Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

C y n g o r S i r C E R E D I G I O N C o u n t y C o u n c i l 10 January 2014 West is Best! Sandra Evans BBN Co-ordinator.

Similar presentations


Presentation on theme: "C y n g o r S i r C E R E D I G I O N C o u n t y C o u n c i l 10 January 2014 West is Best! Sandra Evans BBN Co-ordinator."— Presentation transcript:

1 C y n g o r S i r C E R E D I G I O N C o u n t y C o u n c i l 10 January 2014 West is Best! Sandra Evans BBN Co-ordinator

2 C y n g o r S i r C E R E D I G I O N C o u n t y C o u n c i l 10 January 2014 West is Best!

3 C y n g o r S i r C E R E D I G I O N C o u n t y C o u n c i l 10 January 2014 West is Best! Dyfed Powys Police Mid & West Wales Fire & Rescue Service Ceredigion County Council – Trading Standards Ceredigion County Council - Licensing Ceredigion County Council – Health & Well Being Ceredigion County Council – Environmental Protection

4 C y n g o r S i r C E R E D I G I O N C o u n t y C o u n c i l 10 January 2014 West is Best! Application Form 2010 Gwybodaeth ich arwain ach cefnogi drwy drefn ymgeisio Best Bar None Ffurflen Gais 2010 Pecyn Cymorth 2010 Information to help guide and support you through the Best Bar None application process Diffiniadau o dafarnau, bariau a chlybiau Toolkit 2010 Definitions of pubs, bars and clubs

5 C y n g o r S i r C E R E D I G I O N C o u n t y C o u n c i l 10 January 2014 West is Best!

6 C y n g o r S i r C E R E D I G I O N C o u n t y C o u n c i l 10 January 2014 West is Best! Scoring Card

7 C y n g o r S i r C E R E D I G I O N C o u n t y C o u n c i l 10 January 2014

8 C y n g o r S i r C E R E D I G I O N C o u n t y C o u n c i l 10 January 2014

9 C y n g o r S i r C E R E D I G I O N C o u n t y C o u n c i l 10 January 2014

10 C y n g o r S i r C E R E D I G I O N C o u n t y C o u n c i l 10 January 2014 West is Best!


Download ppt "C y n g o r S i r C E R E D I G I O N C o u n t y C o u n c i l 10 January 2014 West is Best! Sandra Evans BBN Co-ordinator."

Similar presentations


Ads by Google