Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ŞIIĆEXER Ali İhsan TARI İnş. Yük. Müh.

Similar presentations


Presentation on theme: "ŞIIĆEXER Ali İhsan TARI İnş. Yük. Müh."— Presentation transcript:

1

2 ŞIIĆEXER Ali İhsan TARI İnş. Yük. Müh. naje@danef.com

3 www.danef.com neceuce acayip strange

4 www.danef.com nexay asık suratlı sulq

5 www.danef.com ĺ`ı ḣ uj babayiğit hero

6 www.danef.com ştapx çabuk korkan

7 www.danef.com mığo naç çok uğursuz unlucq

8 www.danef.com uke donuk, geç anlayan

9 www.danef.com apejaj eli yavaş Hand, slow,

10 www.danef.com orjör geveze chatterbox

11 www.danef.com tığoaqo hırsız thief

12 www.danef.com ĺeoaĺ ısrarcı, dilenen

13 www.danef.com gurke iddiacı, katı ve soğuk tip stubbornly insistent

14 www.danef.com thağeps" iki yüzlü hypocrite

15 www.danef.com şenışü`ı iyi ahlaklı good morals

16 www.danef.com cenceş kararsız hesitant

17 www.danef.com zığe ṕ ıy kıytırık

18 www.danef.com şınapx korkak coward

19 www.danef.com guşxo moral morale

20 www.danef.com zeeğehaqu` ortalığı karıştırıcı For trouble and violence to break out

21 www.danef.com gubs"an samimi heartfelt

22 www.danef.com gubjıpx sinirli quick to anger

23 www.danef.com guśafeşı` şüpheci suspicious

24 www.danef.com şırıt tecrübeli experienced (person)

25 www.danef.com acebıc tuhaf, sakar strange

26 www.danef.com şığupşapx' unutkan forgetful

27 www.danef.com ne ṕ ıy utanmaz shameless

28 www.danef.com ḣ up ḣ e uysal, itaatli submissive

29 www.danef.com şııç'ay yaramaz useless

30 www.danef.com abe-ĺab yerinde duramıyan Hand, foot, active,

31 www.danef.com mığas yobaz religious fanatic

32 www.danef.com jalım zalim cruel

33 www.danef.com guzejöapx aceleci impetuous

34 www.danef.com çanı atik quick

35 www.danef.com şhafit basina buyruk olmak be one´own master

36 www.danef.com zığegusaĺ çabuk küsen

37 www.danef.com bzeguh dedikoducu talebearer

38 www.danef.com gumax duygusal romantic

39 www.danef.com ḣ unç'aqo gangaster gangster; racketeer

40 www.danef.com şhawbat geveze talkative

41 www.danef.com ajeğoay zor zapdedilen

42 www.danef.com guaĺ hırslı, çırpınan

43 www.danef.com zeqos"ıĺ iç içe within

44 www.danef.com bzeguyi ṫ u` iki yüzlü hypocrite

45 www.danef.com thasil iki yüzlü hypocrite

46 www.danef.com beleh kabiliyetli skillful

47 www.danef.com téha - téç' kararsız undecided

48 www.danef.com şııcaşü`e kibarlık polite

49 www.danef.com guqodıpx kötümser pessimistic

50 www.danef.com yerıh-yerışx nankör ungrateful

51 www.danef.com şhaşıt ḣ uj övünen take pride in

52 www.danef.com tınç rahat peace and quiet

53 www.danef.com yitekohıqu savurgan

54 www.danef.com mıse suçlu guilty

55 www.danef.com s"erıu` tanınmış well-known

56 www.danef.com kerabğ temiz fainthearted

57 www.danef.com délao-délaşö tuhaf, delice

58 www.danef.com ase uslu well-behaved

59 www.danef.com wuç'ıtenç utanmaz

60 www.danef.com çıjerıpĺ uzağı gören

61 www.danef.com jaje yavaş slow

62 www.danef.com ḣ ur ḣ upśı` yerinde duramıyan active

63 www.danef.com guşab yufka yürekli tenderhearted

64 www.danef.com guş`eğoay zor konuşan

65 www.danef.com gubzığ akıl reasonable

66 www.danef.com yeşöaqo ayyaş drunkard

67 www.danef.com yemlıç cahil, eğitimsiz

68 www.danef.com şxıĺ çok gülen

69 www.danef.com wubaqo dedikoducu

70 www.danef.com zafe düzenli, açık

71 www.danef.com mışömıl gereksiz uncalled-for

72 www.danef.com ğeps"aqo hileci

73 www.danef.com gumıpsef içi rahat etmiyen

74 www.danef.com şörış`ew iki yüzlü

75 www.danef.com alı kandıran Be eager, be agitated,

76 www.danef.com zeqos"ıwşefağ ketum

77 www.danef.com apeps"ıy kikirik delicate thin finger

78 www.danef.com ḣ onaqo küfürbaz foulmouthed

79 www.danef.com guşü`ıbzıw neşeli joyful

80 www.danef.com şharguşıı övüngen

81 www.danef.com ğerezeğoay razı edilmesi zor Difficult to get to agree

82 www.danef.com ç'ewğoyaqu savurgan olmayan

83 www.danef.com kığe şaşkın

84 www.danef.com mıgumeç' tasasız carefree

85 www.danef.com kabze ĺabz tertemiz very clean

86 www.danef.com mığo uğursuz unlucq

87 www.danef.com apeas usta master (of a trade or craft)

88 www.danef.com çanı uyanık awake

89 www.danef.com guğyemıĺı vurdumduymaz thick-headed

90 www.danef.com sambır yavaş slow

91 www.danef.com aze yetenekli skillful

92 www.danef.com uşab yumuşak başlı

93 www.danef.com ajeğoay zor zapdedilen

94 www.danef.com doğmıc az gülen sour-faced

95 www.danef.com gufab canayakın friendly

96 www.danef.com guş`erıy çok konuşan

97 www.danef.com şıpkao doğrucu, yalan söylemeyen

98 www.danef.com apsınç'e-ĺepsınç'e eli ayağı çabuk Hand, foot, quick,

99 www.danef.com jamçaw geveze talkative

100 www.danef.com guç'eğunç hissiz insensitive

101 www.danef.com gubs"an içten sincere

102 www.danef.com şüi ṫ ıu-guyi ṫ ıu iki yüzlü hypocrite

103 www.danef.com mıdau` itaatsiz, asi disobedient

104 www.danef.com ney-psıy kanere greedy

105 www.danef.com ceğoğu kırıcı, yıkıcı

106 www.danef.com kerabğe korkak fearful

107 www.danef.com şhawbat küstah insolent

108 www.danef.com beşxı obur gluttonous

109 www.danef.com ordéğaşt pohpohcu flatterer

110 www.danef.com thağeps" sahtekar Forger

111 www.danef.com şhaşörıqo sinir bozucu

112 www.danef.com şıç'ığ şımarık spoiled (by overindulgence)

113 www.danef.com guğyemıĺı` tasasiz, kaygisiz, dertsiz carefree

114 www.danef.com zequj tertipli


Download ppt "ŞIIĆEXER Ali İhsan TARI İnş. Yük. Müh."

Similar presentations


Ads by Google