Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

FLORIADE BUSINESS MEETING 2012 Simone van Trier dagvoorzitter.

Similar presentations


Presentation on theme: "FLORIADE BUSINESS MEETING 2012 Simone van Trier dagvoorzitter."— Presentation transcript:

1

2

3

4 FLORIADE BUSINESS MEETING 2012 Simone van Trier dagvoorzitter

5 FLORIADE BUSINESS MEETING 2012 Leo Linders Jan Linders Supermarkten

6 FLORIADE BUSINESS MEETING 2012 Prof.Dr.Ing. Stefan Toepfl, DIL GermanInstitute of Food Technologies, Quakenbrueck, Germany

7 FLORIADE BUSINESS MEETING 2012 Sander Kok Directeur, Smood, Venlo, Nederland

8 FLORIADE BUSINESS MEETING 2012 Prof.Dr.Ir.Mia Eeckhout Hoogleraar Voedingsmiddelentechnologie Faculteit toegepaste bio-ingenieurswetenschappen University College Ghent GhentUniversityAssociation, België

9 FLORIADE BUSINESS MEETING 2012 Jaap Korteweg Directeur, De vegetarische slager, Den Haag, Nederland

10 FLORIADE BUSINESS MEETING 2012 Bob Hutten CEO, Hutten catering, Veghel, Nederland

11 FLORIADE BUSINESS MEETING 2012

12


Download ppt "FLORIADE BUSINESS MEETING 2012 Simone van Trier dagvoorzitter."

Similar presentations


Ads by Google