Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

THE ANIMALS ELS ALUMNES DE 3r curs 2010/2011. Què hem fet? Els alumnes de 3r hem treballat els animals vertebrats des de Naturals i Anglès. Aprofitant.

Similar presentations


Presentation on theme: "THE ANIMALS ELS ALUMNES DE 3r curs 2010/2011. Què hem fet? Els alumnes de 3r hem treballat els animals vertebrats des de Naturals i Anglès. Aprofitant."— Presentation transcript:

1 THE ANIMALS ELS ALUMNES DE 3r curs 2010/2011

2 Què hem fet? Els alumnes de 3r hem treballat els animals vertebrats des de Naturals i Anglès. Aprofitant que treballàvem els vertebrats, per parelles hem triat un animal i hem buscat informació per elaborar uns PowerPoint. Des de langlès, hem fet unes descripcions a partir del vocabulari que ens ha ensenyat la Laura M. Aquí es pot veure una petita mostra del nostre treball.

3 SALAMANDER By David A. And Pau

4

5 SALAMANDER This is salamander. It has got smooth skin on its body. Its got four legs and a tail. It can run and swim. Salamander get oxygen from air. Theyre oviparous. The mothers lay eggs. The babies grow inside the eggs. It´s and amphibian.

6 TOAD By Marc A. And Josep S.

7

8 TOAD This is a toad. It has got smooth skin on its body. Its got four legs. It can jump. Toad get oxygen from air. Theyve got lungs. Theyre oviparous. The mothers lay eggs. Its a amphibian.

9 ANACONDA By Adrià and Víctor

10

11 ANACONDA This is an anaconda. It has got scales on its body. It hasnt got legs. It can swim. Anaconda get oxygen from air. Theyve got lungs. Theyre oviparous. Mothers lay eggs. The babies grow inside the eggs. Its a reptile.

12 KOMODO DRAGON By Josep B. and Albert

13

14 KOMODO DRAGON This is Komodo Dragon. It has got scales on its body. Its got four legs and a tail. It can run. Komodo Dragon get oxygen from air. Theyre oviparous. The mothers lag legs. The babies grow inside the eggs. Its a reptile.

15 PANTHER By Óscar, Elena and Irene

16

17 PANTHER This is a panther. Its has fur on its body. Its got four legs and a tail. it can run. Panther get oxygen from air. Theyve got lungs. They re viviparous. The mothers dont lay eggs. The babies grow inside their mothers body. Its a mammal.

18 SPERM WHALE By Sol and Laura

19

20 SPERM WHALE This is sperm whale. It has got smooth skin on its a body. Its got two fins and a tail. It can swim. Sperm whale get oxygen from air. They´ve got lungs. Theyre viviparous. The mothers dont lay eggs. The babies grow inside their mother´s body. It´s a mammal

21 HAMSTER By Judith and Lola

22

23 HAMSTER This is a hamster. It has got fur on its body. Its got four legs and a tail. It can run. Hamster get oxygen from air. Theyve got lungs. Theyve viviparous. The mothers dont lay eggs. The babies grow inside their mothers body. Its a mammal.

24 LEMUR By Àlex G. and Vidal

25

26 LEMUR This is a lemur. It has got fur on its body. Its got four legs and a tail. It can run. Lemur get oxygen from air. Theyve got lungs. Theyre viviparous. The mothers dont lay eggs. The babies grow inside their mothers body. Its a mammal.

27 HAMSTER By Judite and Alba

28

29 HAMSTER This is a hamster. It has got fur on its body. Its got two legs and a tail. It can run. Hamster get oxygen from air. Theyve got lungs. Theyre viviparous. The babies grow inside their mothers body. Its a mammal.

30 ANACONDA By Javi and Marc P.

31

32 ANACONDA This is an anaconda. It has got scales on its body. It hasnt got legs. It can swim. Anaconda get oxygen from air. Theyve got lungs. Theyre oviparous. The mothers lay eggs. The babies grow inside the eggs. Its a reptile.

33 CAPYBARA By Àlex M and Gerard

34

35 CAPYBARA This is a capybara It has got fur on its body. Its got four legs. It can run and swim. Capybara get oxygen from air. Theyve got lungs. There viviparous. The mothers dont lay eggs. The babies grow inside their mothers body. Its a mammal


Download ppt "THE ANIMALS ELS ALUMNES DE 3r curs 2010/2011. Què hem fet? Els alumnes de 3r hem treballat els animals vertebrats des de Naturals i Anglès. Aprofitant."

Similar presentations


Ads by Google