Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 İNGİLİZCE DESCRIBING CHARACTERS OF PEOPLE. 2 “What is …. like?” sorusu kişilerin karakteristik özelliklerini öğrenmek istediğimizde sorulan bir sorudur.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 İNGİLİZCE DESCRIBING CHARACTERS OF PEOPLE. 2 “What is …. like?” sorusu kişilerin karakteristik özelliklerini öğrenmek istediğimizde sorulan bir sorudur."— Presentation transcript:

1 1 İNGİLİZCE DESCRIBING CHARACTERS OF PEOPLE

2 2 “What is …. like?” sorusu kişilerin karakteristik özelliklerini öğrenmek istediğimizde sorulan bir sorudur. Roxanne What is Roxanne like? İNGİLİZCE DESCRIBING CHARACTERS OF PEOPLE She is friendly and cheerful.

3 3 Örnekteki gibi bu soruya cevap vermek için kulabileceğimiz bazı sıfatlar vardır. Bunlar: İNGİLİZCE DESCRIBING CHARACTERS OF PEOPLE Energetic: Enerjik Shy:Utangaç Selfish:Bencil

4 4 İNGİLİZCE DESCRIBING CHARACTERS OF PEOPLE Outgoing: Dışadönük Easygoing: Uysal Talkative: Konuşkan Hakan is talkative. He loves talking on the phone.

5 5 İNGİLİZCE DESCRIBING CHARACTERS OF PEOPLE Quiet: Sessiz Generous: Cömert Stingy: Cimri Steve is very stingy. He never lends money.

6 6 İNGİLİZCE DESCRIBING CHARACTERS OF PEOPLE Jealous: Kıskanç Stubborn: İnatçı Punctual: Dakik Suat is punctual. He always comes on time.

7 7 İNGİLİZCE DESCRIBING CHARACTERS OF PEOPLE Honest: Dürüst Liar: Yalancı Hardworking: Çalışkan Hardworking: Çalışkan Bob is honest. He doesn’t tell lie.

8 8 İNGİLİZCE DESCRIBING CHARACTERS OF PEOPLE Clumsy: Sakar Helpful: Yardımsever Helpful: Yardımsever Forgetful: Unutkan Jessie is clumsy. She often breaks something.

9 9 İNGİLİZCE DESCRIBING CHARACTERS OF PEOPLE Lazy: Tembel, Couch Potato Lazy: Tembel, Couch Potato Rude: Kaba Polite/Kind: Kibar Tom is couch potato. He watches TV all day.

10 10 İNGİLİZCE DESCRIBING CHARACTERS OF PEOPLE Clever: Zeki Thoughtful: Düşünceli Calm: Sakin My brother is very thoughtful. He thinks everyone.

11 11 İNGİLİZCE DESCRIBING CHARACTERS OF PEOPLE Lovely, Cute: Sevimli Sensitive: Duygusal Sensible : Mantıklı I like cats because they are cute.

12 12 İNGİLİZCE DESCRIBING CHARACTERS OF PEOPLE Brave: Cesur Reliable: Güvenilir Patient: Sabırlı My sister is brave. She can catch a mouse.

13 13 İNGİLİZCE DESCRIBING CHARACTERS OF PEOPLE Timid: Ürkek Self-confident: Kendine güvenen Messy: Dağınık Pınar is messy. She never tidies her room.

14 14 İNGİLİZCE DESCRIBING CHARACTERS OF PEOPLE Tidy: Düzenli Cheerful: Neşeli Sociable: Sosyal Bradley is cheerful. He always smiles.

15 15 İNGİLİZCE DESCRIBING CHARACTERS OF PEOPLE


Download ppt "1 İNGİLİZCE DESCRIBING CHARACTERS OF PEOPLE. 2 “What is …. like?” sorusu kişilerin karakteristik özelliklerini öğrenmek istediğimizde sorulan bir sorudur."

Similar presentations


Ads by Google