Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PRENATALNI UZROČNICI INTELEKTUALNE OMETENOSTI

Similar presentations


Presentation on theme: "PRENATALNI UZROČNICI INTELEKTUALNE OMETENOSTI"— Presentation transcript:

1 PRENATALNI UZROČNICI INTELEKTUALNE OMETENOSTI

2 Teratologija Opšta Specijalna Deskriptivna Eksperimentalna

3

4 Termini Kongenitalno Nasledno Familijarno Hereditarno

5 Efekat teratogenih faktora zavisi od:
vrste na koju deluje kvantiteta agensa odbrambenih sposobnosti organizma vremenskog perioda u kome je plod eksponiran

6 Fizička sredstva i zračenja Lekovi i hemikalije
Vrste egzogenih teratogenih faktora Kvantitativna alternacija supstanci Fizička sredstva i zračenja Infektivni agensi Lekovi i hemikalije

7 Kongenitalne anomalije u odnosu na vreme delovanja teratogenog agensa:
gametopatije blastopatije embriopatije fetopatije

8 Prenatalni uzroci IO su:
Infekcije Otrovi Lekovi Jonizirajuće zračenje Anoksija majke Malnutricija majke Endokrini faktori Bolesti majke Hemolitičko oboljenje fetusa i novorođenčeta

9 Infekcije ploda mogu izazvati:
Virusi Bakterije Gljivice i protozoe

10 Rubeolarna embriopatija

11

12 Pigmentna retinopatija
Posledice infekcije rubeolom Katarakta Pigmentna retinopatija Mikroftalmija Hepatomegalija Splenomegalija Oštećenje sluha Bolesti srca Mikrocefalija IO Autizam

13 Citomegalovirus

14 Posledice CMV Hidrocefalus, mikrocefalus
Konvulzije Oštećenje sluha, oštećenje vida, IO Izmenjeni dermatoglifi Cerebralne kalcifikacije, intrakranijalne hemoragije

15 Herpes simplex

16 Intrauterina infekcija HSV
Lezije Hipo- i hiper- pigmentacija Aplasia cutis Promene na koži Mikroftalmija Retinalna displazija Optička atrofija Promene na očima Mikrocefalija Encefalomalacija Intrakranijalne kalcifikacije Neurološki poremećaji

17 Ostale virusne infekcije
Influenza Morbilli Varicella Herpes zoster Poliomyelitis Echo virusi Coxsackie virusi grupe B Virus hepatitisa

18 Bakterijske infekcije
se lako dijagnostikuju, brzo i efikasno se leče, a same bakterije teško prolaze placentarnu barijeru. Kod težih infekcija postoji mogućnost delovanja bakterijskih toksina na mozak ploda.

19 Spirohetne infekcije – sifilis (lues)

20 Spirohetne infekcije – sifilis (lues)
Hutchinsonov trijas oboljenja očiju sedlast nos promene na koži somatska retardacija intelektualna ometenost

21 Parazitarna oboljenja kao što su kongenitalna toksoplazmoza (Toxoplasmosis congenita) i malarija takođe mogu da dovedu do pojave IO.

22 olovo živa (Minamata bolest) mangan bakar cink alkoholna embriopatija
OTROVI olovo živa (Minamata bolest) mangan bakar cink alkoholna embriopatija

23 Deficit mangana ataksija i gubitak ravnoteže retrakcija glave
multiple skeletne malformacije nedostatak otolita

24 “Sindrom čelične kose”
abnormalan metabolizam bakra prematuritet hipotermija prolongirana žutica mikrognatija ingvinalne kile kriptorhizam svetla kosa izgleda čelične vune

25

26 LEKOVI Sve do godine, kada se dogodila talidomska afera, nije se razmišljalo o teratogenom dejstvu lekova.

27 Kongenitalne anomalije nastale upotrebom Talidomida:
Teški defekti ekstremiteta Poremećaji na očima Ređe nedostatak unutrašnjeg uha i kongenitalno oštećenje srca

28

29 Većina lekova lako prolazi placentarnu barijeru
Većina lekova lako prolazi placentarnu barijeru. Teratogeni uticaj na plod najveći je u periodu embriogeneze. Neki lekovi mogu imati nepoželjne efekte i u drugoj polovini trudnoće.

30 Viktorin et al. (2017). Association of Antidepressant Medication Use During Pregnancy With Intellectual Disability in Offspring Da li se antidepresivi tokom trudnoće mogu dovesti u vezu sa IO? Trudnice koje su uzimale SSRI Trudnice koje su uzimale druge antidepresive Trudnice koje nisu uzimale antidepresive Nije potvrđena veza antidepresiva i IO. Pre se može govoriti o uticaju drugih faktora kao što su psihijatrijsko oboljenje ili starost roditelja.

31 Posebno je opasna upotreba psihoaktivnih supstanci tokom trudnoće!

32 Uticaj kokaina Direktan
Lako se metaboliše preko placente i tako utiče na tkivo fetusa Smanjuje protok krvi u placenti i lišava fetus kiseonika i hranljivih materija. Karakteristike majke Obično su samohrane Nešto su nižeg IQ-a Češća je pojava antisocijalnog poremećaja ličnosti Veći je rizik od suicida Ne učestvuju u prenatalnoj nezi

33 JONIZUJUĆE ZRAČENJE

34 Odloženi efekti jonizujućeg zračenja
somatski genetski transgeneracijski teratogeni

35 Efekti zračenja in utero
Mortalitet Resorpcija ploda Povećan broj spontanih abortusa i mrtvorođene dece Povećana neonatalna smrtnost Retardacija rasta Nizak rast Manji obim lobanje Teratogeni efekti Najizrazitiji od 8-15 nedelje Mikrocefalija praćena IO Hidrocefalus Spina bifida Alopecija Polidaktilija Amelija Rascepi usana i nepca

36 Anoksija majke dovodi do teškog oštećenja mozga ploda.

37 Uzroci anoksije mogu biti:
uterina hemoragija placentarna insuficijencija teška anemija majke davanje anestetika namerno ili zadesno trovanje ugljenmonoksidom teške srčane lezije tromboza krvnih sudova placente teška hipertenzija itd.

38 MALNUTRICIJA MAJKE opšta neishranjenost nedostatak pojedinih sastojaka u ishrani (vitamina, cinka, mangana, gvožđa, joda, proteina i sl.)

39 poremećaji lučenja tireoidnog hormona poremećen metabolizam kortizona
ENDOKRINI FAKTORI diabetes mellitus poremećaji lučenja tireoidnog hormona poremećen metabolizam kortizona nekritičko uzimanje progesterona kontraceptivna sredstva

40 BOLESTI MAJKE epilepsija anemija astma EPH gestoze
sindrom placentarne insuficijencije encefalopatija mehaničke povrede spoljna temperatura stres

41 HEMOLITIČKO OBOLJENJE FETUSA I NOVOROĐENČETA
Rh pozitivan fetus, koji se razvija u Rh negativnoj majci, šalje svoje eritrocite u majčin krvotok koji se posle izvesnog vremena raspadaju. Majka stvara antitela na Rh pozitivan faktor, oni prolaze placentu i vrše hemolizu fetalnih Rh pozitivnih eritrocita.


Download ppt "PRENATALNI UZROČNICI INTELEKTUALNE OMETENOSTI"

Similar presentations


Ads by Google