Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Winda Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005.

Similar presentations


Presentation on theme: "Winda Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005."— Presentation transcript:

1 Winda Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

2 Ciało o masie m=50kg znajduje się w windzie. Jaką siłą naciska ono na podłoże windy, gdy porusza się ona z przyspieszeniem: 1)a=2m/s 2 do góry, 2)a=-2m/s 2 do góry, 3)a=2m/s 2 w dół, 4)a=-2 m/s 2 w dół.

3 va Q. 1)

4 N va Q. R

5 N va Q. R

6 N ma=R-Q va Q. R 1)

7 N ma=R-Q R=N, Q=mg va Q. R 1)

8 N ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va Q. R 1)

9 N. N R Q ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va Q. R 1)

10 N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va Q. R 1)

11 N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va Q. R 1) R=Q+F b

12 N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va Q. R 1) R=Q+F b F b =ma b =ma

13 . va 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va Q. R 1) R=Q+F b F b =ma b =ma

14 . va N R 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va Q. R 1) R=Q+F b F b =ma b =ma

15 . va N R 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va Q. R 1) R=Q+F b F b =ma b =ma

16 . va N R 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va Q. R 1) ma=Q-R R=Q+F b F b =ma b =ma

17 . va N R 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va Q. R 1) R=Q+F b F b =ma b =ma ma=Q-R R=N, Q=mg

18 . va N R 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va Q. R 1) R=Q+F b F b =ma b =ma ma=Q-R R=N, Q=mg N=m(g-a)

19 .. va N R N Q R 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma

20 .. va N R N Q R FbFb 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma

21 .. va N R N Q R FbFb 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma Q=R+F b

22 .. va N R N Q R FbFb 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma Q=R+F b F b =ma b =ma

23 .. va N R N Q R FbFb 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 3) va. Q 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma Q=R+F b F b =ma b =ma

24 .. va N R N Q R FbFb 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 3) va. Q R N 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma Q=R+F b F b =ma b =ma

25 .. va N R N Q R FbFb 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 3) va. Q R N 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma Q=R+F b F b =ma b =ma ma=Q-R

26 .. va N R N Q R FbFb 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 3) va. Q R N 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma Q=R+F b F b =ma b =ma ma=Q-R R=N, Q=mg

27 .. va N R N Q R FbFb 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 3) va. Q R N 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma Q=R+F b F b =ma b =ma ma=Q-R R=N, Q=mg N=m(g-a)

28 .. va N R N Q R FbFb 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 3) va.. Q R N Q N R 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma Q=R+F b F b =ma b =ma ma=Q-R R=N, Q=mg N=m(g-a)

29 .. va N R N Q R FbFb 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 3) va.. Q R N Q N R FbFb 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma Q=R+F b F b =ma b =ma ma=Q-R R=N, Q=mg N=m(g-a)

30 .. va N R N Q R FbFb 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 3) va.. Q R N Q N R FbFb 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma Q=R+F b F b =ma b =ma ma=Q-R R=N, Q=mg N=m(g-a) Q=R+F b

31 .. va N R N Q R FbFb 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 3) va.. Q R N Q N R FbFb 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma Q=R+F b F b =ma b =ma ma=Q-R R=N, Q=mg N=m(g-a) Q=R+F b F b =ma b =ma

32 .. va N R N Q R FbFb 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 3) va.. Q R N Q N R FbFb 4) va Q. 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma Q=R+F b F b =ma b =ma ma=Q-R R=N, Q=mg N=m(g-a) Q=R+F b F b =ma b =ma

33 .. va N R N Q R FbFb 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 3) va.. Q R N Q N R FbFb 4) va Q N R. 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma Q=R+F b F b =ma b =ma ma=Q-R R=N, Q=mg N=m(g-a) Q=R+F b F b =ma b =ma

34 .. va N R N Q R FbFb 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 3) va.. Q R N Q N R FbFb 4) va Q N R. 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma Q=R+F b F b =ma b =ma ma=Q-R R=N, Q=mg N=m(g-a) Q=R+F b F b =ma b =ma ma=R-Q

35 .. va N R N Q R FbFb 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 3) va.. Q R N Q N R FbFb 4) va Q N R. 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma Q=R+F b F b =ma b =ma ma=Q-R R=N, Q=mg N=m(g-a) Q=R+F b F b =ma b =ma ma=R-Q R=N, Q=mg

36 .. va N R N Q R FbFb 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 3) va.. Q R N Q N R FbFb 4) va Q N R. 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma Q=R+F b F b =ma b =ma ma=Q-R R=N, Q=mg N=m(g-a) Q=R+F b F b =ma b =ma ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a)

37 .. va N R N Q R FbFb 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 3) va.. Q R N Q N R FbFb 4) va Q N R.. R Q N 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma Q=R+F b F b =ma b =ma ma=Q-R R=N, Q=mg N=m(g-a) Q=R+F b F b =ma b =ma ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a)

38 .. va N R N Q R FbFb 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 3) va.. Q R N Q N R FbFb 4) va Q N R.. R Q N FbFb 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma Q=R+F b F b =ma b =ma ma=Q-R R=N, Q=mg N=m(g-a) Q=R+F b F b =ma b =ma ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) R=Q+F b

39 .. va N R N Q R FbFb 2) Q N. N R Q FbFb ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va N=m(g-a) Q. R 3) va.. Q R N Q N R FbFb 4) va Q N R.. R Q N FbFb 1) ma=Q-R R=N, Q=mg R=Q+F b F b =ma b =ma Q=R+F b F b =ma b =ma ma=Q-R R=N, Q=mg N=m(g-a) Q=R+F b F b =ma b =ma ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) R=Q+F b F b =ma b =ma

40 . va N R 2) Q N=m(g-a) 3) va. Q R N ma=Q-R R=N, Q=mg ma=Q-R R=N, Q=mg N=m(g-a) Gdy g=a, to N=0. Znaczy to, że w windzie możemy dwukrotnie doznać stanu nieważkości (nie trzeba lecieć w kosmos): a) poruszając się w górę z opóźnieniem g (rzut pionowy w górę), b) poruszając się w dół z przyspieszeniem g (swobodny spadek - winda zerwała się).

41 N ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) va Q. R 4) va Q N R. 1) ma=R-Q R=N, Q=mg N=m(g+a) Dla każdego a>0 mamy N>Q. Znaczy to, że w windzie możemy dwukrotnie doznać stanu przeciążenia (nie trzeba lecieć w kosmos): a) poruszając się w górę z przyspieszeniem a, b) poruszając się w dół z przyspieszeniem a.


Download ppt "Winda Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005."

Similar presentations


Ads by Google