Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

INFRACŢIONALITATEA în sfera operatiunilor de în sfera operatiunilor deLEASINGFINANCIAR BUCURESTI 2012.

Similar presentations


Presentation on theme: "INFRACŢIONALITATEA în sfera operatiunilor de în sfera operatiunilor deLEASINGFINANCIAR BUCURESTI 2012."— Presentation transcript:

1 INFRACŢIONALITATEA în sfera operatiunilor de în sfera operatiunilor deLEASINGFINANCIAR BUCURESTI 2012

2 CADRUL DE REGLEMENTARE GENERAL Normele Bancii Nationale a Romaniei in domeniu Legea 93 din 2009 privind I.F.N. reglementează condiţiile minime de acces la activitatea de creditare prin I.F.N. în scopul asigurării şi menţinerii stabilităţii financiare. Legea 93 din 2009 privind I.F.N. reglementează condiţiile minime de acces la activitatea de creditare prin I.F.N. în scopul asigurării şi menţinerii stabilităţii financiare. Legea 287 din 2006 pentru modificarea O.G. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing. Legea 287 din 2006 pentru modificarea O.G. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing. Legea 31 din 1990 privind societăţile comerciale (republicată). Legea 31 din 1990 privind societăţile comerciale (republicată).SPECIFIC: Cod penal si de procedura penala Cod penal si de procedura penala Legea nr 241 din 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale Legea nr 241 din 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale Legea nr. 571 din 2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare Legea nr. 571 din 2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionare a spalarii banilor cu modificarile ulterioare Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionare a spalarii banilor cu modificarile ulterioare

3 Banca Naţională a României Banca Naţională a României Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justitie - Directia de Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. Directia Nationala Anticoruptie Directia Nationala Anticoruptie Inspectoratul General al Poliţiei Romane Inspectoratul General al Poliţiei Romane Române - Directia de Investigare a Fraudelor şi Directia de Combatere a Române - Directia de Investigare a Fraudelor şi Directia de Combatere a Crimei Oraganizate Crimei Oraganizate Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor Autoritatea Nationala a Vamilor Autoritatea Nationala a Vamilor Agentia Nationala de Administrare Fiscala Agentia Nationala de Administrare Fiscala Societăţile Financiare Societăţile Financiare CADRUL INSTITUTIONAL CADRUL INSTITUTIONAL

4 Poliţia de Investigare a Fraudelor parte componentă a Poliţiei Judiciare parte componentă a Poliţiei Judiciare acte premergătoare şi de urmărire penală - privind infracţiuni de natură economico-financiară care nu sunt date prin lege în competenţa de urmărire penală şi soluţionare a procurorilor, Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism. acte premergătoare şi de urmărire penală - privind infracţiuni de natură economico-financiară care nu sunt date prin lege în competenţa de urmărire penală şi soluţionare a procurorilor, Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism. acte premergătoare şi de urmărire penală, în delegare, - pentru infracţiuni de natură economico-financiară care sunt date prin lege în competenţa de urmărire penală şi soluţionare a procurorilor, Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism.acte premergătoare şi de urmărire penală, în delegare, - pentru infracţiuni de natură economico-financiară care sunt date prin lege în competenţa de urmărire penală şi soluţionare a procurorilor, Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism. Scopul general al Poliţiei de investigare a fraudelor menţinerea unui climat de legalitate în sfera afacerilor, în vederea consolidării unui mediu de afaceri stabil şi predictibil, capabil sa asigure buna funcţionare a pietelor economice.

5 POLIŢIA ROMÂNĂ POLIŢIA JUDICIARĂ DIRECŢIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR INSPECTORATE DE POLIŢIE JUDEŢENE DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI (41) SERVICII DE INVESTIGAREA FRAUDELOR (7) SERVICII DE INVESTIGAREA FRAUDELOR (1 Serviciu central şi 6 servicii la nivelul sectoarelor) UNITĂŢI CENTRALE UNITĂŢI TERITORIALE

6 la nivel national au fost desemnati ofiteri de politie (cate unul pentru fiecare judet) specializati pe linia prevenirii si combaterii savarsirii infractiunilor din domeniul leasingului financiar, Ofiteri de poliţie - Recuperarea creanţelor, urmărirea şi identificarea bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni, bănci, asigurare-reasigurare, leasing financiar, societăţi de administrare a investiţiilor financiare, spălarea banilor, sisteme piramidale Serviciul 5 - SERVICIUL RECUPERARE CREANŢE, CRIMINALITATE FINANCIARA SI SPALARI DE BANI SERVICIUL SPECIALIZAT

7 Scopul Poliţiei de investigare a fraudelor în domeniul leasingului Avem in vedere deopotrivă: - apărarea patrimoniului societăţilor de leasing - drepturile utilizatorilor - protecţia bugetului de stat consolidat

8 - activităţi informativ-operative pentru obţinerea de date şi informaţii necesare documentării activităţilor infracţionale a suspecţilor ; - efectuează acte premergătoare şi de urmărire penală sub supravegherea procurorului competent în conformitate cu prevederile legale - evaluează cauzele, condiţiile şi factorii care au determinat, au înlesnit sau favorizat comiterea de infracţiuni din categoriile date în competenţă, iar pe baza concluziilor desprinse, stabileşte direcţiile de acţiune şi măsurile ce urmează a fi întreprinse la nivel central şi teritorial; - organizează şi coordonează acţiuni cu caracter preventiv şi de combatere, la nivel regional sau naţional; -coopereaza cu structurile specializate ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precum şi celorlalte unităţi de parchet, datele şi informaţiile pe care le deţin în legătură cu săvârşirea unor infracţiuni de corupţie, fraudă, în conformitate cu competenţa materială. ATRIBUŢIILE POLIŢIEI DE INVESTIGARE A FRAUDELOR

9 ATRIBUŢIILE POLIŢIEI DE INVESTIGARE A FRAUDELOR - cooperează cu unităţile şi instituţiile specializate pentru elaborarea şi întocmirea proiectelor de acte normative din domeniul său de activitate; - participă la derularea unor programe internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii economico-financiare; - colaborează cu specialiştii din cadrul organismelor cu atribuţii de verificare şi control din domeniul de competenţă (Garda Financiară, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Oficiul Român pentru Drepturi de Autor, Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, Protecţia Consumatorilor etc), în vederea consolidării cooperării inter- instituţionale, pentru contracararea cât mai eficientă a criminalităţii economico- financiare; - elaborează metodologii, concepţii, proceduri, planuri de acţiune în vederea prevenirii şi combaterii infracţionalităţii economico-financiare; - analizează evolutia criminalitatii şi formulează propuneri pentru eficientizarea combaterii faptelor ilicite din sfera economico-financiara.

10 Politia de Investigare a Fraudelor În primele 9 luni ale anului 2012: La nivel national au fost solutionate 80 dosare penale din care: - 37 cu trimitere în judecată - 43 alte soluţii Au fost cercetate 122 persoane care au savarsit 162 infractiuni in domeniul leasingului financiar. Prejudiciul total cauzat a fost de 12,55 mil RON Infractiuni specifice: inselaciuni, abuz in serviciu, fals material si intelectual, evaziune fiscala, spalarea banilor. Direcţia de Investigare a Fraudelor: - grup infracţional cu conexiuni în zona bancară şi în cadrul a 3 societăţi de leasing financiar cât şi in 5 societăţi comerciale, fiind cercetate un număr de 8 persoane pentru un prejudiciu cauzat de 4,8 mil EURO; - instrumentează in vederea destructurării un grup infracţional cu peste 30 persoane şi 26 firme cercetate.

11 MODURI DE OPERARE solicitarea de finanţari succesive de la mai multe institutiii financiar nebancare; înstrăinarea fără drept a bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing de catre utilizator; solicitarea si obtinerea de finantari in sistem leasing prezentând documente justificative care apartin unor societăţi comerciale care functioneaza pe principiul societăţi “fantomă”; solicitarea si obtinerea de finantari in sistem leasing prin persoane interpuse, solicitanţii fiind de obicei persoane fără bunuri sau lipsite de capacitate de exercitiu; falsificarea bilanţurilor şi conturilor de profit şi pierdere; falsificarea documentelor de identitate si a documentelor de angajare; intocmirea si prezentarea la autoritatile vamale de documente falsificate; constituirea, iniţierea sau aderarea la grupuri organizate pentru săvârşirea de infracţiuni;.

12 Prin natura lor, infracţiunile specifice leasingului financiar pot fi infracţiuni simple prevazute de Codul Penal şi celelalte legi speciale sau infracţiuni subsecvente şi complementare infracţiunilor de - spalarea banilor, - spalarea banilor, sau concurente cu sau concurente cu - evaziunea fiscala - evaziunea fiscala INVESTIGAREA INVESTIGAREA infracţiunilor specifice leasingului financiar infracţiunilor specifice leasingului financiar

13 supravegherea persoanelor ce fac parte din grupul infracţional sau grupul infracţional organizat implicat in fraude in domeniul leasingului financiar în scopul identificării tuturor legăturilor infracţionale, a locurilor şi mediilor frecventate, a mijloacelor de transport folosite, a mijloacelor de comunicaţie utilizate, precum şi identificarea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea membrilor grupului şi asupra cărora se poate institui sechestru asigurator; supravegherea persoanelor ce fac parte din grupul infracţional sau grupul infracţional organizat implicat in fraude in domeniul leasingului financiar în scopul identificării tuturor legăturilor infracţionale, a locurilor şi mediilor frecventate, a mijloacelor de transport folosite, a mijloacelor de comunicaţie utilizate, precum şi identificarea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea membrilor grupului şi asupra cărora se poate institui sechestru asigurator; verificări la structurile specializate din cadrul M.A.I., S.R.I., S.I.E. (investigaţii calificate, supravegheri operative, combinaţii informativ operative, hărţi/scheme relaţionale); verificări la structurile specializate din cadrul M.A.I., S.R.I., S.I.E. (investigaţii calificate, supravegheri operative, combinaţii informativ operative, hărţi/scheme relaţionale); cooperarea cu organizaţiile şi instituţiile ce pot pune la dispoziţie probe şi mijloace de probă necesare documentarii activitatii infractionale cooperarea cu organizaţiile şi instituţiile ce pot pune la dispoziţie probe şi mijloace de probă necesare documentarii activitatii infractionale ACTIVITATI SPECIFICE POLITIEI ACTIVITATI SPECIFICE POLITIEI DE INVESTIGARE A FRAUDELOR

14 INVESTIGAREA INVESTIGAREACRIMINALITATII  Ridicarea dosarelor de constituire şi funcţionare ale societăţilor comerciale implicate in fraudele din acest domeniu de la Oficiul Registrului Comerţului ;  verificări la Autoritatea Naţională a Vămilor cu privire la situaţia operaţiunilor de comerţ exterior (când se impune se ridica documente atât de la organele vamale cât şi de la comisionarii vamali) ;  verificări la direcţiile de taxe şi impozite locale în a căror rază teritorială de competenţă au declarate domiciliile/reşedinţele sau există informaţii că deţin bunuri imobile persoanele fizice sau juridice ce fac obiectul cercetărilor ;  ridicarea de documente, înscrisuri, sisteme informatice, unităţi de stocare a datelor, atât cu ocazia verificărilor la sediile/punctele de lucru societăţilor comerciale ce fac obiectul cercetărilor, cât şi cu ocazia percheziţiilor efectuate cu autorizarea instanţei de judecată la locaţiile folosite de membrii grupului infracţional sau grupului infracţional organizat. ETAPE ETAPE

15  verificarea simultană la toate locaţiile suspecte cu sprijinul unităţiilor speciale de intervenţie rapidă ale poliţiei si de supraveghere operativă în scopul de a împiedica distrugerea, ascunderea sau deteriorarea mijloacelor de probă ;  persoanele care fac obiectul cercetărilor în dosarul penal şi care sunt identificate la locaţiile percheziţionate, vor fi conduse la unităţile de parchet în baza mandatelor de aducere emise de procuror;  solicitarea, cu avizul procurorului, a tehnicilor speciale de investigatii (interceptari telefonice, interceptari comunicatii informatice, investigatori sub acoperire, martori protejati, filaj, investigatii) ;  constatări tehnico-ştiinţifice, după caz, de către specialişti din cadrul DIICOT, Institutului Naţional de Criminalistică, Ministerului Finanţelor Publice – ANAF, ONPCSB, BNR.  cooperare si orice alte tehnici si metode investigative legale. INVESTIGAREA INVESTIGAREACRIMINALITATII ETAPE ETAPE

16  Cunoasterea situaţiei conturilor (curente sau de depozit) – se solicită la Ministerul Finantelor Publice – A.N.A.F. - Directia Generala de Reglementare a Colectarii Creanţelor Bugetare; dosarul de deschidere a conturilor, rulajul acestora şi documentele bancare ce stau la baza operaţiunilor pe cont – se solicită de la unităţile bancare unde sunt deschise conturile cu avizul procurorului în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la secretul bancar/profesional; se vor urmări în special tipurile de operatiuni efectuate (creditari/debitari bancare si intrabancare, transferuri externe, operatiuni cu numerar: retrageri/depuneri, schimb valutar, etc).  Verificari referitoare la cunoasterea clientelei (Legea nr.656/2002 modificată prin Legea 230/2005, Regulamentul 9/2008 a BNR, Normele interne ) si eventualele complicitati cu functionarii ; INVESTIGAREA INVESTIGAREACRIMINALITATII ETAPE ETAPE

17 Analizarea concordanţei actelor autentice prezentate de clienţi (procuri, delegaţii, acte eliberate de O.R.C.) cu datele de identificare ale celor mentionaţi în documente ;Analizarea concordanţei actelor autentice prezentate de clienţi (procuri, delegaţii, acte eliberate de O.R.C.) cu datele de identificare ale celor mentionaţi în documente ; Analiza circuitului operaţiunilor bancare: verificarea specimenelor de semnătură, identificarea persoanelor care se prezintă să efectueze operaţiunile, dacă instrumentele de plată prezentate îndeplinesc în totalitate condiţiile stabilite de lege pentru a putea fi operate ;Analiza circuitului operaţiunilor bancare: verificarea specimenelor de semnătură, identificarea persoanelor care se prezintă să efectueze operaţiunile, dacă instrumentele de plată prezentate îndeplinesc în totalitate condiţiile stabilite de lege pentru a putea fi operate ; Analiza realitatii documentelor privind identitatea persoanei certificarea copiilor de pe actele de identitate de către notari, avocati, funcţionari bancari etc.Analiza realitatii documentelor privind identitatea persoanei certificarea copiilor de pe actele de identitate de către notari, avocati, funcţionari bancari etc. Finalizarea urmaririi penale, instituirea masurilor asiguratorii si trimiterea in judecata. Finalizarea urmaririi penale, instituirea masurilor asiguratorii si trimiterea in judecata. INVESTIGAREA INVESTIGAREACRIMINALITATII ETAPE ETAPE

18 RECOMANDARI Contactarea deândată - a ofiţerilor de poliţie în situaţia în care clienţii societătăţilor de leasing: - nu respectă legislaţia în vigoare; - furnizează informaţii false, insuficiente, eronate sau incomplete; - generează suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate sau a documentelor furnizate;

19 SPECIFICUL INVESTIGARII FRADELOR ÎN DOMENIUL LEASINGULUI FINANCIAR DOMENIU INTERDISCIPLINAR ABORDARE PRIN PRISMA “Antreprizei criminale” DEZVOLTARE A COOPERĂRII INTERINSTITUŢIONALE

20 CONTACT : Mail: economic@politiaromana.ro Mobil: 021.208.25.25. int. 26935 POLITIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR POLITIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR BUCURESTI, 15.11.2012 BUCURESTI, 15.11.2012


Download ppt "INFRACŢIONALITATEA în sfera operatiunilor de în sfera operatiunilor deLEASINGFINANCIAR BUCURESTI 2012."

Similar presentations


Ads by Google