Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kärdla School. School About 500 students About 40 teachers State school High school Primary school 12 grades.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kärdla School. School About 500 students About 40 teachers State school High school Primary school 12 grades."— Presentation transcript:

1 Kärdla School

2 School About 500 students About 40 teachers State school High school Primary school 12 grades

3 History Founded in 1830 -children of the factoryworkers -co-educational In 1916 Kärdla State school was formed In 1930 wooden schoolhouse In 1960 brick house

4 School complex 4 main houses:  Old yellow wooden house  New brick house  Information center: Library Art and computer classes  Handicraft houses +gym, canteen

5 HUPS Counseling center Psychologist Social worker

6 Students’ hostel Founded in 2003 Meals 3 times a day Computer, TV, music room, pool table

7 School hours 8.00 lessons starts  Lessons 45 minutes  Breaks 10 minutes Lunch break 11.30-12.30 Schoolday ends usually 15.00

8 Traditions The First of September Teachers’ day Freshmen’s day Playbox show The schoolleavers’ last schoolday St. George’s Night run Health day Sports day

9 The first of September

10 Teachers’ day

11 Freshmen’s day

12 Playbox show

13 The schoolleavers’ last schoolday

14 Health day

15 Sports day

16 St. George’s Night run

17 Activities Sports:  Athletics  Basketball  Football  Tennis  Volleyball

18 Activities Music  Choir  Bands The Apples Growing up The Pupets

19 School choir

20 The Apples

21 The Pupets

22 Growing up

23 Web-site

24 Poem Võib krohvist lõhnav, võib väga vana, võib puust, võib klaasist olla koolimaja. Kuid kooli nägu pole see, mis ees, vaid hoopistükkis see, mis kooli sees. Üks klass on kooli silm. Ja teine kõrv. On iga õpilane, närvirakk, mis õrn. On õpetaja välisärritaja ja seda ongi närvidele vaja,- et kooli nägu püsiks ikka virge, et kooli selgroog oleks ikka sirge, et läbi aja - päeval kui ka ööl - teaks iga närvirakk, et süda lööb. Ei tea me praegu, kuhu ükskord saame, kas saarel sureme või ülemere maal me, kuid kui on tehtud kord me viimne tegu, jääb igaüks meist veidi kooli nägu. Ave Alavainu

25 Thank you for listening! by Maris Preem 2010 Kärlda


Download ppt "Kärdla School. School About 500 students About 40 teachers State school High school Primary school 12 grades."

Similar presentations


Ads by Google