Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

BWYTA bwyd siop – shop food bwyd tun – tin food cig – meat cnau – nuts ffrwythau – fruit gwair – hay hadau – seeds letys – lettuce porfa – grass dŵr -

Similar presentations


Presentation on theme: "BWYTA bwyd siop – shop food bwyd tun – tin food cig – meat cnau – nuts ffrwythau – fruit gwair – hay hadau – seeds letys – lettuce porfa – grass dŵr -"— Presentation transcript:

1 BWYTA bwyd siop – shop food bwyd tun – tin food cig – meat cnau – nuts ffrwythau – fruit gwair – hay hadau – seeds letys – lettuce porfa – grass dŵr - water llaeth – milk ci – dog cath – cat cwningen – rabbit bochdew – hamster mochyn gini – guinea pig llygoden – mouse llygoden fawr – rat ceffyl – horse mochyn – pig dafad – sheep asyn – donkey bydji – budgie caneri – canary parot – parrot pysgodyn aur – goldfish pysgod – fish crwban – tortoise neidr – snake pry copyn - spider Oes anifail anwes gyda ti? Do you have a pet? Pa anifail? What animal? Beth ydy enw’r __? What is the __’s name? Beth ydy lliw ___? What colour is ___? Faint ydy oed___? How old is___? Ble mae __ yn byw? Where does __ live? Beth mae __ yn bwyta / yfed? What does __ eat / drink? Pa anifail hoffet ti gael? What animal would you like to have? Hoffet ti gael__? Would you like to have a __? Oes / Nac oes Yes / No Mae __ gyda fi I have a __ Twts / Enw’r __ ydy Twts Twts / The __ is called __ Du / Mae __ yn ddu Black / __ is black Saith / Mae __ yn saith Seven / __is seven Mewn basged / Mae__ yn byw mewn basged In a basket / __ lives in a basket Bwyd tun / Mae __ yn bwyta bwyd tun Tin food / __ eats tin food Hoffwn i gael__ I would like to have__ Hoffwn / Na hoffwn Yes / No BERFAU – verbs byw – to live cysgu – sleep hoffi – to like casau – to hate bwyta – to eat yfed – to drink cerdded – to walk rhedeg – to run dod – to come mynd – to go chwarae – to play neidio – to jump dringo – to climb ymladd – to fight cnoi – to bite poeri – to spit YN Y SW Wyt ti’ wedi bod mewn sw? Have you been in a zoo? Ble est ti? Where did you go? Pryd est ti? When did you go? Gyda phwy ? With who? Gest ti amser da ? Did you have a good time? Do / Naddo – yes / no ANIFEILIAID Y SW Blaidd – wolf pengwyn - penguin Camel – camel teigr - tiger Eliffant – eliphant dolffin - dolphin Fflamingo – flamingo epa - ape Giraff – giraffe gorila - gorilla Llew – lion morfil - whale Llewpart – leopard mwnci - monkey Morlo – seal sebra - zebra Panda – panda ystlum - bat BYW – to live basged – basket cae – field caets – cage cenel – kennel cwb - hutch garej – garage y gegin – the kitchen bowlen – bowl sied – shed stabal – stable tanc – tank y tŷ – the house GOFALU AM ANIFEILIAID Rhaid__ - you must Rhaid cael – you must have Peidiwch â__ – don’t__ Cofiwch__ - remember__ hefyd also weithiau sometimes fel arfer usually bob amser all the time Yn fy marn i In my opinion Dw i’n hoffi I like Dw i ddim yn hoffi I don’t like Mae’n gas gyda fi I hate mynd am dro – to go for a walk rhedeg ar ôl – to run after dringo coed – to climb trees bwyd ffres – fresh food dŵr glân – clean water cwmni da – good company llawer o ffrindiau – lots of friends digon i wneud – lots to do

2 BWYTA bwyd siop – shop food bwyd tun – tin food cig – meat cnau – nuts ffrwythau – fruit gwair – hay hadau – seeds letys – lettuce porfa – grass dŵr - water llaeth – milk ci – dog cath – cat cwningen – rabbit bochdew – hamster mochyn gini – guinea pig llygoden – mouse llygoden fawr – rat ceffyl – horse mochyn – pig dafad – sheep asyn – donkey bydji – budgie caneri – canary parot – parrot pysgodyn aur – goldfish pysgod – fish crwban – tortoise neidr – snake pry copyn - spider Oes anifail anwes gyda ti? Do you have a pet? Pa anifail? What animal? Beth ydy enw’r __? What is the __’s name? Beth ydy lliw ___? What colour is ___? Faint ydy oed___? How old is___? Ble mae __ yn byw? Where does __ live? Beth mae __ yn bwyta / yfed? What does __ eat / drink? Pa anifail hoffet ti gael? What animal would you like to have? Hoffet ti gael__? Would you like to have a __? Oes / Nac oes Yes / No Mae __ gyda fi I have a __ Twts / Enw’r __ ydy Twts Twts / The __ is called __ Du / Mae __ yn ddu Black / __ is black Saith / Mae __ yn saith Seven / __is seven Mewn basged / Mae__ yn byw mewn basged In a basket / __ lives in a basket Bwyd tun / Mae __ yn bwyta bwyd tun Tin food / __ eats tin food Hoffwn i gael__ I would like to have__ Hoffwn / Na hoffwn Yes / No BERFAU – verbs byw – to live cysgu – sleep hoffi – to like casau – to hate bwyta – to eat yfed – to drink cerdded – to walk rhedeg – to run dod – to come mynd – to go chwarae – to play neidio – to jump dringo – to climb ymladd – to fight cnoi – to bite poeri – to spit YN Y SW Wyt ti’ wedi bod mewn sw? Have you been in a zoo? Ble est ti? Where did you go? Pryd est ti? When did you go? Gyda phwy ? With who? Gest ti amser da ? Did you have a good time? Do / Naddo – yes / no ANIFEILIAID Y SW Blaidd – wolf pengwyn - penguin Camel – camel teigr - tiger Eliffant – eliphant dolffin - dolphin Fflamingo – flamingo epa - ape Giraff – giraffe gorila - gorilla Llew – lion morfil - whale Llewpart – leopard mwnci - monkey Morlo – seal sebra - zebra Panda – panda ystlum - bat BYW – to live basged – basket cae – field caets – cage cenel – kennel cwb - hutch garej – garage y gegin – the kitchen bowlen – bowl sied – shed stabal – stable tanc – tank y tŷ – the house GOFALU AM ANIFEILIAID Rhaid__ - you must Rhaid cael – you must have Peidiwch â__ – don’t__ Cofiwch__ - remember__ hefyd also weithiau sometimes fel arfer usually bob amser all the time Yn fy marn i In my opinion Dw i’n hoffi I like Dw i ddim yn hoffi I don’t like Mae’n gas gyda fi I hate mynd am dro – to go for a walk rhedeg ar ôl – to run after dringo coed – to climb trees bwyd ffres – fresh food dŵr glân – clean water cwmni da – good company llawer o ffrindiau – lots of friends digon i wneud – lots to do

3 BWYTA bwyd siop – shop food bwyd tun – tin food ceirch – oats cig – meat cnau – nuts dail – leaves ffrwythau – fruit gwair – hay hadau – seeds letys – lettuce llysiau – vegetables porfa – grass dŵr - water llaeth – milk ci – dog cath – cat cwningen – rabbit bochdew – hamster mochyn gini – guinea pig llygoden – mouse llygoden fawr – rat ceffyl – horse mochyn – pig dafad – sheep asyn – donkey bydji – budgie caneri – canary parot – parrot pysgodyn aur – goldfish pysgod – fish crwban – tortoise neidr – snake pry copyn - spider Oes anifail anwes gyda ti? Do you have a pet? Pa anifail? What animal? Beth ydy enw’r __? What is the __’s name? Beth ydy lliw ___? What colour is ___? Faint ydy oed___? How old is___? Ble mae __ yn byw? Where does __ live? Beth mae __ yn bwyta / yfed? What does __ eat / drink? Oes / Nac oes Yes / No Mae __ gyda fi I have a __ Twts / Enw’r __ ydy Twts Twts / The __ is called __ Du / Mae __ yn ddu Black / __ is black Saith / Mae __ yn saith Seven / __is seven Mewn basged / Mae__ yn byw mewn basged In a basket / __ lives in a basket Bwyd tun / Mae __ yn bwyta bwyd tun Tin food / __ eats tin food BERFAU – verbs byw – to live cysgu – sleep hoffi – to like casau – to hate bwyta – to eat yfed – to drink cerdded – to walk rhedeg – to run dod – to come mynd – to go chwarae – to play neidio – to jump dringo – to climb ymladd – to fight cnoi – to bite poeri – to spit YN Y SW Wyt ti’ wedi bod mewn sw? Have you been in a zoo? Ble est ti? Where did you go? Pryd est ti? When did you go? Gyda phwy ? With who? Sut est ti? How did you go? ANIFEILIAID Y SW teigr - tiger Eliffant – eliphant dolffin - dolphin Giraff – giraffe gorila - gorilla Llew – lion mwnci - monkey sebra - zebra Panda – panda BYW – to live basged – basket cae – field caets – cage cenel – kennel cwb - hutch garej – garage y gegin – the kitchen bowlen – bowl sied – shed stabal – stable tanc – tank y tŷ – the house GOFALU AM ANIFEILIAID Rhaid__ - you must Rhaid cael – you must have Peidiwch â__ – don’t__ Cofiwch__ - remember__ hefyd also weithiau sometimes fel arfer usually bob amser all the time Dw i’n hoffi I like Dw i ddim yn hoffi I don’t like mynd am dro – to go for a walk heddiw – today ddoe – yesterday yfory - tomorrow 1 2 3 4 5 6 7

4 BWYTA bwyd siop – shop food bwyd tun – tin food ceirch – oats cig – meat cnau – nuts dail – leaves ffrwythau – fruit gwair – hay hadau – seeds letys – lettuce llysiau – vegetables porfa – grass dŵr - water llaeth – milk ci – dog cath – cat cwningen – rabbit bochdew – hamster mochyn gini – guinea pig llygoden – mouse llygoden fawr – rat ceffyl – horse mochyn – pig dafad – sheep asyn – donkey bydji – budgie caneri – canary parot – parrot pysgodyn aur – goldfish pysgod – fish crwban – tortoise neidr – snake pry copyn - spider Oes anifail anwes gyda ti? Do you have a pet? Pa anifail? What animal? Beth ydy enw’r __? What is the __’s name? Beth ydy lliw ___? What colour is ___? Faint ydy oed___? How old is___? Ble mae __ yn byw? Where does __ live? Beth mae __ yn bwyta / yfed? What does __ eat / drink? Oes / Nac oes Yes / No Mae __ gyda fi I have a __ Twts / Enw’r __ ydy Twts Twts / The __ is called __ Du / Mae __ yn ddu Black / __ is black Saith / Mae __ yn saith Seven / __is seven Mewn basged / Mae__ yn byw mewn basged In a basket / __ lives in a basket Bwyd tun / Mae __ yn bwyta bwyd tun Tin food / __ eats tin food BERFAU – verbs byw – to live cysgu – sleep hoffi – to like casau – to hate bwyta – to eat yfed – to drink cerdded – to walk rhedeg – to run dod – to come mynd – to go chwarae – to play neidio – to jump dringo – to climb ymladd – to fight cnoi – to bite poeri – to spit YN Y SW Wyt ti’ wedi bod mewn sw? Have you been in a zoo? Ble est ti? Where did you go? Pryd est ti? When did you go? Gyda phwy ? With who? Sut est ti? How did you go? ANIFEILIAID Y SW teigr - tiger Eliffant – eliphant dolffin - dolphin Giraff – giraffe gorila - gorilla Llew – lion mwnci - monkey sebra - zebra Panda – panda BYW – to live basged – basket cae – field caets – cage cenel – kennel cwb - hutch garej – garage y gegin – the kitchen bowlen – bowl sied – shed stabal – stable tanc – tank y tŷ – the house GOFALU AM ANIFEILIAID Rhaid__ - you must Rhaid cael – you must have Peidiwch â__ – don’t__ Cofiwch__ - remember__ hefyd also weithiau sometimes fel arfer usually bob amser all the time Dw i’n hoffi I like Dw i ddim yn hoffi I don’t like mynd am dro – to go for a walk heddiw – today ddoe – yesterday yfory - tomorrow 1 2 3 4 5 6 7


Download ppt "BWYTA bwyd siop – shop food bwyd tun – tin food cig – meat cnau – nuts ffrwythau – fruit gwair – hay hadau – seeds letys – lettuce porfa – grass dŵr -"

Similar presentations


Ads by Google