Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

La sfârşitul secolului al XIX-lea, un grafician polonez, Leonard Salmen, despre care astăzi nu se mai ştie aproape nimic, a ilustrat, începând din 1898,

Similar presentations


Presentation on theme: "La sfârşitul secolului al XIX-lea, un grafician polonez, Leonard Salmen, despre care astăzi nu se mai ştie aproape nimic, a ilustrat, începând din 1898,"— Presentation transcript:

1

2

3 La sfârşitul secolului al XIX-lea, un grafician polonez, Leonard Salmen, despre care astăzi nu se mai ştie aproape nimic, a ilustrat, începând din 1898, 94 dintre poeziile lui Eminescu în 179 de lucrări grafice.

4 In the late nineteenth century, a Polish graphic artist, Leonard Salmen, illustrated 94 of Eminescu's poems. Eminescu is Romania’s national poet.

5 In primele două decenii ale sec. XX, cunoscutele edituri bucureştene Socec şi Depozitul Universal Saraga au reprodus în mai multe tiraje lucrările lui Salmen sub forma de cărţi po ş tale, care se bucurau de un mare succes la public.

6 In the first two decades of the 20 th century, the well known publishers from Bucharest, Socec and Depozitul Universal Saraga, reproduced Salmen's works as postcards, which became a great success at the time.

7 Ilustraţiile romantice ale lui Leonard Salmen erau la modă, publicul folosind frecvent aceste cărţi poştale în corespondenţă, prin anii 1900- 1912. Azi ele se găsesc în colecţii.

8 The public frequently used these postcards with Salmen’s romantic illustrations for correspondence, through the years 1900- 1912. Today they can be only found in collections.

9

10

11

12

13 Past dreams I am dragging my fate as an eagle Who drags his broken wing; The winter blizzard is singing hunger to me, Death is laughing around me.

14

15

16

17

18 Why aren’t you coming to me? See,the swallows are leaving, The walnut leaves are falling, The rime is covering the vineyard, Why aren’t you coming to me ?

19

20

21

22

23 Prince charming from the lime tree Cu ochi mari la ea se uită Plini de vis, duiosi plutind, Flori de tei în păru-i negru Si la şold un corn de- argint. With his big eyes, full of dreams, gently floating, He is looking at her, Linden flowers in his black hair, And a silver horn at his hip.

24

25

26 Angel and Demon

27

28 January 15, 2010 Cărţile poştale sunt din colecţia noastră. The postcards are from my husband’s collection. Music : Somnoroase păsărele / Lyrics: Eminescu’s poem I translated a few stanzas into English. http://www.romanialibera.ro


Download ppt "La sfârşitul secolului al XIX-lea, un grafician polonez, Leonard Salmen, despre care astăzi nu se mai ştie aproape nimic, a ilustrat, începând din 1898,"

Similar presentations


Ads by Google