Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Równia pochyła 3 Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005.

Similar presentations


Presentation on theme: "Równia pochyła 3 Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005."— Presentation transcript:

1 Równia pochyła 3 Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

2 m m v 3. Z dołu równi o kącie nachylenia =30 o pchnięto w górę ciało. Z jakim opóźnieniem porusza się ono, jeśli współczynnik jego tarcia o równię jest =0,15?

3 v Q m IUO Q m IUO 3. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

4 v Q N m IUO Q N m IUO 3. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

5 v Q R N m IUO Q R N m IUO 3. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

6 v Q R N m IUO Q R N m IUO 3. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=? F

7 v Q R N F m IUO Q R N F m IUO 3. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

8 v Q R N F m IUO T Q R N F m IUO 3. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

9 v Q R N F m IUO T ma=F+T Q R N F m IUO 3. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

10 v Q R N F m IUO T ma=F+T F=Qsin =mgsin Q R N F m IUO 3. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

11 v Q R N F m IUO T ma=F+T F=Qsin =mgsin T= N= R Q R N F m IUO 3. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

12 v Q R N F m IUO T ma=F+T F=Qsin =mgsin T= N= R R=Qcos mgcos Q R N F m IUO 3. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=?

13 v Q R N F m IUO T ma=F+T F=Qsin =mgsin T= N= R R=Qcos mgcos Q R N F m IUO 3. Dane: =30 o, =0,15. Szukane: a=? a=g(sin + cos )


Download ppt "Równia pochyła 3 Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005."

Similar presentations


Ads by Google