Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Actividades de lectoescritura. Nivel básico.

Similar presentations


Presentation on theme: "Actividades de lectoescritura. Nivel básico."— Presentation transcript:

1 Actividades de lectoescritura. Nivel básico.
A E I O U VOCALES_1 Actividades de lectoescritura. Nivel básico. MAYÚSCULAS

2 A O I U E A

3 E O I U E A

4 U O I U E A

5 I O I U E A

6 O O I U E A

7 U O I U E A

8 O O I U E A

9 A O I U E A

10 E O I U E A

11 I O I U E A

12 A O N U E A C

13 E S I U C E A

14 U O C I U E A

15 I O I U J A Ñ

16 U UÑA

17 O OLA

18 A OSO SILLA

19 E PELO SALA

20 I JABALÍ OSO

21 A ALA OSO

22 U UÑA BEBER

23 I OSO JABALÍ

24 E BEBER PATO

25 O OSO ELEFANTE

26 E AJO LIMÓN LECHE

27 I UVA HILO NUEVE

28 U UVA OLA AJO

29 O A U E I

30 O A U E I

31 O A U E I

32 O A U E I

33 O A U E I

34 O A U E I

35 O A U E I

36 O A U E I

37 O A U E I

38 OJO OJO _ E B O N U A

39 JUDÍA JUDÍA _ I U E M P A

40 NIDO NIDO _ U O E M N A

41 BOTA BOTA _ N E I A U O

42 OVEJA OVEJA _ U B T O A F

43 NIDO NIDO _ U E M I D A

44 DEDO DEDO _ B O E I U A

45 TELÉFONO _ TELÉFONO B U E O A I

46 JAULA _ JAULA A U B N I O

47 FAMILIA FAMILIA _ A I E J N B U

48 OJO _ E B O N U A

49 JUDÍA _ I U E M P A

50 NIDO _ U O E M N A

51 BOTA _ N E I A U O

52 OVEJA _ U J B T O A F

53 DEDO _ B O E I U A

54 FAMILIA _ A I E J N B U

55 ESC SALIR Publicado en: http://9letras.wordpress.com/
Autor : Alberto Abarca Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC ( Licencia: CC (BY-NC-SA)


Download ppt "Actividades de lectoescritura. Nivel básico."

Similar presentations


Ads by Google