Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PP Test Review Sections 6-1 to 6-6

Similar presentations


Presentation on theme: "PP Test Review Sections 6-1 to 6-6"โ€” Presentation transcript:

1 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 (๐’ โ€“ ๐Ÿ)๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ 1. 2.

2 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 ๐’โˆ’๐Ÿ ๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ ๐’ 3. 4.

3 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 5. (๐’ โ€“ ๐Ÿ)๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ (๐’ โ€“ ๐Ÿ)๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ = ๐Ÿ(๐’š) +๐Ÿ’(๐Ÿ๐’š โ€“ ๐Ÿ๐ŸŽ) (๐Ÿ” โ€“ ๐Ÿ)๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ = ๐Ÿ๐’š +๐Ÿ–๐’š โ€“๐Ÿ–๐ŸŽ ๐Ÿ•๐Ÿ๐ŸŽ = ๐Ÿ๐ŸŽ๐’š โ€“ ๐Ÿ–๐ŸŽ ๐Ÿ–๐ŸŽ๐ŸŽ = ๐Ÿ๐ŸŽ๐’š ๐Ÿ–๐ŸŽ = ๐’š

4 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 6. (๐’ โ€“ ๐Ÿ)๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ (๐’ โ€“ ๐Ÿ)๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ = ๐Ÿ‘(๐’™) +๐Ÿ’(๐’™ + ๐Ÿ“๐ŸŽ) (๐Ÿ• โ€“ ๐Ÿ)๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ = ๐Ÿ‘๐’™+๐Ÿ’๐’™+๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ (๐Ÿ“)๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ =๐Ÿ•๐’™+๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ ๐Ÿ—๐ŸŽ๐ŸŽ=๐Ÿ•๐’™+๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ ๐Ÿ•๐ŸŽ๐ŸŽ=๐Ÿ•๐’™ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ=๐’™

5 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 (๐’ โ€“ ๐Ÿ)๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ 7. ๐Ÿ“ โ€“ ๐Ÿ ๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ =๐’™+๐Ÿ๐Ÿ”๐ŸŽ+๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ+๐Ÿ–๐ŸŽ+๐Ÿ—๐Ÿ 8. ๐Ÿ” โ€“ ๐Ÿ ๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ =๐’™+๐Ÿ๐Ÿ‘๐ŸŽ+๐Ÿ—๐Ÿ‘+๐Ÿ๐Ÿ“๐ŸŽ+๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ’+๐Ÿ—๐ŸŽ

6 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 (๐’ โ€“ ๐Ÿ)๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ 9. ๐Ÿ’ โ€“ ๐Ÿ ๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ =๐’™+๐Ÿ’๐Ÿ–+๐Ÿ•๐Ÿ+๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ

7 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 ๐Ÿ‘๐Ÿ”๐ŸŽ ๐’ 10. 11.

8 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 12. ๐Ÿ‘๐Ÿ”๐ŸŽ ๐’†๐’™๐’•.โˆ  =#๐’”๐’Š๐’…๐’†๐’” ๐‘ฐ๐’๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’๐’“ โˆ  + ๐’†๐’™๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’๐’“โˆ = ๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ ๐‘ฐ๐’๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’๐’“โˆ  +๐Ÿ๐Ÿ = ๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ ๐‘ฐ๐’๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’๐’“โˆ  =๐Ÿ๐Ÿ”๐Ÿ– ๐Ÿ‘๐Ÿ”๐ŸŽ ๐Ÿ๐Ÿ =#๐’”๐’Š๐’…๐’†๐’” ๐Ÿ‘๐ŸŽ=#๐’”๐’Š๐’…๐’†๐’”

9 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 13. ๐Ÿ‘๐Ÿ”๐ŸŽ ๐’†๐’™๐’•.โˆ  =#๐’”๐’Š๐’…๐’†๐’” ๐‘ฐ๐’๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’๐’“ โˆ  + ๐’†๐’™๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’๐’“โˆ = ๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ ๐‘ฐ๐’๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’๐’“โˆ  +๐Ÿ’๐Ÿ“ = ๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ ๐‘ฐ๐’๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’๐’“โˆ  =๐Ÿ๐Ÿ‘๐Ÿ“ ๐Ÿ‘๐Ÿ”๐ŸŽ ๐Ÿ’๐Ÿ“ =#๐’”๐’Š๐’…๐’†๐’” ๐Ÿ–=#๐’”๐’Š๐’…๐’†๐’”

10 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 14. ๐Ÿ”๐ŸŽ + ๐’™ = ๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ ๐’™ =๐Ÿ๐Ÿ๐ŸŽ 15. ๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ“ + ๐’™ = ๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ ๐’™ =๐Ÿ”๐Ÿ“

11 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 16. ๐‘จ๐‘ฌ=๐‘ฌ๐‘ช ๐‘ซ๐‘ฌ=๐‘ฌ๐‘ฉ ๐Ÿ๐’™=๐’š+๐Ÿ’ ๐’™=๐Ÿ๐’šโˆ’๐Ÿ ๐Ÿ(๐Ÿ๐’šโˆ’๐Ÿ)=๐’š+๐Ÿ’ ๐’™=๐Ÿ(๐Ÿ)โˆ’๐Ÿ ๐Ÿ’๐’šโˆ’๐Ÿ=๐’š+๐Ÿ’ ๐’™=๐Ÿ’โˆ’๐Ÿ ๐Ÿ‘๐’š=๐Ÿ” ๐’™=๐Ÿ‘ ๐’š=๐Ÿ

12 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 17. 18. 19. 20.

13 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 21.

14 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 22.

15 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 23.

16 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 24. 25. 26.

17 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 27. 28.

18 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 29. 30.

19 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 32. 31. 33.

20 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 35. 34. 36.

21 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 37. H I J K ๐‘ฏ๐‘ฑ=๐‘ฐ๐‘ฒ ๐Ÿ‘๐’™+๐Ÿ•=๐Ÿ”๐’™โˆ’๐Ÿ๐Ÿ

22 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 39. 38.

23 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 40. 41. 42. 43. 44.

24 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 45. 46.

25 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 47. 48.

26 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 49. 50. ๐’Ž๐’Š๐’…๐’”๐’†๐’ˆ๐’Ž๐’†๐’๐’•= ๐Ÿ ๐Ÿ ( ๐’ƒ ๐Ÿ + ๐’ƒ ๐Ÿ ) ๐’๐’“ ๐Ÿ(๐’Ž๐’Š๐’…๐’”๐’†๐’ˆ๐’Ž๐’†๐’๐’•)= ๐’ƒ ๐Ÿ + ๐’ƒ ๐Ÿ

27 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 51. ๐Ÿ๐Ÿ” ๐Ÿ(๐’Ž๐’Š๐’…๐’”๐’†๐’ˆ๐’Ž๐’†๐’๐’•)= ๐’ƒ ๐Ÿ + ๐’ƒ ๐Ÿ ๐Ÿ๐Ÿ’ ๐Ÿ ๐Ÿ๐’™+๐Ÿ’ =๐Ÿ๐’™โˆ’๐Ÿ’+๐Ÿ‘๐’™+๐Ÿ ๐Ÿ‘๐Ÿ ๐Ÿ’๐’™+๐Ÿ–=๐Ÿ“๐’™โˆ’๐Ÿ โˆ’๐’™+๐Ÿ–=โˆ’๐Ÿ โˆ’๐’™=โˆ’๐Ÿ๐ŸŽ ๐’™=๐Ÿ๐ŸŽ

28 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 52. ๐Ÿ(๐’Ž๐’Š๐’…๐’”๐’†๐’ˆ๐’Ž๐’†๐’๐’•)= ๐’ƒ ๐Ÿ + ๐’ƒ ๐Ÿ

29 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 53. 54.

30 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 55. 56.


Download ppt "PP Test Review Sections 6-1 to 6-6"

Similar presentations


Ads by Google