Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

What is the date? Radana Bořilová VY_32_INOVACE_067 ZŠ Jenišovice.

Similar presentations


Presentation on theme: "What is the date? Radana Bořilová VY_32_INOVACE_067 ZŠ Jenišovice."— Presentation transcript:

1 What is the date? Radana Bořilová VY_32_INOVACE_067 ZŠ Jenišovice

2 What is the date? JanuaryledenJulyčervenec FebruaryúnorAugustsrpen MarchbřezenSeptemberzáří AprildubenOctoberříjen MaykvětenNovemberlistopad JunečervenDecemberprosinec

3 What is the date? ledenúnor březenduben květenčerven červenecsrpen záříříjen listopadprosinec JuneMarchAprilJulyOctoberDecemberSeptemberJanuaryMarchAugustMayFebruary

4 What is the date? červeneclistopad prosinecleden zářísrpen dubenbřezen únorříjen červenkvěten


Download ppt "What is the date? Radana Bořilová VY_32_INOVACE_067 ZŠ Jenišovice."

Similar presentations


Ads by Google