Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-068 Dalykas, ugdymo sritis: Tema:

Similar presentations


Presentation on theme: "Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-068 Dalykas, ugdymo sritis: Tema:"— Presentation transcript:

1 Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-068 Dalykas, ugdymo sritis: Tema: Klasė: Priemonės paskirtis: Ugdomi gebėjimai pagal Bendrąsias programas : Autorius: Mokykla: Pradinis ugdymas, anglų kalba Apie save (išvaizda, drabužiai) 4 klasė Mokymasis atpažinti ir apibūdinti drabužius, paklausti ir atsakyti, kuo vilkime, apibūdinti save. 1.1.2. Suprasti asmeninio pobūdžio klausimus (pvz., apie save, kuo vilkime) 2.2. Tikslingai vartoti kalbos priemones, reikalingas numatytoms komunikacinėms intencijoms reikšti 2.2. Dalyvauti trumpame pokalbyje, siekiant komunikacinio tikslo Violeta Kubiliūtė-Piaseckienė, vyr. mokytoja, Jurgita Volbikienė, mokytoja Jurbarko r. Eržvilko gimnazija Apearance. Clothes

2  To introduce clothes vocabulary  To review colours through questions: what colour is it? It’s red. Her dress is red.  To introduce the present continuous for description: He’s wearing. She’s wearing. They’re wearing.  Describe yourself  To introduce clothes vocabulary  To review colours through questions: what colour is it? It’s red. Her dress is red.  To introduce the present continuous for description: He’s wearing. She’s wearing. They’re wearing.  Describe yourself

3  What are you wearing today?  What colours do you remember?

4 Types of clothing sweater skirt blouse shirt Sijonas Vyriški marškiniai Megztinis Palaidinė

5 Jeans ShoesDress Belt Slippers Džinsai Suknelė Diržas Šlepetės Bateliai

6 Match the correct answer. At home I usually wear slippers.

7 Click the right answer It’s a skirt. It’s a dress. It’s a scarf.

8 Match Jeans Sweater Shoes

9 Find the correct word and match Cap Socks Belt Skirt

10 Patterns Striped Polka dot Checked Print Flowered

11 Match and say Polka dot Striped Flowered Checked Print

12 Yes No Choose the correct answer Is she wearing the print dress ?

13  It fits.  It doesn’t fit.  It’s too (big, small, loose, long. Short, tight)

14 Match and say It’s too long It’s too long. It’s too big It’s too big. It’s too tight It’s too tight.

15 What is she wearing? She is wearing a black blouse and a red striped skirt. He is wearing a blue shirt and black trousers. She is wearing a white blouse and a black polka dot skirt.

16  Introduce clothes  Use I’m wearing….He’s/she’s wering….They’re wearing…..  Describe myself

17 Self-assessment Very well Not very well OK

18  http://www.inspirationalfilms.com http://www.inspirationalfilms.com  http://www.elcivics.com http://www.elcivics.com  http://www.eslkidslab.com http://www.eslkidslab.com  http://www.agendaweb.org/vocabulary/cloth es-exercises.html http://www.agendaweb.org/vocabulary/cloth es-exercises.html


Download ppt "Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-068 Dalykas, ugdymo sritis: Tema:"

Similar presentations


Ads by Google