Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

HOWEST– opleiding Master Elektronica-ICT 1 Minor Embedded System Design Associatie onderzoeksgroep: Krachtige Ingebedde Systemen (KIS) prof. Dirk Stroobandt,

Similar presentations


Presentation on theme: "HOWEST– opleiding Master Elektronica-ICT 1 Minor Embedded System Design Associatie onderzoeksgroep: Krachtige Ingebedde Systemen (KIS) prof. Dirk Stroobandt,"— Presentation transcript:

1 HOWEST– opleiding Master Elektronica-ICT 1 Minor Embedded System Design Associatie onderzoeksgroep: Krachtige Ingebedde Systemen (KIS) prof. Dirk Stroobandt, UGent Modules: - System-on-Chip : Ontwerp, simulatie en test van complete elektronische schakelingen op één chip - Displays en Sensoren: LCD, Touch screen, OLED, RFID & overview van sensoren Theorie4u/week Praktijk6u/week (labo + project) Sleutelwoorden: SoC, FPGA, hardware- software codesign, hardware acceleratoren, LCD, TFT, OLED, touch screen, LED-screen, backlight, interfacing, RFID, MEMs, sensoren, automotive Benjamin Samyn Howest Johan Beke Howest Bart Leenknegt Howest Team:

2 HOWEST– opleiding Master Elektronica-ICT 2 System-on-Chip Is de integratie van een volIedig computersysteem of elektronisch systeem in één enkele chip en bevat : => één of meerdere CPU’s en/of DSP’s => geheugen => input & output blocks => snelle bussen en IP CPU DSP Memory M emory Controller Interface I/O

3 HOWEST– opleiding Master Elektronica-ICT 3 System-on-Chip Data model Software Design Hardware Design C-code VHDL Configuratie in FPGA Hardware/Software Codesign Voordelen SoC-design Flexibiliteit Parallellisme Hoge snelheid Fast prototyping Hoger niveau van integratie Kostreductie Compact design

4 HOWEST– opleiding Master Elektronica-ICT 4 System-on-Chip SoC Toepassingen Low cost Consumer Electronics LCD & Plasma TV – draagbare toestellen Machinesturingen Communicatiesystemen Ingebedde systemen

5 HOWEST– opleiding Master Elektronica-ICT 5 Sensoren en displays Processing Sensoren Sturing Display Ingebed SysteemSensor => zet een bepaalde grootheid om in een elektrisch of optisch signaal Sensor meet : - Druk - Versnelling - Rotaties - Temperatuur en vochtigheid - Lichtintensiteit en geluid Toepassingen : - Ingebedde systemen - Machinebouw - Automotive

6 HOWEST– opleiding Master Elektronica-ICT 6 Sensoren en displays Display : Uitvoerapparaat van een computer voor weergave van tekst en grafiek - Touch Screens - LCDs & Backlights - LED en Plasma - OLED - Industriële Displays - 3D-Displays & GUI - Outdoor displays


Download ppt "HOWEST– opleiding Master Elektronica-ICT 1 Minor Embedded System Design Associatie onderzoeksgroep: Krachtige Ingebedde Systemen (KIS) prof. Dirk Stroobandt,"

Similar presentations


Ads by Google