Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Uued suunad juhtimises Mait Raava 20. 03. 09. Taageperas.

Similar presentations


Presentation on theme: "Uued suunad juhtimises Mait Raava 20. 03. 09. Taageperas."— Presentation transcript:

1 Uued suunad juhtimises Mait Raava 20. 03. 09. Taageperas

2 Probleem?

3 “Et nad aru saaksid!”

4 Hannes Tamjärv 1988 “Suur osa konflikte ei teki mitte huvide erinevusest, vaid kontaktide vähesusest. Organisatsiooni sees. Mitte et neid kontakte vähe oleks, aga väga oluline on, kuidas sa suudad sellist kontaktset koostööõhkkonda luua.”

5 Eestvedamine (Yukl 2006): -on teiste mõjutamine, mille tulemusel inimesed mõistavad ja nõustuvad sellega, mida on vaja teha ja kuidas seda teha. -toetab individuaalseid ja kollektiivseid jõupingutusi jagatud eesmärkide saavutamisel.

6 Eestvedamise 2 oskust (Yukl 2006) Inspireerimine Koolitamine Nõustamine Töötajate pingutus Töötajate oskused Kvaliteet Efektiivsus Kasum

7 Energia “Eestvedamise põhiülesanne on vallandada inimestes energiapotentsiaal” John Kotter 2006

8 “How to change minds?” Howard Gardner

9 Juhtimis- innovatsioon

10 Innovatsiooni tasemed (Hamel 2007) Protsessiinnovatsioon Toote/teenuseinnovatsioon Strateegiline innovatsioon Juhtimisinnovatsioon

11 “Juhtimisinnovatsioon on uue juhtimispraktika, -protsessi, -struktuuri või -tehnika loomine ja rakendamine eesmärgiga edendada organisatsiooni eesmärke.” Eeldab teadlikku tähelepanu. Birkinshaw, Hamel, Mol 2008

12 Juhtimisinnovatsioonid Teaduse juhtimine Tööstuslik uurimislabor – GE 21. saj alguses Mittemateriaalsete varade juhtimine Brändi juhtimine – P & G 1930. aastatel Iga töötaja tarkuse rakendamine “Mõtlevate inimeste süsteem” – Toyota 1940. aastatel Globaalne konsortsium Virtuaalne ettevõte – Visa 1970. aastatel Gary Hamel (2007)

13 2001200320052007 Peter DRUCKER Michael PORTER CK PRAHALAD Charles HANDY Michael PORTER Bill GATES Michael PORTERTom PETERS CK PRAHALADAlan GREENSPAN Gary HAMEL* Tom PETERSMichael PORTER Tom PETERS Charles HANDY Jack WELCHGary HAMEL* Jack WELCH Philip KOTLERJim COLLINSC. KIM & R. MAUBORGNE Henry MINTZBERG Philip KOTLER Tom PETERS CK PRAHALAD Jack WELCH Henry MINTZBERG Jack WELCH Bill GATESRosabeth MOSS KANTER K. NORDSTRÖM & J. RIDDERSTRÅLERichard BRANSON Philip KOTLERJim COLLINSCharles HANDYJim COLLINS

14 1.Michael Porter Harvardi ärikool, Monitor Group Competitive Strategy (1980) Competitive Advantage (1985) The Competitive Advantage of Nations (1990) Can Japan Compete? (2000) On Competition, Updated and Expanded Edition (2008) 5 konkurentsijõudu; 3 konkurentsistrateegiat; 5 tegevusala arengufaasi; põhi- ja tugitegevused väärtusahelas; riigi väärtussüsteemi 4 elementi.

15 2. Tom Peters Tom Peters Group In Search of Excellence (with Waterman; 1982) A Passion for Excellence (1985) Thriving on Chaos (1987) Liberation Management (1992) The Brand You 50 (1999) Re-Imagine!: Business Excellence in a Disruptive Age (2006) McKinsey 7Ss meetod (Waterman & Pascale); innovatiivsete ettevõtete 8 tunnust; lihtsameelsed edu soovitused (delegeeri, saavuta erakordsus, julge vigu teha); ettevõtted peavad kokku tõmbuma, innoveerima ja tegema töötamise palju huvitavamaks.

16 3. Jack Welch General Electric CEO (1980-2001) Jack: Straight from the Gut (2001). Winning: The Ultimate Business How-To Book (2005). “Minu tähtsaim töö on arendada talente” Six Sigma innustunud rakendaja Mastaapne vallandaja – Neutron Jack Bürokraatia vihkaja, aktiivne õpetaja

17 Juhtimisinnovatsiooni temaatika 4E = P Energy Energize Edge Execute

18 Tugevad tippjuhid (Hill & Jones 2008) 1. Omavad visiooni organisatsiooni liikumisest 2. Kujundavad strateegia visiooni saavutamiseks 3. Pühenduvad visioonile ja strateegiale sõnades ja tegudes 4. On hästi informeeritud 7. Delegeerivad otsustamist neile, kes on infole kõige lähemal 6. Kasutavad võimu targalt 7. On kõrge eneseregulatsiooniga

19 Uued suunad juhtimises

20

21 Dr. Thomas A. Davenport (2008) “Muutused näitavad, et ajahädas juhid on näljased lihtsalt seeditavate nõuannete järele, kust iganes neid leida võib. Tänased mureteemad on globaliseerumine, motivatsioon ja innovatsioon. Traditsioonilised ärigurud, kes “telliskivisid” kirjutavad, on langemas.”

22 Gary Hamel Strategos, Londoni ärikool Competing for the Future (with C K Prahalad 1984) Leading the Revolution (2000) The Future of Management (2007) “Revolutsiooni teevad ketserid, mitte prohvetid” “Uue maa otsimisel ei saa sa kasutada vana kaarti” “Me vajame vastumürki Dilbertile” “Sinu tegevusala 90% innovatsioonidest tuleb väljapoolt sinu tegevusala”

23 Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful.

24 Google’ juhtimismudel (Hamel 2007) Väga madal hierarhia Lateraalse kommunikatsiooni tihe võrgustik Erakordsed tasud erakordsete ideede eest Tiimikeskne lähenemine tootearenduses “Kasutaja esikohal” kreedo

25 Gary Hamel (2007) “Minu küsimuseks on, kuidas teha innovatsiooni nii nagu W Edwards Deming ja teised tegid kvaliteedi osas.”... “Innovatsioon loob rikkust. Siin ei ole võimalik mingile teisele järeldusele jõuda. “ “Innovatsioon nõuab fundamentaalset ümberhindamist enamikes äriprintsiipides.... Innovatsioon peab olema organisatsiooni eesmärgi keskmes” Kvaliteedi lainest innovatsiooni lainele Samm-haaval innovatsioonist radikaalsele

26 Academy of Management Review 2007 I aastakümne auhind (1976-1985): Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. 9: 193-206. II aastakümne auhind (1986-1995): Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. 20: 709-734.

27 Gary Hamel Mis peab juhtuma? 1. Radikaalne innovatsioon 2. Variatiivsuse püüd 3. Ressursside ahvatlemine

28 Maailma muutvad trendid

29 Läbi aegade parimad innovatsioonid (BW 2007) 1. Relvad 2. Matemaatika ja number null 3. Raha 4. Trükkimine 5. Turumajandus 6. Koduloomad ja põllumajandus 7. Eraomand 8. Piiratud ärivastutus 9. Osalusdemokraatia 10. Narkoos ja kirurgia 11. Vaktsiinid ja antibiootikumid 12. Pooljuhid 13. Internet 14. Sekveneerimine 15. Konteinerkaubandus

30 Mihkel Mutt:,,Probleem on selles, kuidas ka teistsugusest ajast pärit inimesed suudaksid õppida ümbritsevast pasast ja rämpsust üle vaatama, nii et nad ennast selle peale vihastades välja ei kurna?... Kuidas õppida oma tähelepanu suunama, sisse ja välja lülitama. See on oskus ellu jääda, säilitada vaimset tervist.”

31 Maailma kujundavad (Canton 2007) 1. Energiaallikad 2. Majandusinnovatsioon 3. Uus tööjõud 4. Pikaealisuse meditsiin 5. Veider teadus 6. Turvalisus 7. Kultuuride kokkupõrge 8. Kliima muutus 9. Indiviidi ohustavad jõud 10. Ameerika ja Hiina koostöö

32 Maailm 2020 (Canton 2006) Võrk on kõikjal kättesaadav 80% infost on reaalajas ja tasuta Videokonverents on levinud Turustajad-pangad-tarbijad on ühenduses Maailm 2040 Innovatsioonitööstusi toetab võrgust kättesaadav kvaliteetne ja tasuta õpe

33

34

35 HDI High ██ 0.950 and over ██ 0.900–0.949 ██ 0.850–0.899 ██ 0.800–0.849 HDI Medium ██ 0.750–0.799 ██ 0.700–0.749 ██ 0.650–0.699 ██ 0.600–0.649 ██ 0.550–0.599 ██ 0.500–0.549 HDI Low ██ 0.450–0.499 ██ 0.400–0.449 ██ 0.350–0.399 ██ under 0.350 ██ not available

36 Tööjõu trendid (Canton 2006) Kõrgtehnoloogiliste oskustega töötajate leidmine globaalsest talendifondist on iga organisatsiooni ja rahvuse suurim väljakutse. Innovatsioon on tööjõu oskuste põhidraiver. Selle saavutamine nõuab hariduse kapitaalremonti.

37 Miks haridussüsteem peab muutuma tuleviku tööjõu ettevalmistamisel? (Canton 2006) “1. Praegune haridussüsteem on ebaõnnestunud oma kõige elulisema ja strateegilisema mandaadi täitmisega – valmistada tööjõudu tulevikuks.... 4. Ilma haridussüsteemi muutuseta värbab järjest rohkem ettevõtteid oskuslikke talente piiri taga, luues USAs töötust. 5. Õpetajad pole probleem... 6. Poliitikutest liidritel pole olnud tahet luua Tulevikuks-Valmisoleku riiklikku õppekava: rohkem teadusi, rohkem innovatsiooni, rohkem kõrgtehnoloogiat, rohkem globaalset vaadet ja rohkem ettevõtlikkuse oskusi.”

38 Kas - vältida riske? - kohaneda? - kasutada võimalusi?

39 Kuidas uuendada juhtimist?

40 Juhtimisinnovatsiooni sammud 1. Motivatsioon 2. Leiutamine 3. Juurutamine 4. Teoretiseerimine ja märgistamine Birkinshaw, Hamel, Mol 2008 1. Suurele juhtimis- probleemile pühendumine 2. Uute printsiipide otsimine 3. Juhtimiskammitsate lõhkumine 4. Analoogiate jõu kasutamine Hamel 2006

41 1. Mis on Sinu kooli/lasteaia põhiküsimus muutustega kohanemisel? 2. Ja kui see küsimus teeb Sulle tõsist valu, 3. leia sellele lahendus kaasates kõiki oma inimesi ja eksperte väljast! 4. Juuruta ja jaga uuendust teistega

42 Albert Einstein (1879–1955),,I want to know how God created this world. I am not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.”

43 Tänan Teid! mait@prokons.ee www.prokons.ee


Download ppt "Uued suunad juhtimises Mait Raava 20. 03. 09. Taageperas."

Similar presentations


Ads by Google