Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Równia pochyła 1 Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005.

Similar presentations


Presentation on theme: "Równia pochyła 1 Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005."— Presentation transcript:

1 Równia pochyła 1 Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

2 v 1.Na równi o kącie nachylenia =30 o położono ciało. a) z jakim przyspieszeniem zsuwa się ono wzdłuż tej równi, jeśli brak jest tarcia? b) jaki jest nacisk tego ciała na równię? m

3 1.Dane: =30 o. Szukane: a=? m v

4 Q m 1.Dane: =30 o. Szukane: a=? IUO v

5 Q N m 1.Dane: =30 o. Szukane: a=? IUO v

6 Q R N m 1.Dane: =30 o. Szukane: a=? IUO v

7 Q R N F m 1.Dane: =30 o. Szukane: a=? IUO v

8 Q R N F m 1.Dane: =30 o. Szukane: a=? IUO v

9 Q R N F m 1.Dane: =30 o. Szukane: a=? IUO v

10 v Q R N F m 1.Dane: =30 o. Szukane: a=? IUO

11 Q R N F m 1.Dane: =30 o. Szukane: a=? IUO v

12 Q R N F m 1.Dane: =30 o. Szukane: a=? IUO v

13 Q R N F m 1.Dane: =30 o. Szukane: a=? IUO v

14 Q R N F m 1.Dane: =30 o. Szukane: a=? IUO v ma=F

15 Q R N F m 1.Dane: =30 o. Szukane: a=? IUO v ma=F F=Qsin =mgsin

16 Q R N F m 1.Dane: =30 o. Szukane: a=? IUO v ma=F F=Qsin =mgsin a=gsin

17 Q R N F m 1.Dane: =30 o. Szukane: a=? IUO ma=F F=Qsin =mgsin a=gsin v R=Qcos =mgcos

18 Q R N F m 1.Dane: =30 o. Szukane: a=? IUO ma=F F=Qsin =mgsin a=gsin v R=Qcos =mgcos R=N

19 Q R N F m 1.Dane: =30 o. Szukane: a=? IUO ma=F F=Qsin =mgsin a=gsin R=Qcos =mgcos R=N N=mgcos v

20 Q R N F m IUO a=gsin N=mgcos v

21 Q R N F m IUO a=gsin N=mgcos v

22 Q R N F m IUO a=gsin N=mgcos v


Download ppt "Równia pochyła 1 Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005."

Similar presentations


Ads by Google