Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Atlas André Henriksson

Similar presentations


Presentation on theme: "Atlas André Henriksson"— Presentation transcript:

1 Atlas André Henriksson http://blogs.msdn.com/ahenrik andre.henriksson@microsoft.com

2 Vad är “Atlas”? Ett ramverk för att skapa rika, interaktiva och personaliserade webbupplevelser och webbapplikationer  Högproduktiv AJAX-utveckling  Lager ovanpå ASP.NET 2.0 – Fortsätt utveckla som vanligt – Utöka befintliga webbapplikationer  Fungerar cross-browser  Utökningsbart

3 Atlas arkitektur ASP.NET “Atlas” Server Extensions “Atlas” Server Controls “Atlas” Server Controls App Services Bridge Web Services Bridge “Atlas” Server Framework “Atlas” Client Framework and Services “Atlas” Client Script Library Controls, Components Script Core Base Class Library Component Model and UI Framework Browser Compatibility “Atlas” Client Application Services Local Store, … Browser Integration Browser Integration ASP.NET 2.0 Application Services Page Framework, Server Controls Page Framework, Server Controls “Atlas”-enabled ASP.NET Pages “Atlas”-enabled Web Services (ASMX or WCF) Web Services (ASMX or WCF) HTML, Script, “Atlas”Markup “Atlas”Markup “Atlas”ServiceProxies“Atlas”ServiceProxies

4 Server-Centric ASP.NET Application Services Page Framework, Server Controls Page Framework, Server Controls Atlas Script Framework Client Application Services Component/UI Framework, Controls Component/UI Framework, Controls Browser Presentation(HTML/CSS)Presentation(HTML/CSS) ASP.NET Application PagesPages UI Behavior (ManagedCode) (ManagedCode) Input Data Updated UI + Behavior Initial Rendering (UI + Behavior)

5 Client-Centric Browser Presentation(HTML/CSS)Presentation(HTML/CSS) “Atlas”ServiceProxies“Atlas”ServiceProxies UI Behavior (Script) (Script) ASP.NET Application Services Page Framework, Server Controls Page Framework, Server Controls ASP.NET Application PagesPages WebServicesWebServices Atlas Script Framework Client Application Services Component/UI Framework, Controls Component/UI Framework, Controls Initial Rendering (UI + Behavior) Data

6 Atlas

7 När använda Atlas/Ajax  AutoComplete  Validering av data  Filtrering av data  Karttjänster – panorering  Liveuppdatering av formulär  Röstningsformulär  Microlänkar – Eniro.se  ”12 perfect cases for Ajax” – Mats Henricson, baserat på Alex Bosworth

8 Resurser  Bok: Atlas – Rough Cuts – www.oreilly.com  http://atlas.asp.net  Bloggar: – http://weblogs.asp.net/scottgu/ – http://www.nikhilk.net/ – http://blogs.msdn.com/bgold/ – http://web2.wsj2.com/

9


Download ppt "Atlas André Henriksson"

Similar presentations


Ads by Google