Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Crearea unei prezentari PowerPoint Pasi în realizarea unei prezentari PowerPoint Personalizarea prezentarii Finalizarea prezentarii.

Similar presentations


Presentation on theme: "Crearea unei prezentari PowerPoint Pasi în realizarea unei prezentari PowerPoint Personalizarea prezentarii Finalizarea prezentarii."— Presentation transcript:

1 Crearea unei prezentari PowerPoint Pasi în realizarea unei prezentari PowerPoint Personalizarea prezentarii Finalizarea prezentarii

2 Structura de rezervare a diverselor tipuri de informatii (texte, imagini grafice, alte obiecte) din cadrul unui diapozitiv, se numeste macheta (layout). PowerPoint include mai multe variante de machete. Acestea includ marcaje de rezervare (placeholders) pentru: titluri titluri liste marcate liste marcate imagini grafice imagini grafice diagrame diagrame alte obiecte, singure sau în combinatii alte obiecte, singure sau în combinatii

3 Pasi în realizarea unei prezentari powerpoint Stabilirea conţinutului: Stabilirea conţinutului: – Dimensiunea textului trebuie s ă fie în medie de 28pt (suficient de mare); – Textul trebuie s ă fie aerisit, pentru a fi citit cu uşurinţ ă – Ideile trebuie expuse succint, deoarece vor fi explicitate de prezentarea oral ă ; – Cuvintele cheie ale textului trebuie evidentiate (scrise cu alta culoare, îngrosate); – Imaginile folosite trebuie sa fie de buna calitate.

4 Reguli pentru realizarea unei prezentari 1.Volumul de text inclus în prezentare este redus 2.Efectele de animatie si de tranzitie utilizate trebuie sa accentueze ideile principale, nu sa distraga atentia publicului 3.Ritmul de prezentare trebuie adaptat la context. 4.Evita un titlu prea lung si nu scrie orice idee pozitionata pe centru pentru ca devine 5.obositor de citit. 6.În coltul din dreapta jos al fiecarui cadru ar trebui sa existe eticheta ta sau a proiectului 7.pe care îl prezinti. 8.Nu folosi mai mult de 3 culori pentru fiecare cadru. 9.Foloseste culori reci pentru background si culori calde în rest. 10.Alege numerele în locul punctelor. 11.Încearca pe cât posibil ca la fiecare 3-5 cadre sa introduci un grafic sau tabel. 12.Ai grija ca prezentarea sa nu dureze mai mult de 20 de minute.mul de prezentare trebuie adaptat la context.

5 File – new- digital portofoliu File – new- digital portofoliu

6 File – new- digital portofoliu YOUR NAME Address Line 1 Address Line 2 City, State/Province Postal Code Home Phone (000)

7 OBJECTIVE Your own entry goes here. Your own entry goes here. View complete resume as a Word documentresume

8 QUALIFICATIONS Using action words to maximize the impact, describe how your background and strengths would make you a strong candidate for the position you are seeking. Using action words to maximize the impact, describe how your background and strengths would make you a strong candidate for the position you are seeking. This section should be concise, contain action words, and should sell your most marketable experiences and abilities. This section should be concise, contain action words, and should sell your most marketable experiences and abilities. View complete resume as a Word documentresume

9 EDUCATION 19xx-19xxDegree obtained, school name 19xx-19xxDegree obtained, school name View complete resume as a Word documentresume

10 EDUCATION 19xx-19xx Position, Name of Company 19xx-19xx Position, Name of Company 19xx-19xx Position, Name of Company 19xx-19xx Position, Name of Company 19xx-19xx Position, Name of Company 19xx-19xx Position, Name of Company 19xx-19xx Position, Name of Company 19xx-19xx Position, Name of Company 19xx-19xx Position, Name of Company 19xx-19xx Position, Name of Company View complete resume as a Word documentresume

11 EDUCATION 19xx-19xx Position, Name of Company 19xx-19xx Position, Name of Company – In the same manner as above, describe your first job responsibilities. – Be concise; remove all unnecessary words and phrases. – Include the specific results of your actions or decisions to demonstrate your contribution. specific results specific results View complete resume as a Word documentresume

12 EDUCATION 19xx-19xx Position, Name of Company 19xx-19xx Position, Name of Company – In the same manner as above, describe your first job responsibilities. responsibilities – Be concise; remove all unnecessary words and phrases. – Include the specific results of your actions or decisions to demonstrate your contribution. View complete resume as a Word documentresume

13 SKILLS Special skills, certifications or licenses Special skills, certifications or licenses View complete resume as a Word documentresume

14 Artifact description View complete resume as a Word documentresume This is a caption for the artifact. This is a caption for the artifact. This is a caption for the artifact.

15 Artifact description View complete resume as a Word documentresume This is a caption for the artifact. This is a caption for the artifact. This is a caption for the artifact


Download ppt "Crearea unei prezentari PowerPoint Pasi în realizarea unei prezentari PowerPoint Personalizarea prezentarii Finalizarea prezentarii."

Similar presentations


Ads by Google