Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Visa MasterCard incoming / outgoing Aplikacija VMC

Similar presentations


Presentation on theme: "Visa MasterCard incoming / outgoing Aplikacija VMC"— Presentation transcript:

1 Visa MasterCard incoming / outgoing Aplikacija VMC
IT Sistemi

2 VMC u kartičnom poslovanju?

3 Aplikacija VMC Aplikacija VISA Mastercard Inc/Out (VMC) koristi se za prihvat i procesiranje incoming i outgoing datoteka iz BASE II Edit Package i MC centra. Osnovna svrha procesiranja datoteka iz BASE II je Settlement i Clearing, uključujući plaćanje dospjelih interbankarskih provizija, koje se odvija dnevno za sve plative mreže sa ovlaštenim domaćim i međunarodnim institucijama (bankama) za poravnanje.

4 Ulazni podaci: BASE II Clearing Interchange
BASE II Edit Package koristi se za produciranje centralne datoteke transakcija (Center Transaction Files, CTFs ) i datoteke ta međusobnu razmjenu transakcija (Interchange Transaction Files, ITFs ) koje su osnova za razmjenu poruka. Edit Package je iskorišten kao interface između Visa Interchange Centre i korisnika (acquirer / issuer) 

5 Visa incoming Visa incoming nastaje obradom u EditPackage aplikaciji. Proizvod obrade incominga su slijedeće datoteke: incoming podaci popis izvještaja General Delivery Report Settlement Report Optional Transaction Report

6 Visa incoming Navedene incoming datoteke se obrađuju tako da se ekstrahiraju i spremaju slijedeći podaci: Visa Settlement Service (VSS) Raw Data Advices Single Message System (SMS) Raw Data Advices Stand-in Processing (STIP) Advices Card Recovery Bulletin (CRB) Advices Currency Conversion Rate Table

7 Visa incoming Na proizvodima obrade incominga omogućene su slijedeće obrade: Knjiženje incoming-a, Pregled STIP autorizacija, Pregled SMS transakcija, Ekstrahiranje CRB za Merchant Acquiring, Pregled tečajne liste, EditPackage izvještaji, Nacionalni settlement.

8 Visa incoming izvještaji

9 MasterCard incoming MasterCard incoming datoteke, nakon pijenosa iz MC sustava, sastoje se od sljedećih datoteka: tečajna lista: T057 Settlement Reports Outgoing Incoming Chargeback Reports Volume Reports

10 Mastercard outgoing Outgoing čini knjiženje obrađenih transakcija. Pravila knjiženja definiraju se s Centrom za kartično poslovanje. Omogućen je dohvat incominga kojeg oblikuje kartična mreža, te zasebnog outgoinga kojeg oblikuje CHB aplikacija. Ulazne se datoteke učitaju, obrade te se za sve transakcije (prema kriterijima Centra za kartično poslovanje) zadaje nalog za knjiženje outgoinga.

11 Aplikacija VMC Aplikacija se sastoji od dvije podaplikacije koje pri radu koriste istu bazu podataka: Windows klijentska aplikacija za provođenje obrada web aplikacija za pregled izvještaja i ažuriranje statičkih podataka

12 Aplikacija VMC Sve postavke aplikacije definiraju se web programom unutar Visa i MasterCard Statičkih tablica.

13 Kontakt IT Sistemi – Nove Tehnologije d.o.o Hrvatske bratske zajednice Split


Download ppt "Visa MasterCard incoming / outgoing Aplikacija VMC"

Similar presentations


Ads by Google