Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Marshall-Smith syndrome How to find the cause Hoe vind je de oorzaak.

Similar presentations


Presentation on theme: "Marshall-Smith syndrome How to find the cause Hoe vind je de oorzaak."— Presentation transcript:

1 Marshall-Smith syndrome How to find the cause Hoe vind je de oorzaak

2 Strategies Strategiën Familial occurrence voorkomen in de familie Chromosomal anomalies chromosoom afwijkingen Resemblance to other entities gelijkenis met andere ziektebeelden Metabolic studies onderzoek van de stofwisseling Micro-arrays micro-arrays

3 1. Familial occurrence voorkomen in de familie All sporadic telkens eenlingen in familie Boys = Girls jongens = meisjes No increased consanguinity geen verwantschap ouders No increased miscarriages geen verhoogde kans miskramen No partial features in relatives familieleden geen micro-symptomen

4 1. Familial occurrence voorkomen in de familie J Obstet Gynaecol 2004;24:181

5 1. Familial occurrence voorkomen in de familie All sporadic telkens eenlingen in familie Boys = Girls jongens = meisjes No increased consanguinity geen verwantschap ouders No increased miscarriages geen verhoogde kans miskramen No partial features in relatives familieleden geen micro-symptomen

6 2. Chromosomal anomalies chromosoom afwijkingen All normal, but allen normaal, maar

7 2. Chromosomal anomalies chromosoom afwijkingen

8

9

10 3. Resemblance to other entities gelijkenis met andere ziektebeelden Weaver syndrome Sotos syndrome Pyknodysostosis Galactosyltransferase I deficiency Ehlers-Danlos type VII Lysyl hydroxylase 3 deficiency Stickler syndrome

11 Weaver syndrome

12 Sotos syndrome

13 Galactosyltransferase I deficiency

14 Pyknodysostosis

15 Ehlers-Danlos type VII

16

17 Lysyl hydroxylase 3 deficiency

18 Stickler syndrome

19 4. Metabolic studies onderzoek van de stofwisseling General urinary screening normal urine screening normaal Abnormal excretion collagen product in one afwijkende uitscheiding collageen afbraakproduct

20 5. Micro-arrays micro-arrays

21

22 Conclusions Konclusies Good clinical overview goed inzicht kliniek More patients still useful meer patiënten zinvol Several possible loci on microarray mogelijke loci op microarray further detailed studies incl parents verdere studies incl ouders Clues for collagenopathy aanwijzingen voor collageen stoornis more urine samples meer urine onderzoek Other clues? Gingiva? 3D? Fibroblasts? andere aanwijzingen? Tandvlees? 3D? Huidcellen?


Download ppt "Marshall-Smith syndrome How to find the cause Hoe vind je de oorzaak."

Similar presentations


Ads by Google