Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ Вчителя хімії Горбківської ЗШ І-ІІ ст. Шабаровської Н.Г.

Similar presentations


Presentation on theme: "ПРЕЗЕНТАЦІЯ Вчителя хімії Горбківської ЗШ І-ІІ ст. Шабаровської Н.Г."— Presentation transcript:

1 ПРЕЗЕНТАЦІЯ Вчителя хімії Горбківської ЗШ І-ІІ ст. Шабаровської Н.Г.

2 Коли? Що? Де?

3 1 4 5 2 3 6 7 10 8 9 11 12 13 15 14 16 17 18 19 20

4 За фізичними властивостями – це газувата речовина без кольору і запаху, майже вдвічі легша за повітря, погано розчинна у воді. Утворюється під час гниття органічних решток на дні водойм без доступу повітря. Також скупчується у місцях залягання вугілля, може створювати вибухонебезпечну ситуацію... Цей газ утворює в окремих місцях планети підземні родовища природного газу і є його основною складовою частиною. Його родовища розвідані в Івано-Франківській області, на Харківщині, Полтавщині, Сумщині. Питання: Який це газ? правильна відповідь

5 Метан CH4

6 В сучасній промисловості ця речовина застосовується досить широко для синтезу етилового спирту і виробництва важливих полімерних матеріалів, а також для синтезу інших органічних речовин. Дуже цікавою є властивість прискорювати достигання багатьох городніх і садових плодів (помідорів, динь, груш, лимонів тощо). Використовуючи це, плоди можна транспортувати ще зеленими, а потім доводити їх до стиглого стану уже на місці споживання, вводячи в повітря складських приміщень невеликі кількості цього газу. В природі не зустрічається, за винятком незначних домішок у природному газі. Питання: Який це газ? правильна відповідь

7 етилен

8 Увага! Чорна скринька С6Н12 гексен Розв’яжи задачу:
Визначити молекулярну формулу вуглеводню, який містить 85,71% Карбону і 14,29% Гідрогену. Відносна густина вуглеводню за воднем 42. С6Н12 гексен Увага! Чорна скринька

9 правильна відповідь Питання: назвіть цю речовину
Вперше ця речовина була виявлений в 1661 році Робертом Бойлем при вивченні продуктів перегонки дерева, проте в чистому вигляді, була виділена тільки через 200 років в 1834 році Думасом і Пеліготом. Добрий розчинник для багатьох органічних речовин. Горить синюватим полум'ям, отруйна речовина, що діє на нервову і судинну системи людини. При попаданні в організм людини 10 мл може призвести до важкого отруєння, до сліпоти; попадання мл призводить до смертельного випадку. Питання: назвіть цю речовину правильна відповідь

10 метанол

11 Цю речовину вперше виявили в Стародавньому Єгипті
Цю речовину вперше виявили в Стародавньому Єгипті. Ніхто й гадки не мав, що ця речовина стане “Чумою ХХ століття”, Ця речовина є добрим розчинником неорганічних та органічних сполук, знаходить практичне використання у фармацевтичній промисловості, виробництві парфумів, лаків, фарб та розчинників. Це отруйна речовина, що згубно впливає на організм людини і виявляє наркотичну дію, тобто викликає залежність. Питання: яка це речовина ? правильна відповідь

12 етанол

13 Безбарвна рідина з різким запахом, добре розчинна у воді
Безбарвна рідина з різким запахом, добре розчинна у воді. Розчин цієї речовини використовують як смакову приправу та консервант продуктів харчування. У промисловості використовується для виробництва штучних волокон, естерів, які знаходять застосування у медицині, а також для виготовлення лаків і фарб. Цей розчин відомий з глибокої давнини. Вперше добув німецький вчений Теофранс Парацельс у 1537р. Питання: яка це речовина? правильна відповідь

14 оцтова (етанова) кислота

15 Ця речовина вперше була добута в 30-ті роки ХХ століття
Ця речовина вперше була добута в 30-ті роки ХХ століття. Спочатку реакцію проводили за високого тиску і нагрівання. Згодом німецький вчений К.Циглер та італійський учений Дж. Натта розробили каталітичний метод, за що їм обом у 1963р. Було присуджено Нобелівську премію. Тверда, легша за воду, жирна на дотик речовина, що зовні нагадує парафін. Нетоксична, термопластична, тобто під час нагрівання розм’якшується, не проводить електричного струму, використовується при виготовленні ізоляції для електродротів. На заводах виробляють у вигдяді гранул (крихти) білуватого кольору. Питання: яка це речовина? правильна відповідь

16 поліетилен

17 Ця речовина відкрита у 1783 році шведським хіміком К
  Ця речовина відкрита у 1783 році шведським хіміком К.Шелле, який назвав її «солодкою речовиною із жиру», Синтез вперше був проведений в 1873 році французьким хіміком і мінерологом Ш.Фріделем Чиста речовина є прозора, безбарвна, дуже густа, в'язка, сиропоподібна, без запаху, важча за воду і неотруйна солодкувата на смак рідина. Використовується в парфумерії та фармації як зм'якшувальний засіб або основа мазей, добавка до масла; у харчовій промисловості — як добавка до напоїв.Запропонований в якості засобів, які зберігають свіжість харчових продуктів, в якості кормової добавки підвищує надої молока. Також використовується у шкіряному виробництві та текстильній промисловості, тютюновій промисловості, при виробництві гуми, фанери, барвників, чорнил і паст, емульгаторів, фотографічних і інших матеріалів. З неї добувають вибухову речовину, що використовується для виготовлення динаміту. Питання: Яка це речовина? правильна відповідь

18 гліцерин

19 Російський хімік, академік Петербурзької академії наук
Російський хімік, академік Петербурзької академії наук. Почесний член багатьох наукових товариств у різних країнах. Питання: назвіть прізвище видатного хіміка і його основні досягнення в науці? правильна відповідь

20 Олександр Михайлович Бутлеров
Основні положення теорії хімічної будови органічних речовин А. Бутлерова — У молекулах атоми сполучені один з одним у визначеній послідовності відповідно до їхньої валентності. Порядок зв’язку атомів називається хімічною будовою. — Властивості речовини залежать не тільки від того, які атоми й у якій кількості входять до складу його молекули, але і від того, у якому порядку вони зв’язані між собою, тобто від хімічної будови молекули. — Атоми або групи атомів, що утворюють молекулу, взаємно впливають один на одного, від чого залежить реакційна здатність молекули.

21 Явище існування сполук, однакових за хімічним складом, але різних за будовою і властивостями. 
Питання: яке це явище? правильна відповідь

22 явище ізомерії явище ізомерії Структурна ізомерія
• • ізомерія вуглецевого скелету • • ізомерія положення функціональних груп або кратних зв'язків • • ізомерія взаємного положення функціональних груп або кратних зв'язків • • метаметрія Просторова ізомерія  • • геометрична ізомерія • • оптична ізомерія Динамічна ізомерія (таутомерія) 

23 Оленчина мама аби прочистити злив умивальника, заливала в його отвір засіб «Кріт». Раптом частина їдкої рідини хлюпнула на руку. Жінка швидко змила її водою. Але далі завагалася: чим промити уражену ділянку – розчином питної соди чи розбавленим водою оцтом? Питання: Що порадите ви? Чому? правильна відповідь

24 розбавленим оцтовим розчином

25 Розв’яжи задачу: У результаті згоряння вуглеводню масою 6,5г утворилося 11,2л карбон (IV) оксиду (н.у.) і 4,5г води. Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 13. Установіть формулу вуглеводню. правильна відповідь

26 С2Н2 Ацетилен

27 Французьким ученим у 1808р дослідницьким шляхом був сформульований закон
„У хімічних реакціях об’єми газуватих речовин (реагентів та продуктів реакції) відносяться між собою як невеликі цілі числа.” Закон поширюється на реакції, що відбуваються за постійного тиску. Питання: який вчений сформулював цей закон? правильна відповідь

28 ЖОЗЕФ ЛУЇ ГЕЙ-ЛЮССАК французький хімік і фізик, член Французької Академії наук з 1806р. Його наукові праці стосуються різних галузей хімії.

29 Для несиметричних алкенів приєднання галогеноводнів відбувається за правилом:
Гідроген приєднується до найбільш гідрованого атома Карбону, тобто до цього, біля якого існує більше атомів Гідрогену. CH3-CH=CH2 + HBr→ CH3-CH-CH2 l l Br H Питання: Який вчений сформулював це правило у 1869році ? правильна відповідь

30 Володимир Васильович Марковников 13(25) (11.02.)1904р. Основні наукові роботи присвячені розвитку теорії хімічної будови, органічному синтезу і нафтовій хімії

31   метод синтезу насичених вуглеводнів дією металевого натрію на алкилгалогеніди
(зазвичай броміди або іодіди):  CH3-Br + CH3-Br + 2Na  → СH3-CH3 + 2NaВr.  CH3-CI + C2H5-Cl + 2Na  → СH3-C2H5 + 2NaCl. Питання: Який вчений дослідив такий лабораторний метод добування алканів у 1855році? правильна відповідь

32 Шарль Адольф Вюрц — Париж) — французький хімік, президент Паризької академії наук з 1881 г., доктор медицини; профессор химии у Вищій медичній школі в Парижі.

33 правильна відповідь Подано дві реакції:
взаємодія алкенів з розчином пермананату калію 3СН2=СН2 + (2KMgO4 + 4H2O) → 3CH2 – CH2+2MgO2+2KOH l l OH OH этиленгліколь (этандиол-1,2) взаємодія алкенів з бромною водою CH2=CH2 + Br2→ CH2Br-CH2Br Питання: який висновок зробив Вагнер у 1888р, при проведенні цих дослідів? правильна відповідь

34 російський  хімік-органік Єгор Єгорович Вагнер у році відкрив реакцію окислення ненасичених органічних сполук дією слабкого розчину перманганату калію в лужному середовищі. Висновок: ненасичені вуглеводні знебарвлюють розчин калій перманганату і бромну воду.

35 безбарвний газ, tкип = -42,07°С
Питання: який газ у чорній скринці? Увага! Чорна скринька

36        Сполуки найпростіших карбонових кислот і спиртів – леткі рідини, мають приємні фруктові або квіткові запахи, через що їх використовують як штучні ароматизатори.  Легші за воду. У воді розчинні лише з невеликою молекулярною масою. Питання: Які це сполуки? правильна відповідь

37 Естери СН3СООН + НОС2Н5 → СН3СООС2Н5 + Н2О
метиловий естер масляної кислоти — яблуневий етиловий естер масляної кислоти — ананасовий або «абрикосовий» етиловий естер ізовалер'янової кислоти — малиновий етиловий естер валер'янової кислоти — виноградний ізоаміловий естер ізовалер'янової кислоти — банановий октиловий естер оцтової кислоти — помаранчевий ізопентиловий естер масляної кислоти — сливовий пентиловий естер мурашиної кислоти — вишневий ізопентиловий естер оцтової кислоти — грушевий етилсаліцилат— м'ятний бензилацетат— жасминовий бензилбензоат — квітковий

38 Задача: Відносна молекулярна маса алкану – 30
Задача: Відносна молекулярна маса алкану – 30. Визначити вуглеводень, записати молекулярну формулу. правильна відповідь

39 С2Н6 Етан було вперше штучно створено у 1834 році Майклом Фарадеєм, в результаті електролізу ацетату калію. Фарадей прийняв вуглеводневий продукт цієї реакції за метан і не досліджував його в подальшому. Цю помилку у 1864 році виправив Карл Шорлемер, який доказав що, насправді, продуктом цих реакцій є етан.

40 Увага! ”Чорна скринька” 44,8 л Н2
Розв’яжи задачу: На магній масою 48 г подіяли надлишком бутанової кислоти. Який об’єм газу виділився? Який це газ? 44,8 л Н2 Увага! ”Чорна скринька”


Download ppt "ПРЕЗЕНТАЦІЯ Вчителя хімії Горбківської ЗШ І-ІІ ст. Шабаровської Н.Г."

Similar presentations


Ads by Google