Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Równia pochyła 2 Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005.

Similar presentations


Presentation on theme: "Równia pochyła 2 Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005."— Presentation transcript:

1 Równia pochyła 2 Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

2 2. Na równi o kącie nachylenia =30 o położono ciało. Z jakim przyspieszeniem zsuwa się ono wzdłuż tej równi, jeśli współczynnik tarcia tego ciała o podłoże jest =0,15? m v

3 Q m IUO v 2. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

4 Q N m IUO v 2. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

5 Q R N m IUO v 2. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

6 Q R N F m IUO v 2. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

7 Q R N F m IUO v 2. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

8 Q R N F m IUO v 2. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

9 v Q R N F m IUO 2. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

10 v Q R N F m IUO 2. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

11 v Q R N F m IUO 2. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

12 v Q R N F m IUO T 2. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

13 v Q R N F m IUO T ma=F-T 2. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

14 v Q R N F m IUO T ma=F-T F=Qsin =mgsin 2. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

15 v Q R N F m IUO T ma=F-T F=Qsin =mgsin T= N= R 2. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

16 v Q R N F m IUO T ma=F-T F=Qsin =mgsin T= N= R R=Qcos mgcos 2. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

17 v Q R N F m IUO T ma=F-T F=Qsin =mgsin T= N= R R=Qcos mgcos T= mgcos 2. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

18 v Q R N F m IUO T 2. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=? ma=F-T F=Qsin =mgsin T= N= R R=Qcos mgcos T= mgcos a=g(sin - cos )


Download ppt "Równia pochyła 2 Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005."

Similar presentations


Ads by Google