Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Lowlands. Oerknal Fundamenten: – relativiteit & quantum mechanica Combine: – Antimatter – Botsings machines: bananen plot CERN – LHC – ATLAS – Higgs Astrodeeltjes!

Similar presentations


Presentation on theme: "Lowlands. Oerknal Fundamenten: – relativiteit & quantum mechanica Combine: – Antimatter – Botsings machines: bananen plot CERN – LHC – ATLAS – Higgs Astrodeeltjes!"— Presentation transcript:

1 Lowlands

2 Oerknal Fundamenten: – relativiteit & quantum mechanica Combine: – Antimatter – Botsings machines: bananen plot CERN – LHC – ATLAS – Higgs Astrodeeltjes! – Neutrino’s (historie) – Kosmische straling (muon) – Cosmic microwave background – Donkere materie – Gravitatie golven Toekomst? O ja: het nut?

3 Big Bang Theory: the movie

4 Particle physics

5 Inhoud: de nerds! Sounds … Crazy characters Microcosmos – Big Bang Of houden op cosmic rays – Arche cosmique, levensduur, … cosmic sensation, …, Einstein relativiteit, … inflatie


Download ppt "Lowlands. Oerknal Fundamenten: – relativiteit & quantum mechanica Combine: – Antimatter – Botsings machines: bananen plot CERN – LHC – ATLAS – Higgs Astrodeeltjes!"

Similar presentations


Ads by Google