Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

WORKSHOP on EXPOSURE SCENARIOS “Communication in the Supply Chain” Helle Simon Elbro Danish Paint Association in collaboration with DHI SDS Background.

Similar presentations


Presentation on theme: "WORKSHOP on EXPOSURE SCENARIOS “Communication in the Supply Chain” Helle Simon Elbro Danish Paint Association in collaboration with DHI SDS Background."— Presentation transcript:

1 WORKSHOP on EXPOSURE SCENARIOS “Communication in the Supply Chain” Helle Simon Elbro Danish Paint Association in collaboration with DHI SDS Background for Me Project Sector paint and adhesives – husk der sidder folk fra andre sektorer også. Vi er DU’ere I den grad. Formulators mixing raw materials which again might be several substances (måske skal det være alibiet for at du fortæller om næste overhead med forsyningskæden).

2 Agenda Danish REACH project Exposure Scenarios and our assumptions
An example of “Description of Use” Further work

3 GOAL for Danish REACH project Protecting/improving business
Raw material suppliers Pro-active Sourcing raw materials Producing Products DU company Selling products Customers

4 Tools Raw material suppliers Building Awareness DU company Customers

5 Tools Raw material suppliers Analysis of Product/raw material
Assortment (REACH Temperature Measurement) DU company Customers

6 Tools Raw material suppliers Extended Raw Material Description
DU company Customers

7 Tools Raw material suppliers Description of Use DU company Customers

8 Agenda Danish REACH project Exposure Scenarios and our assumptions
An example of “Description of Use” Further work

9 REACH Exposure Scenarios
USE Substance SDS SDS Raw material SDS Product Manufacturer Paint & Adh. Customer EU Agency Extract Registration dossier EXPOSURE SCENARIO Conditions of safe use 1) manufacture 2) use in entire life-cycle. RMM’s 1) Human exposure 2) Environment incl. waste-handling ES CSR

10 Revision of ES (by M/I) Identified use CSR revised SDS Extract
Manufacturer SDS SDS Paint & Adh.

11 X Development of ES by DU Identified use EU Agency Manufacturer SDS
Break down or Confidential use EU Agency NOTIFICATION CSR DU Paint & Adh. Title V: Downstream Users - Article 34.4 Eksempel kan f.eks. være at et kendt additiv til vaskepulverindustrien har en suveræn sammenflydningsevne på vores indendørs vægmaling, men vi ønsker ikke at dele denne viden via leverandørens annex til alle andre i malingsindustrien SDS Extract

12 Where will the ES be made?
Increasing Complexity More value for whole industry Better protection of Confidential Information M/I Pro-active communication DU Sector - or National level Noter: Increasing complexity and greater risk that the conditions imposed in the ES will not correspond to the actual use of the product. Our favorate example is if we are being told to wear gas-mask, and full body suit in a simple spray paint application. It may be a safe way of using the chemical, but we would never be able to sell the product under such conditions. Assumption 1: In general: ES’s should be made as high up in the supply chain as possible, but DU’s are to participate pro-actively - either on sector or national level. (In a few cases DU makes ES’s themselves)

13 Why is it so important to be pro-active?
Time Few days Years New additive in functional product (wood-stain) Validation at (industrial) customer Approval at Authorities External documentation Field evaluation Lab-testing Change of solvent based on Certificate of Analysis

14 What forms will the ES take?
SDS Substance Manufacturer Paint & Adh. Final Exposure Scenarios = Inherent properties of chemical + Husk at sige at ES-template jo bestemt ikke er fastlagt ved FØRSTE forsøg I DU regi. Det er sikkert nødvendigt at afprøve forskellige versioner med aktører højere oppe I kæden, dels fordi Jo lavere detaljeringsgrad vi har bygget ind I vores beskrivelse af ES – jo højere beskyttelsesniveau vil det være nødvendigt at implementere. Jo højere toxicitet af det kemikalie vi bruger – jo mere detaljeret skal beskrivelsen være for at RMM ikke bliver helt utopiske. Description of Use/ Template Exposure Scenario Assumption 2: DU’s makes description of use/Template Exposure Scenario from which the M/I’s make the final ES to be included in the SDS

15 Which part of the life-cycle to start from?
Manufacture (own use) Customer use Paint & Adh. Customer or Easier to install new RMM’s in an industrial set-up than impose it on a professonal customer or even worse expect it from a consumer. Assumption 3: In our work, we have started by describing our customers use: - Other actors up the supply chain have similar unit operations - Customers use is less controlled (limited industrial use) - Focus on use of formulated product.

16 Categories of chemicals Which should we have in mind - up front?
Raw materials Increasing classification Butanone oxime (alkyd paints) Cobolt siccative (alkyd paints) Additives (water-based paints) Water Assumption 4: Uses of all classified substances above a given conc. will need to be identified. - Substances with low classification/conc. may only need confirmation of RMM. - Other substances with higher classification/conc may need “more” precise description of use.

17 Determinants of exposure
WHO WHERE indoor outdoor HOW AMOUNT FREQUENCY DURATION RISK MANAGEMENT MEASURES WASTE HANDLING STP

18 Description of use -also includes RMM’s and Waste handling!
Manufacturer Paint & Adh. = + Husk at sige at ES-template jo bestemt ikke er fastlagt ved FØRSTE forsøg I DU regi. Det er sikkert nødvendigt at afprøve forskellige versioner med aktører højere oppe I kæden, dels fordi Jo lavere detaljeringsgrad vi har bygget ind I vores beskrivelse af ES – jo højere beskyttelsesniveau vil det være nødvendigt at implementere. Jo højere toxicitet af det kemikalie vi bruger – jo mere detaljeret skal beskrivelsen være for at RMM ikke bliver helt utopiske. Final Exposure Scenarios Inherent properties of chemical Description of Use/ Template Exposure Scenario x Final RMM’s and Waste-handling or confirmed Current (best) practice: RMM’s and Waste-handling

19 Agenda Danish REACH project Exposure Scenarios and our assumptions
An example of “Description of Use” Further work

20 Scheme for Description of use
WHO WHERE HOW AMOUNT FREQUENCY DURATION Husk at sige at vi har arbejdet med mange forskellige versioner af dette skema. Netop for at undgå at få for mange detaljer med. Men lige nu viser jeg bare den fulde uddrag af skemaet, så man kan få et indtryk hvordan man svarer fuldstændigt på de Who, where, how osv spørgsmålene. Endnu har vi ikke fundet den logik om hvordan disse svar skal diskuteres på tværs af en forsyningskæde. RISK MANAGEMENT MEASURES WASTE HANDLING

21 Scheme for Description of use
WHO WHERE HOW AMOUNT FREQUENCY DURATION Husk at sige at vi har arbejdet med mange forskellige versioner af dette skema. Netop for at undgå at få for mange detaljer med. Men lige nu viser jeg bare den fulde uddrag af skemaet, så man kan få et indtryk hvordan man svarer fuldstændigt på de Who, where, how osv spørgsmålene. Endnu har vi ikke fundet den logik om hvordan disse svar skal diskuteres på tværs af en forsyningskæde. RISK MANAGEMENT MEASURES WASTE HANDLING

22 Scheme for Description of use
WHO WHERE HOW AMOUNT FREQUENCY DURATION Husk at sige at vi har arbejdet med mange forskellige versioner af dette skema. Netop for at undgå at få for mange detaljer med. Men lige nu viser jeg bare den fulde uddrag af skemaet, så man kan få et indtryk hvordan man svarer fuldstændigt på de Who, where, how osv spørgsmålene. Endnu har vi ikke fundet den logik om hvordan disse svar skal diskuteres på tværs af en forsyningskæde. RISK MANAGMENT MEASURES WASTE HANDLING

23 Scheme for Description of use
WHO WHERE HOW AMOUNT FREQUENCY DURATION Husk at sige at vi har arbejdet med mange forskellige versioner af dette skema. Netop for at undgå at få for mange detaljer med. Men lige nu viser jeg bare den fulde uddrag af skemaet, så man kan få et indtryk hvordan man svarer fuldstændigt på de Who, where, how osv spørgsmålene. Endnu har vi ikke fundet den logik om hvordan disse svar skal diskuteres på tværs af en forsyningskæde. RISK MANAGEMENT MEASURES WASTE HANDLING

24 Scheme for Description of use
WHO WHERE HOW AMOUNT FREQUENCY DURATION Husk at sige at vi har arbejdet med mange forskellige versioner af dette skema. Netop for at undgå at få for mange detaljer med. Men lige nu viser jeg bare den fulde uddrag af skemaet, så man kan få et indtryk hvordan man svarer fuldstændigt på de Who, where, how osv spørgsmålene. Endnu har vi ikke fundet den logik om hvordan disse svar skal diskuteres på tværs af en forsyningskæde. RISK MANAGEMENT MEASURES WASTE HANDLING

25 Scheme for Description of use
WHO WHERE HOW AMOUNT FREQUENCY DURATION Husk at sige at vi har arbejdet med mange forskellige versioner af dette skema. Netop for at undgå at få for mange detaljer med. Men lige nu viser jeg bare den fulde uddrag af skemaet, så man kan få et indtryk hvordan man svarer fuldstændigt på de Who, where, how osv spørgsmålene. Endnu har vi ikke fundet den logik om hvordan disse svar skal diskuteres på tværs af en forsyningskæde. RISK MANAGEMENT MEASURES WASTE HANDLING

26 Scheme for Description of use
WHO WHERE HOW AMOUNT FREQUENCY DURATION Husk at sige at vi har arbejdet med mange forskellige versioner af dette skema. Netop for at undgå at få for mange detaljer med. Men lige nu viser jeg bare den fulde uddrag af skemaet, så man kan få et indtryk hvordan man svarer fuldstændigt på de Who, where, how osv spørgsmålene. Endnu har vi ikke fundet den logik om hvordan disse svar skal diskuteres på tværs af en forsyningskæde. RISK MANAGEMENT MEASURES WASTE HANDLING

27 Scheme for Description of use
WHO WHERE HOW AMOUNT FREQUENCY DURATION Husk at sige at vi har arbejdet med mange forskellige versioner af dette skema. Netop for at undgå at få for mange detaljer med. Men lige nu viser jeg bare den fulde uddrag af skemaet, så man kan få et indtryk hvordan man svarer fuldstændigt på de Who, where, how osv spørgsmålene. Endnu har vi ikke fundet den logik om hvordan disse svar skal diskuteres på tværs af en forsyningskæde. RISK MANAGEMENT MEASURES WASTE HANDLING

28 Filling out “Description of use”
DU  Immediate raw material supplier . . . Raw material used in decorative product for brush application by normal consumers. Raw material used in wood protection product for professional spray application at out-door conditions.

29 Agenda Danish REACH project Exposure Scenarios and our assumptions
An example of “Description of Use” Further work

30 Possible future work 1/2 Make final Exposure Scenarios
Paint Adhesive Collaborate with supplier on raw material to develop right form of Template/Final ES Collaborate with ‘Arona network’: “ES is still to be defined in practice” Test concept with Technical Service in DU and with customers

31 Potential future work 2/2
Environment Prof. & Industrial Consumer Target groups Exposure routes Inhalation Amount of material transferred to different exposure routes Human Skin contact Oral Air All usages Soil Environment Water

32 THE END

33 Project Organisation   Hse consult: 100% project leader Ad Hoc
Consultancy work Danish Paint Association Responsible for Project Project work (100% financed by Danish EPA)   Hempel Dana Lim Dyrup 30% 60% Companies Pilot work (financed by industry)

34 Members of associations
Pilot companies Producing members Pilot companies Examples of product types: Decorative, Marine and Anticorrosive Paints Adhesives; Sealants; Inks and Wood-protection Market segments: Consumer, Professional, Industry Large variation in size of companies: Local niche companies  Nordic based  European  International Most pilot companies have production in Dk Most pilot companies are Danish owned

35 External complexity – seen from Manufacturer
DU Company DU Company Nail Varnish remover Distributor DU Company Substance Manufacturer Soap & Detergents DU Company DU Company Professional Application of paint Distributor DU Company

36 External complexity – seen from DU
Manufacturer Manufacturer Re-brander DU Company Raw material Product Manufacturer Customer 20 raw materials pr. product EU Paint & Adh. Distributor BLACK BOX

37 Coping with external complexity!
Production Production Company Distributor Production Sales office for “mother” company Distributor Production Paint & Adh. Distributor (EU based goods) Distributor EU Distributor (import from outside EU)

38 Functional communication
Supplier Paint & Adh. Sales responsible Purchase responsible Technical Service Commercial Customer Technical Technical Dept. HSE HSE R/D


Download ppt "WORKSHOP on EXPOSURE SCENARIOS “Communication in the Supply Chain” Helle Simon Elbro Danish Paint Association in collaboration with DHI SDS Background."

Similar presentations


Ads by Google