Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

BIOTRANSFORMAREA MEDICAMENTELOR Conf. Dr. Popovici Marinela.

Similar presentations


Presentation on theme: "BIOTRANSFORMAREA MEDICAMENTELOR Conf. Dr. Popovici Marinela."— Presentation transcript:

1

2 BIOTRANSFORMAREA MEDICAMENTELOR Conf. Dr. Popovici Marinela

3 Tipuri de metaboliti Medicament activ metabolit inactiv (majoritatea) Medicament activ metabolit inactiv (majoritatea) Medicament activ metabolit activ metabolit toxic Medicament activ metabolit activ metabolit toxic Codeina, Heroina Morfină Fenacetina Paracetamol N-acetil-p-benzo-chinon-imina Diazepam Nordiazepam Oxazepam Medicament activ metabolit activ Medicament activ metabolit activ Amitriptilina Nortriptilina Propranolol 4-hidroxi-propranolol

4 Tipuri de metaboliti Medicament inactiv (pro-medicament) metabolit activ Medicament inactiv (pro-medicament) metabolit activ Ciclofosfamida 4-hidroxi-ciclofosfamida aldofosfamida Ciclofosfamida 4-hidroxi-ciclofosfamida aldofosfamida Pivampicilina Pivampicilina Bacampicilina Ampicilina Bacampicilina Ampicilina Levodopa Dopamina Levodopa Dopamina Enalapril Enalaprilat Enalapril Enalaprilat

5 Locul biotransformarii FICATPlamani FICATPlamaniRinichiSange Mucoasa intestinala

6 Efectul primului pasaj EFECTUL PRIMULUI PASAJ

7 Acid acetil salicilicNitroglicerina Acid acetil salicilicNitroglicerina AlprenololNortriptilina AlprenololNortriptilina ClorpromazinaPetidina ClorpromazinaPetidina Isosorbid dinitratPropranolol Isosorbid dinitratPropranolol LevodopaSalbutamol LevodopaSalbutamol MetoprololVerapamil MetoprololVerapamil MorfinaXilina MorfinaXilina

8 Etapele biotransformarii medicamentelor M metaboliti mai polari si hidrosolubili ABSORBTIABIOTRANSFORMAREAELIMINAREA ABSORBTIABIOTRANSFORMAREAELIMINAREA M A m. cu activitate farmacologica modificata B m. cu activitate farmacologica modificata BM m. inactiv C m. inactiv C M M = substrat medicamentos (medicament) M = substrat medicamentos (medicament) m = metabolit m = metabolit A, B, C = metaboliţi conjugaţi A, B, C = metaboliţi conjugaţi

9 Faza I Faza I Oxidarea microzomiala Citocrom P 450 Citocrom P 450 NADPH (Nicotin amid adenin difosfat redus) NADPH (Nicotin amid adenin difosfat redus) O 2 O 2 MH + NADPH + H + + O 2 Citocrom P 450 MOH + NADP + H 2 O medicamentul medicamentul oxidat oxidat

10 Faza II Faza II Reactii de conjugare cu formarea de metabolit : Reactii de conjugare cu formarea de metabolit : - inactiv (in general); - mai hidrosolubil decat precursorul sau; - eliminat mai usor prin bila sau urina.

11 FACTORII CARE INFLUENTEAZA BIOTRANSFORMAREA MEDICAMENTELOR a) Factorii de mediu; b) Varsta; c) Sexul; d) Factorii genetici; e) Starea fiziologica particulara; f) Starile patologice; g) Asocierea medicamentelor.

12 Asocierea medicamentelor Inductia enzimatica => efectul farmacologic al M; Inductia enzimatica => efectul farmacologic al M; FenobarbitalRifampicina Carbamazepina Diazepam FenitoinaFenilbutazona

13 Inhibitie enzimatica => efectul farmacologic al M Inhibitie enzimatica => efectul farmacologic al M Substante inhibitoare M cu metabolizare diminuata Cloramfenicol Dicumarol, Tolbutamida Izoniazida Cimetidina Diazepam, Xilina, Teofilina ! Fenilbutazona

14 ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

15 Calea renala de eliminare a medicamentelor Principala cale de eliminare a M din organism Depinde de: starea functionala a rinichiului; starea functionala a rinichiului; pH-ul urinar. pH-ul urinar. Eliminarea renala implica trei mecanisme: 1. Filtrarea glomerulara; 2. Reabsorbtia tubulara; 3. Secretia tubulara activa.

16 Modificarea eliminarii renale (E.R.): a) E.R. poate fi accelerata in intoxicatii; b) E.R. poate fi incetinita: in stari patologice Factorii care influenteaza viteza de E.R.: diureza, pH-ul urinar; diureza, pH-ul urinar; mecanismul de eliminare; mecanismul de eliminare; % de legare de proteinele plasmatice; % de legare de proteinele plasmatice; varsta; varsta; starile patologice. starile patologice.

17 Caile extrarenale de eliminare a medicamentelor 1. Eliminarea pe cale respiratorie; 2. Eliminarea pe cale cutanata; 3. Eliminarea pe cale digestiva: a) prin secretia salivara; b) prin mucoasa gastrica; c) prin secretia biliara; 4. Eliminarea prin secretia lactata.

18 Eliminarea prin secretia biliara Prin mecanism de transport activ Prin mecanism de transport activ Se elimina: numeroase M (cu GM > 300); numeroase M (cu GM > 300); metabolitii glucuronoconjugati; metabolitii glucuronoconjugati; Antibiotice (Tetraciclina, Cloramfenicol, Eritromicina, Rifampicina, Ampicilina); Antibiotice (Tetraciclina, Cloramfenicol, Eritromicina, Rifampicina, Ampicilina); Hormonii steroizi; Hormonii steroizi; Citostatice; Citostatice; Glicozizi cardiotonici Glicozizi cardiotonici

19 Eliminarea prin secretia biliara Celulele hepatice poseda 3 sisteme transportoare; Celulele hepatice poseda 3 sisteme transportoare; Utilitatea farmacoterapeutica: Utilitatea farmacoterapeutica: - colecistografia; - utilizarea in infectii biliare a antibioticelor eliminate biliar(Ampicilina )

20 Aspecte particulare ale eliminarii M prin bila: intarzierea eliminarii in insuficienta hepatica; intarzierea eliminarii in insuficienta hepatica; participarea la circuitul entero-hepatic participarea la circuitul entero-hepatic FICAT FICAT VENA PORTACAI BILIARE INTESTINDUODEN

21 Parametrii farmacocinetici si importanta lor in practica 1. Concentratia plasmatica (C); 2. Biodisponibilitatea (Bd); 3. Timpul de injumatatire (t 1/2 ); 4. Volumul aparent de distributie (Vd); 5. Clearance-ul medicamentului (Cl).

22 1. Concentratia plasmatica Exprima direct disponibilul de M pentru actiune Exprima direct disponibilul de M pentru actiune Permite calculul: Permite calculul: D incarcare = Vd x C; D incarcare = Vd x C; D intretinere = Cl x C D intretinere = Cl x C

23 2. Biodisponibilitatea Este definita ca fiind viteza si cantitatea in care SM dintr-un produs farmaceutic este absorbita in circulatia sistemica. Este definita ca fiind viteza si cantitatea in care SM dintr-un produs farmaceutic este absorbita in circulatia sistemica. Tipuri de biodisponibilitate: Bd absoluta; Bd absoluta; Bd relativa; Bd relativa; Bd relativa optimala Bd relativa optimala

24 Biodisponibilitatea absoluta Bd absoluta se poate aprecia in functie de: Concentratia plasmatica a M: Concentratia plasmatica a M: Cpo Cpo Bd% = x 100 Bd% = x 100 Cpiv Cpiv Aria de sub curba concentratiilor plasmatice functie de timp Aria de sub curba concentratiilor plasmatice functie de timp ASCo ASCo Bd% = x 100 Bd% = x 100 ASCiv ASCiv

25 Curba concentratie plasmatica - timp dupa administrarea orala a unui medicament

26 Biodisponibilitatea relativa Importanta: aprecierea bioechivalentei a doua forme farmaceutice asemanatoare sau NU Importanta: aprecierea bioechivalentei a doua forme farmaceutice asemanatoare sau NU Bioechivalenta medicamentoasa: Bioechivalenta medicamentoasa: Bd (M1) = Bd (M2) Importanta bioechivalentei: in cazul substitutiei medicamentoase Importanta bioechivalentei: in cazul substitutiei medicamentoase

27 Studiile de Bd: Studiile de Bd: Influenta alimentatiei; Influenta alimentatiei; Bioechivalenta mai multor preparate; Bioechivalenta mai multor preparate; Interactiuni medicamentoase; Interactiuni medicamentoase; Existenta unui efect important al primului pasaj; Existenta unui efect important al primului pasaj; Influenta factorilor fiziologici sau fiziopatologici asupra absorbtiei SM; Influenta factorilor fiziologici sau fiziopatologici asupra absorbtiei SM; Evaluarea bioechivalentei a doua forme farmaceutice. Evaluarea bioechivalentei a doua forme farmaceutice.

28 3. Timpul de injumatatire Se poate determina in doua moduri: - grafic, din curba concentratiei plasmatice timp; - Prin calcul cu formula 0,693 x Vd 0,693 x Vd t 1/2 = Cl Cl Importanta practica: Calculul C plasmatica (platou) = 4 x t1/2

29 4. Volumul aparent de distributie Este definit ca volumul total de lichid in care s-a produs distributia M in organism. Se calculeaza cu formula: D (mg) D (mg) Vd = => Vd (l) C(mg/l) C(mg/l) Importanta practica: D incarcare = Vd x C Clearance-ul plasmatic al M din formula t 1/2

30 5. Clearance-ul medicamentelor Parametrul farmacocinetic calculat cu formula: v v = viteza de epurare a M v v = viteza de epurare a M Cl = c c = concentratia M in lichidul biologic Poate fi definit: Clearance-ul plasmatic; Clearance-ul plasmatic; Clearance-ul unui organ (renal, hepatic,al altor organe); Clearance-ul unui organ (renal, hepatic,al altor organe); Clearance-ul sistemic total. Clearance-ul sistemic total.

31 Clearance-ul plasmatic Reprezinta volumul de plasma epurat de M in unitatea de timp (ml/minut). Se calculeaza cu formula: Clp = Ke x Vd Importanta practica: - Calculul dozei de intretinere a M.

32 Clearance-ul unui organ Depinde de clearance-ul intrinsec al unui organ (rinichi, ficat); Depinde de clearance-ul intrinsec al unui organ (rinichi, ficat); Daca clearance-ul intrinsec este >> decat perfuzia cu sange a organului => epurarea depinde de fluxul sanguin care trece prin organul respectiv Daca clearance-ul intrinsec este >> decat perfuzia cu sange a organului => epurarea depinde de fluxul sanguin care trece prin organul respectiv

33 Clearance-ul sistemic total Reprezinta suma clearanceurilor organelor implicate in epurarea medicamentelor: Clt = Cl renal + Cl hepatic + Cl altor organe


Download ppt "BIOTRANSFORMAREA MEDICAMENTELOR Conf. Dr. Popovici Marinela."

Similar presentations


Ads by Google