Soft) Recunoaşterea PDF, imagini şi documente la scanare (Windows). OCR CUNEIFORM – (Soft) Recunoaşterea PDF, imagini şi documente la scanare (Windows). (Gratis) KBookOCR – (Soft) Recunoaşterea PDF, imagini şi documente la scanare (Linux). (Gratis) Microsoft Office Document Imaging - Recunoaşterea PDF, imagini şi documente la scanare.

12 OMR Utilizarea Votarea Electronică – Excluderea la minim a falsificării votărilor şi greşelelor la calcul cauzate de factorul uman. (Rusia, Estonia, SUA) Chestionare Sociologice – Simplificarea efectuării sondajelor şi prelucrării datelor. (SUA, India, China) Instituţii de învăţămînt – Simplificarea controlului rezultatelor unei testări şi prelucrării notelor rezultante. (Rusia, Germania, SUA, India, China) Medicină – Înregistrarea diagnosticilor în laboratorii, îinregistrarea vizitelor la medic ş.a (SUA, China, Rusia)

13 OMR Aplicaţii queXF – poate fi utilizat împreună cu LimeSurvey. (Gratis) Udai OMR (Gratis) SQS (Gratis) Quiz OMR – modul pentru Moodle. (Gratis) ABBYY FlexiCapture – (Soft) Combină în sine tehnologiile OMR şi OCR (Windows).

14 Mulţumesc pentru atenţie.


Download ppt "Recunoaşterea Optica a Caracterelor Laboratorul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale Malai Vadim IDSI, Chişinău 2012."

Similar presentations


Ads by Google