Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Tak Yan School Digital Art 2001 - 2002. S.1 Calendar Design.

Similar presentations


Presentation on theme: "Tak Yan School Digital Art 2001 - 2002. S.1 Calendar Design."— Presentation transcript:

1 Tak Yan School Digital Art 2001 - 2002

2 S.1 Calendar Design

3 S. 1 Chan Sau Chung

4 S. 1 Cheung Hung Yu

5 S. 1 Cheung Ki Fung

6 S.1 Tsui Po

7 S. 1 Lee Chun Wai

8 S.1 Lee Nage Fung

9 S. 1 Lee Ning Fung

10 S. 1 Lee Yun Kwong

11 S. 1 Ma Yeuk Shun

12 S. 1 Yu Sheung Yee

13 S.2 Game Card Design

14 S. 2 Chan Hon Lam

15 S. 2 Chan Ting Shun

16 S. 2 Ho Ka Lun

17 S. 2 Lai Yiu Man

18 S. 2 Lam Shuk Piu

19 S. 2 Leung Man To

20 S. 2 Li Man Kin

21 S. 2 Tang Wai Lok

22 S. 2 Xu Kwok Chung

23 S. 2 Yip Ka Yiu

24 S.3 My Portrait

25 S. 3 Chan Ka Cheong

26 S. 3 Chau Yiu Lun

27 S.3 Chiu Ho Cheung

28 S.3 Ho Fong Tat

29 S.3 Kwok Kam Lok

30 S.3 Lam Ka Ho

31 S.3 Lau Shun Ting

32 S.3 Leung Yu Lam

33 S.3 Lung Chun Chin

34 S.3 Yung Hon Man

35 S.4 - Pattern Design - My Campus - Digital Print

36 S.4 Tang Sai Ho

37 S.4 Wan Siu Hung

38 S.4 Wong Chun Wai

39 S.4 Wong Kit Fai

40 S.4 Yung Ka Ki

41 S. 4 Chan Chin Hung

42 S. 4 Chan Yuk Fei

43 S. 4 Choi Chun Wai

44 S.4 Ho Ka Chun

45 S.4 Wong Chun Choi

46 S.4 Chan Kam Yuen

47 S.4 Leung Pak Kin

48 S.4 Liu Kai Yin

49 S.4 Wong Kam Cheung

50 S.4 Yip Ka Chun

51 S.5 - My School Life - An Ideal City - Stop The War

52 S. 5 Chan Chi Wai

53 S.5 Oscar Chen Yee

54 S. 5 Cheung Pak Hei

55 S.5 Lin Ping Tsan

56 S.5 Wong Tak Lai

57 S.5 Tse Ka Fai

58 S.5 Hang Kai Cheong

59 S.5 Lam Sai Fu

60 S.5 Tam Tze Yin

61 S.5 Wong Kai Hei

62 Art Club - Digital Image

63 S.5 Chu Yat Ming

64 S.4 Lee Sik Suen

65 S. 5 Ho Ka Ming

66 S.5 So Chun Kit


Download ppt "Tak Yan School Digital Art 2001 - 2002. S.1 Calendar Design."

Similar presentations


Ads by Google