Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ASP.NET Arkitektur og Web Forms Slides lånt fra Ole Brüggert.

Similar presentations


Presentation on theme: "ASP.NET Arkitektur og Web Forms Slides lånt fra Ole Brüggert."— Presentation transcript:

1 ASP.NET Arkitektur og Web Forms Slides lånt fra Ole Brüggert

2 ASP.NET (arkitekturen) Arkitekturen i korte træk

3 ASP.NET (arkitekturen)

4

5 ASP.NET compilation

6 ASP.NET (arkitekturen) Page roundtrip

7 ASP.NET (arkitekturen) Page roundtrip

8 ASP.NET (arkitekturen) Win Form <> Web Form

9 ASP.NET (arkitekturen) ISS (Internet information Server) –Hvordan finder man den? –Oprettelse af virtuelle biblioteker –Shadow copying

10 ASP.NET (Web Controls) –Hierarki for HTML controls

11 ASP.NET (Web Controls) –Arver hierarki for Web server controls

12 ASP.NET (Web Controls) –Common Web Server Controls Label TextBox, Image CheckBox og RadioButton Button, LinkButton og ImageButton

13 ASP.NET (Web Controls) –Event Handling for Web Server Controls Intrinsic Events –Button har 2 –Calendar har 3 –Datagrid har 9 Event Arguments AutoPostback Bubbled Events

14 ASP.NET (Web Controls) –List Controls ListBox DropDownList CheckBoxList RadioBoxList

15 ASP.NET (Web Controls) –PlaceHolder og Panel Control –Table –TableRow –TableCell –Mulighed for inkludering af andre kontroller i en Table –Dynamisk load af Controls vha. Panel –Eksempel

16 ASP.NET (Web Controls) –Calendar Control Properties på Calendar klassen Events på Calendar klassen Eksempel

17 ASP.NET (Web Controls) –User Input Validation RequiredFieldValidator RegularExpressionValidator

18 ASP.NET (Web Controls) –User Input Validation RangeValidator CompareValidator

19 ASP.NET (Web Controls) –User Input Validation CustomValidator

20 ASP.NET (Web Controls) –User Input Validation Page.Validate() Page.IsValid Client side Server side

21 ASP.NET (Web Controls) –Cascading Style Sheets Ensartet look and feel Nem vedligeholdelse Styles på Web Controls Eksempel


Download ppt "ASP.NET Arkitektur og Web Forms Slides lånt fra Ole Brüggert."

Similar presentations


Ads by Google