Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

WP1 Short visits from IIMCB Alicja Żylicz, Maciej Żylicz – Tedd Hupp,Edinburgh Jacek Kuźnicki – Jochen Herms, Munich Jacek Jaworski – Casper Hoogenraad,

Similar presentations


Presentation on theme: "WP1 Short visits from IIMCB Alicja Żylicz, Maciej Żylicz – Tedd Hupp,Edinburgh Jacek Kuźnicki – Jochen Herms, Munich Jacek Jaworski – Casper Hoogenraad,"— Presentation transcript:

1 WP1 Short visits from IIMCB Alicja Żylicz, Maciej Żylicz – Tedd Hupp,Edinburgh Jacek Kuźnicki – Jochen Herms, Munich Jacek Jaworski – Casper Hoogenraad, Rotterdam 1981,49 / ,7% Long visits from IIMCB E. Ziętkiewicz/Michał Witt – Freiburg A. Szybińska/Jacek Kuźnicki – Munich 0 / Short visits to IIMCB W. Zachariae, Dresden – Matthias Bochtler V. Andrisano, Bologna – Sławek Filipek A. Becker, Freiburg – Michał Witt S. Spangler, Rotterdam – Jacek Jaworski S. Klimasauskas, Vilnius – Janusz Bujnicki T. Hupp, Edinburgh – Maciej Żylicz O. Griesbeck, Martinsried – Jacek Kuźnicki 2 911,63 / ,9% Long visits to IIMCB 0/54 930

2 WP2 M. Wiśniewska/JK H. Czapińska/MB M. Pawłowski/JB P. Wiśniewski/MŻ Z. Bukowy/MW T. Węgierski/JK R. Szczepanowski E. Szymańska/MM M. Macias/JJ Post-doc/MN ,56 / ,7%

3 2 workshops 2010 WP3 2 workshops were postponed till 2010: M. Bochtlers group J. Jaworskis group Plans for 2010: J. Kuźnicki: ECS meeting ; session Calcium and diseases M. Żylicz : Workshop Biology of cancer, /72 000

4 WP4 J.M. Bujnicki, J. Kosiński, M. Pawłowski , Stockholm, Sweden M. Bochtler, H. Czapińska, R. Szczepanowski, G. Chojnowski , Istanbul, Turkey M. Nowotny , Istanbul, Turkey Ł. Świech , Korea M. Miączyńska , Chania, Greece A. Toruń , Chania, Greece ,45 / ,2%

5 WP5

6 WP5 393,45 / ,3%

7 WP6 Magdalena Powierża: WP1, WP2, WP5 Agnieszka Ziemka: WP3, WP4 Ula Wyrzykowska: WP6 Kick-off meeting Four monthly meetings 8 782,38/ ,6%

8 Budget


Download ppt "WP1 Short visits from IIMCB Alicja Żylicz, Maciej Żylicz – Tedd Hupp,Edinburgh Jacek Kuźnicki – Jochen Herms, Munich Jacek Jaworski – Casper Hoogenraad,"

Similar presentations


Ads by Google