Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ŞIIĆEXER Ali İhsan TARI İnş. Yük. Müh.

Similar presentations


Presentation on theme: "ŞIIĆEXER Ali İhsan TARI İnş. Yük. Müh."— Presentation transcript:

1

2 ŞIIĆEXER Ali İhsan TARI İnş. Yük. Müh.

3 neceuce acayip strange

4 nexay asık suratlı sulq

5 ĺ`ı ḣ uj babayiğit hero

6 ştapx çabuk korkan

7 mığo naç çok uğursuz unlucq

8 uke donuk, geç anlayan

9 apejaj eli yavaş Hand, slow,

10 orjör geveze chatterbox

11 tığoaqo hırsız thief

12 ĺeoaĺ ısrarcı, dilenen

13 gurke iddiacı, katı ve soğuk tip stubbornly insistent

14 thağeps" iki yüzlü hypocrite

15 şenışü`ı iyi ahlaklı good morals

16 cenceş kararsız hesitant

17 zığe ṕ ıy kıytırık

18 şınapx korkak coward

19 guşxo moral morale

20 zeeğehaqu` ortalığı karıştırıcı For trouble and violence to break out

21 gubs"an samimi heartfelt

22 gubjıpx sinirli quick to anger

23 guśafeşı` şüpheci suspicious

24 şırıt tecrübeli experienced (person)

25 acebıc tuhaf, sakar strange

26 şığupşapx' unutkan forgetful

27 ne ṕ ıy utanmaz shameless

28 ḣ up ḣ e uysal, itaatli submissive

29 şııç'ay yaramaz useless

30 abe-ĺab yerinde duramıyan Hand, foot, active,

31 mığas yobaz religious fanatic

32 jalım zalim cruel

33 guzejöapx aceleci impetuous

34 çanı atik quick

35 şhafit basina buyruk olmak be one´own master

36 zığegusaĺ çabuk küsen

37 bzeguh dedikoducu talebearer

38 gumax duygusal romantic

39 ḣ unç'aqo gangaster gangster; racketeer

40 şhawbat geveze talkative

41 ajeğoay zor zapdedilen

42 guaĺ hırslı, çırpınan

43 zeqos"ıĺ iç içe within

44 bzeguyi ṫ u` iki yüzlü hypocrite

45 thasil iki yüzlü hypocrite

46 beleh kabiliyetli skillful

47 téha - téç' kararsız undecided

48 şııcaşü`e kibarlık polite

49 guqodıpx kötümser pessimistic

50 yerıh-yerışx nankör ungrateful

51 şhaşıt ḣ uj övünen take pride in

52 tınç rahat peace and quiet

53 yitekohıqu savurgan

54 mıse suçlu guilty

55 s"erıu` tanınmış well-known

56 kerabğ temiz fainthearted

57 délao-délaşö tuhaf, delice

58 ase uslu well-behaved

59 wuç'ıtenç utanmaz

60 çıjerıpĺ uzağı gören

61 jaje yavaş slow

62 ḣ ur ḣ upśı` yerinde duramıyan active

63 guşab yufka yürekli tenderhearted

64 guş`eğoay zor konuşan

65 gubzığ akıl reasonable

66 yeşöaqo ayyaş drunkard

67 yemlıç cahil, eğitimsiz

68 şxıĺ çok gülen

69 wubaqo dedikoducu

70 zafe düzenli, açık

71 mışömıl gereksiz uncalled-for

72 ğeps"aqo hileci

73 gumıpsef içi rahat etmiyen

74 şörış`ew iki yüzlü

75 alı kandıran Be eager, be agitated,

76 zeqos"ıwşefağ ketum

77 apeps"ıy kikirik delicate thin finger

78 ḣ onaqo küfürbaz foulmouthed

79 guşü`ıbzıw neşeli joyful

80 şharguşıı övüngen

81 ğerezeğoay razı edilmesi zor Difficult to get to agree

82 ç'ewğoyaqu savurgan olmayan

83 kığe şaşkın

84 mıgumeç' tasasız carefree

85 kabze ĺabz tertemiz very clean

86 mığo uğursuz unlucq

87 apeas usta master (of a trade or craft)

88 çanı uyanık awake

89 guğyemıĺı vurdumduymaz thick-headed

90 sambır yavaş slow

91 aze yetenekli skillful

92 uşab yumuşak başlı

93 ajeğoay zor zapdedilen

94 doğmıc az gülen sour-faced

95 gufab canayakın friendly

96 guş`erıy çok konuşan

97 şıpkao doğrucu, yalan söylemeyen

98 apsınç'e-ĺepsınç'e eli ayağı çabuk Hand, foot, quick,

99 jamçaw geveze talkative

100 guç'eğunç hissiz insensitive

101 gubs"an içten sincere

102 şüi ṫ ıu-guyi ṫ ıu iki yüzlü hypocrite

103 mıdau` itaatsiz, asi disobedient

104 ney-psıy kanere greedy

105 ceğoğu kırıcı, yıkıcı

106 kerabğe korkak fearful

107 şhawbat küstah insolent

108 beşxı obur gluttonous

109 ordéğaşt pohpohcu flatterer

110 thağeps" sahtekar Forger

111 şhaşörıqo sinir bozucu

112 şıç'ığ şımarık spoiled (by overindulgence)

113 guğyemıĺı` tasasiz, kaygisiz, dertsiz carefree

114 zequj tertipli


Download ppt "ŞIIĆEXER Ali İhsan TARI İnş. Yük. Müh."

Similar presentations


Ads by Google