Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MY FAMILY Radana Bořilová VY_32_INOVACE_061 ZŠ Jenišovice.

Similar presentations


Presentation on theme: "MY FAMILY Radana Bořilová VY_32_INOVACE_061 ZŠ Jenišovice."— Presentation transcript:

1 MY FAMILY Radana Bořilová VY_32_INOVACE_061 ZŠ Jenišovice

2 MY FAMILY mummaminkagrandmababička dadtatínekgrandpadědeček sistersestracousinbratranec sestřenice brotherbratrauntteta babymiminkounclestrýc stepbrothernevlastní bratrparentsrodiče

3 MY FAMILY dědeček rodiče bratr sestřenice maminka strýc mum grandpa uncle parents brother cousin tatínek nevl.bratr babička miminko teta sestra aunt sister dad baby grandma stepbrother

4 MY FAMILY maminkarodiče sestrateta babičkamiminko bratranecbratr nevl.bratrstrýc tatínekdědeček


Download ppt "MY FAMILY Radana Bořilová VY_32_INOVACE_061 ZŠ Jenišovice."

Similar presentations


Ads by Google