Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Viseiropas sabiedriskās domas aptauja par darba drošību un veselību Rezultāti Eiropā un Latvijā - 2013. gada maijs 31 Eiropas dalībvalsts, kura iesaistījusies.

Similar presentations


Presentation on theme: "Viseiropas sabiedriskās domas aptauja par darba drošību un veselību Rezultāti Eiropā un Latvijā - 2013. gada maijs 31 Eiropas dalībvalsts, kura iesaistījusies."— Presentation transcript:

1 Viseiropas sabiedriskās domas aptauja par darba drošību un veselību Rezultāti Eiropā un Latvijā - 2013. gada maijs 31 Eiropas dalībvalsts, kura iesaistījusies Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūrā (EU-OSHA), reprezentatīvā izlase Drošība un veselība darbā skar ikvienu no mums. Ieguvums jums. Ieguvums jūsu uzņēmumam.

2 2 http://osha.europa.eu Sabiedriskās domas aptaujas uzbūve Respondentu grupa: Pilna laika, nepilna laika un pašnodarbināti darbinieki vecāki par 18 gadiem ar pastāvīgo mītnes valsti un attiecīgo valodu Izlase: Reprezentatīvā izlase katrā no 31 iesaistītās Eiropas dalībvalsts Izvērtēšana: Izvērtētie dati, lai atspoguļotu strādājošo iedzīvotāju skaitu pēc vecuma, dzimuma un reģiona. Gadījumos, kad tiek atspoguļoti vairāku valstu dati, dati tiek izvērtēti, lai atspoguļotu katras valsts iedzīvotāju skaitu Datu ieguves metode: DTI (Datorizētās telefonintervijas) 26 valstīs. Bulgārijā, Čehijas Republikā, Maltā, Rumānijā un Slovākijā intervijas tika veiktas klātienē Izlases apjoms: 16,622 intervijas Eiropā (aptuveni 500 intervijas katrā valstī, izņemot Lihtenšteinu, kur tika veiktas 200 intervijas) Izlases apjoms: (Latvija) intervijas 621 Aptaujāšanas periods: (Latvija) 2013. gada 14. - 25. janvāris Datu interpretācija: Gadījumos, kad procentuālie rādītāji kopsummā neveido 100% vai kopējo rezultātu (piem., "ļoti iespējams" pluss "diezgan iespējams"), iespējams, ka tas ir datora veiktās noapaļošanas dēļ

3 3 http://osha.europa.eu Izlases apjoms Šajā ziņojumā iekļautais izlases apjoms Kopējais darbinieku skaits, kas vecāki par 18 gadiem 621 0-9 citi darbinieki darbavietā225 Vīrietis 315 10-49 citi darbinieki darbavietā237 Sieviete 306 50-249 citi darbinieki darbavietā114 18-34 g.v. 210 250+ citi darbinieki darbavietā38 35-54 g.v. 306 Pilna laika496 55+ g.v. 105 Nepilna laika73 Darbinieki nezina par savā darbavietā esošajām programmām/pamatnostādnēm, lai palīdzētu vecākiem darbiniekiem 543 Kļūdas robeža (intervēto darbinieku izlases dēļ) Kopējā izlase ±0.5 līdz 0.8 procenti (Eiropā) ±2.4 līdz 3.9 procenti (izlase valstī) Starp apakšgrupām, piem. Vīrietis / Sieviete ±4.7 līdz 7.9 procenti Pilna laika / Nepilna laika ±7.4 līdz 12.4 procenti

4 4 http://osha.europa.eu Aptaujas pārskats - 1 Cik liela varbūtība Jūsuprāt pastāv, ka 2020. gadā Jūsu darbavietā strādās lielāka daļa cilvēku vecumā virs 60 gadiem? Turpmākajos jautājumos lietots termins "vecāki darbinieki". Ar vecākiem darbiniekiem tiek domāti darbinieki vecumā virs 60 gadiem. Ņemot vērā visus apstākļus, vai Jums šķiet, ka vecāki darbinieki mēdz … nekā citi darbinieki? Vai Jums šķiet, ka Jūsu darbavietā vajadzētu ieviest programmas vai pamatnostādnes, lai atvieglotu darbiniekiem iespēju turpināt strādāt līdz pensionēšanās vecumam vai pēc tā, ja viņi to vēlas? Lūdzu norādiet, ja Jūsu darbavietā jau ir šādas programmas vai pamatnostādnes (Ļoti iespējams | Diezgan iespējams | Diezgan neiespējams | Ļoti neiespējams | Nezinu | Manā darbavietā šobrīd nav cilvēku vecumā virs 60 gadiem un nav paredzams, ka tādi būs 2020. gadā) (Jā | Nē | Nekādas atšķirības | Nezinu) A. Biežāk neierodas darbā slimības dēļ B. Biežāk piedzīvo nelaimes gadījumus darbā C. Darbā ir mazāk produktīvi D. Mazāk spēj pielāgoties izmaiņām darbā E. Biežāk cieš no stresa, kas saistīts ar darbu (Jā | Nē | Jūsu darbavietā jau pastāv programmas un pamatnostādnes | Nezinu)

5 5 http://osha.europa.eu Aptaujas pārskats - 2 Kuri Jūsuprāt no turpmāk minētajiem ir visizplatītākie ar darbu saistītā stresa iemesli mūsdienās, ja tādi vispār pastāv? Tagad daži jautājumi par visiem darbiniekiem, neatkarīgi no viņu vecuma. Cik bieži Jūsu darbavietā ir ar darbu saistīta stresa gadījumi, ja tādi vispār pastāv? Cik labi Jūsu darbavieta veic ar darba izraisīta stresa kontroli, ja tas vispār tiek darīts? A. Nostrādātās stundas vai darba slodze B. Ierobežotas iespējas organizēt savu darba režīmu C. Skaidrības trūkums par pienākumiem un atbildību D. Pakļaušana nepieņemamai uzvedībai, piemēram, iebiedēšanai vai uzmākšanās E. Darba reorganizācija vai nedrošība darbā F. Atbalsta trūkums pienākumu pildīšanā no kolēģu vai vadītāju puses (Ļoti bieži | Diezgan bieži | Diezgan reti | Ļoti reti | Nepastāv ar darbu saistīta stresa gadījumi | Nezinu) (Ļoti labi | Diezgan labi | Ne pārāk labi | Nebūt ne labi | Nezinu)

6 6 http://osha.europa.eu Click to add text here Diagrammās lietotie valstu apzīmējumi BurtiValstsBurtiValstsBurtiValsts ATAustrijaFISomijaNLNīderlande BEBeļģijaFRFrancijaNONorvēģija BGBulgārijaHUUngārijaPLPolija CHŠveiceIEĪrijaPTPortugāle CYKipraISIslandeRORumānija CZČehijas Republika ITItālijaSEZviedrija DEVācijaLILihtenšteinaSISlovēnija DKDānijaLTLietuvaSKSlovākija EEIgaunijaLULuksemburgaUKApvienotā Karaliste ELGrieķijaLVLatvijaALLVisas valstis ESSpānijaMTMalta

7 7 http://osha.europa.eu Click to add text here Valstu grupas, kuras izmantotas šajā ziņojumā GrupaValstis ES2727 pašreizējās Eiropas Savienības dalībvalstis ES1515 valstis, kas veidoja Eiropas Savienību līdz 2004. gada 1. maijam Austrija, Beļģija, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Īrija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste JDV1212 valstis, kuras pievienojās Eiropas Savienībai 2004. un 2007. gadā Bulgārija, Čehijas Republika, Kipra, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija EBTANorvēģija, Islande, Lihtenšteina, Šveice

8 Viseiropas sabiedriskās domas aptauja par darba drošību un veselību Rezultāti Eiropā un Latvijā - 2013. gada maijs Darbinieku proporcija, kas vecāki par 60 gadiem 2020. gadā Drošība un veselība darbā skar ikvienu no mums. Ieguvums jums. Ieguvums jūsu uzņēmumam.

9 9 http://osha.europa.eu Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem Darbinieku proporcija, kas vecāki par 60 gadiem 2020. gadā (Latvija) Cik liela varbūtība Jūsuprāt pastāv, ka 2020. gadā Jūsu darbavietā strādās lielāka daļa cilvēku vecumā virs 60 gadiem? (%) Ļoti iespējams Diezgan iespējams Diezgan neiespējams Ļoti neiespējams Nezinu Nav darbinieku, kas vecāki par 60 gadiem vai nav paredzams, ka tādi būs 2020. gadā

10 10 http://osha.europa.eu Kopā Vīrietis Sieviete 18-34 g.v. 35-54 g.v. 55+ g.v. Darbinieku proporcija, kas vecāki par 60 gadiem 2020. gadā (Latvija) Cik liela varbūtība Jūsuprāt pastāv, ka 2020. gadā Jūsu darbavietā strādās lielāka daļa cilvēku vecumā virs 60 gadiem? (%) DZIMUMS VECUMS Starpība no 100%, atbilžu Nezinu un Neviens izslēgšanas dēļ; Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

11 11 http://osha.europa.eu Darbinieku proporcija, kas vecāki par 60 gadiem 2020. gadā (Latvija) Cik liela varbūtība Jūsuprāt pastāv, ka 2020. gadā Jūsu darbavietā strādās lielāka daļa cilvēku vecumā virs 60 gadiem? (%) DARBAVIETAS LIELUMS (CITU DARBINIEKU SKAITS) NOSTRĀDĀTO STUNDU SKAITS Starpība no 100%, atbilžu Nezinu un Neviens izslēgšanas dēļ; Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem Kopā 0-9 10-49 50-249 250+ Pilna laika Nepilna laika

12 12 http://osha.europa.eu Darbinieku proporcija, kas vecāki par 60 gadiem 2020. gadā Starpība no 100%, atbilžu Nezinu un Neviens izslēgšanas dēļ; Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem Cik liela varbūtība Jūsuprāt pastāv, ka 2020. gadā Jūsu darbavietā strādās lielāka daļa cilvēku vecumā virs 60 gadiem? (%)

13 13 http://osha.europa.eu Darbinieku proporcija, kas vecāki par 60 gadiem 2020. gadā Cik liela varbūtība Jūsuprāt pastāv, ka 2020. gadā Jūsu darbavietā strādās lielāka daļa cilvēku vecumā virs 60 gadiem? (%) Starpība no 100%, atbilžu Nezinu un Neviens izslēgšanas dēļ; Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

14 Viseiropas sabiedriskās domas aptauja par darba drošību un veselību Rezultāti Eiropā un Latvijā - 2013. gada maijs Viedoklis par vecākiem darbiniekiem Drošība un veselība darbā skar ikvienu no mums. Ieguvums jums. Ieguvums jūsu uzņēmumam.

15 15 http://osha.europa.eu Viedoklis par vecākiem darbiniekiem (Latvija) Biežāk neierodas darbā slimības dēļ Biežāk piedzīvo nelaimes gadījumus darbā Darbā ir mazāk produktīvi Mazāk spēj pielāgoties izmaiņām darbā Biežāk cieš no stresa, kas saistīts ar darbu Ņemot vērā visus apstākļus, vai Jums šķiet, ka vecāki darbinieki mēdz … nekā citi darbinieki? (%) Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

16 16 http://osha.europa.eu Kopā Vīrietis Sieviete 18-34 g.v. 35-54 g.v. 55+ g.v. Viedoklis par vecākiem darbiniekiem - Mazāk spējīgi pielāgoties izmaiņām darbā (Latvija) Ņemot vērā visus apstākļus, vai Jums šķiet, ka vecāki darbinieki mēdz mazāk spēj pielāgoties izmaiņām darbā nekā citi darbinieki? (%) DZIMUMS VECUMS Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

17 17 http://osha.europa.eu Viedoklis par vecākiem darbiniekiem - Mazāk spējīgi pielāgoties izmaiņām darbā (Latvija) Ņemot vērā visus apstākļus, vai Jums šķiet, ka vecāki darbinieki mēdz mazāk spēj pielāgoties izmaiņām darbā nekā citi darbinieki? (%) DARBAVIETAS LIELUMS (CITU DARBINIEKU SKAITS) NOSTRĀDĀTO STUNDU SKAITS Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem Kopā 0-9 10-49 50-249 250+ Pilna laika Nepilna laika

18 18 http://osha.europa.eu Viedoklis par vecākiem darbiniekiem - Mazāk spējīgi pielāgoties izmaiņām darbā Ņemot vērā visus apstākļus, vai Jums šķiet, ka vecāki darbinieki mēdz mazāk spēj pielāgoties izmaiņām darbā nekā citi darbinieki? (%) Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

19 19 http://osha.europa.eu Viedoklis par vecākiem darbiniekiem - Mazāk spējīgi pielāgoties izmaiņām darbā Ņemot vērā visus apstākļus, vai Jums šķiet, ka vecāki darbinieki mēdz mazāk spēj pielāgoties izmaiņām darbā nekā citi darbinieki? (%) Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

20 20 http://osha.europa.eu Kopā Vīrietis Sieviete 18-34 g.v. 35-54 g.v. 55+ g.v. Viedoklis par vecākiem darbiniekiem - Biežāk cieš no stresa, kas saistīts ar darbu (Latvija) Ņemot vērā visus apstākļus, vai Jums šķiet, ka vecāki darbinieki mēdz biežāk cieš no stresa, kas saistīts ar darbu nekā citi darbinieki? (%) DZIMUMS VECUMS Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

21 21 http://osha.europa.eu Viedoklis par vecākiem darbiniekiem - Biežāk cieš no stresa, kas saistīts ar darbu (Latvija) Ņemot vērā visus apstākļus, vai Jums šķiet, ka vecāki darbinieki mēdz biežāk cieš no stresa, kas saistīts ar darbu nekā citi darbinieki? (%) DARBAVIETAS LIELUMS (CITU DARBINIEKU SKAITS) NOSTRĀDĀTO STUNDU SKAITS Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem Kopā 0-9 10-49 50-249 250+ Pilna laika Nepilna laika

22 22 http://osha.europa.eu Viedoklis par vecākiem darbiniekiem - Biežāk cieš no stresa, kas saistīts ar darbu Ņemot vērā visus apstākļus, vai Jums šķiet, ka vecāki darbinieki mēdz biežāk cieš no stresa, kas saistīts ar darbu nekā citi darbinieki? (%) Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

23 23 http://osha.europa.eu Viedoklis par vecākiem darbiniekiem - Biežāk cieš no stresa, kas saistīts ar darbu Ņemot vērā visus apstākļus, vai Jums šķiet, ka vecāki darbinieki mēdz biežāk cieš no stresa, kas saistīts ar darbu nekā citi darbinieki? (%) Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

24 Viseiropas sabiedriskās domas aptauja par darba drošību un veselību Rezultāti Eiropā un Latvijā - 2013. gada maijs Programmas un pamatnostādne, kas veicinātu ilgāku strādāšanas periodu Drošība un veselība darbā skar ikvienu no mums. Ieguvums jums. Ieguvums jūsu uzņēmumam.

25 25 http://osha.europa.eu Programmas un pamatnostādne, kas veicinātu ilgāku strādāšanas periodu Lūdzu norādiet, vai Jūsu darbavietā jau ir programmas vai pamatnostādnes, kas atvieglotu darbiniekiem iespēju turpināt strādāt līdz pensionēšanās vecumam vai pēc tā. (%) Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

26 26 http://osha.europa.eu Programmas un pamatnostādne, kas veicinātu ilgāku strādāšanas periodu Lūdzu norādiet, vai Jūsu darbavietā jau ir programmas vai pamatnostādnes, kas atvieglotu darbiniekiem iespēju turpināt strādāt līdz pensionēšanās vecumam vai pēc tā. (%) Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

27 27 http://osha.europa.eu Programmas un pamatnostādne, kas veicinātu ilgāku strādāšanas periodu (Latvija) Vai Jums šķiet, ka Jūsu darbavietā vajadzētu ieviest programmas vai pamatnostādnes, lai atvieglotu darbiniekiem iespēju turpināt strādāt līdz pensionēšanās vecumam vai pēc tā, ja viņi to vēlas? (%) Izslēdz atbildi Nezinu; Respondentu grupa: Darbinieki nezina par savā darbavietā esošajām programmām/pamatnostādnēm

28 28 http://osha.europa.eu Kopā Vīrietis Sieviete 18-34 g.v. 35-54 g.v. 55+ g.v. Programmas un pamatnostādne, kas veicinātu ilgāku strādāšanas periodu (Latvija) Vai Jums šķiet, ka Jūsu darbavietā vajadzētu ieviest programmas vai pamatnostādnes, lai atvieglotu darbiniekiem iespēju turpināt strādāt līdz pensionēšanās vecumam vai pēc tā, ja viņi to vēlas? (%) DZIMUMS VECUMS Izslēdz atbildi Nezinu; Respondentu grupa: Darbinieki nezina par savā darbavietā esošajām programmām/pamatnostādnēm

29 29 http://osha.europa.eu Programmas un pamatnostādne, kas veicinātu ilgāku strādāšanas periodu (Latvija) Vai Jums šķiet, ka Jūsu darbavietā vajadzētu ieviest programmas vai pamatnostādnes, lai atvieglotu darbiniekiem iespēju turpināt strādāt līdz pensionēšanās vecumam vai pēc tā, ja viņi to vēlas? (%) DARBAVIETAS LIELUMS (CITU DARBINIEKU SKAITS) NOSTRĀDĀTO STUNDU SKAITS Izslēdz atbildi Nezinu; Respondentu grupa: Darbinieki nezina par savā darbavietā esošajām programmām/pamatnostādnēm Kopā 0-9 10-49 50-249 250+ Pilna laika Nepilna laika

30 30 http://osha.europa.eu Programmas un pamatnostādne, kas veicinātu ilgāku strādāšanas periodu Vai Jums šķiet, ka Jūsu darbavietā vajadzētu ieviest programmas vai pamatnostādnes, lai atvieglotu darbiniekiem iespēju turpināt strādāt līdz pensionēšanās vecumam vai pēc tā, ja viņi to vēlas? (%) Izslēdz atbildi Nezinu; Respondentu grupa: Darbinieki nezina par savā darbavietā esošajām programmām/pamatnostādnēm

31 31 http://osha.europa.eu Programmas un pamatnostādne, kas veicinātu ilgāku strādāšanas periodu Vai Jums šķiet, ka Jūsu darbavietā vajadzētu ieviest programmas vai pamatnostādnes, lai atvieglotu darbiniekiem iespēju turpināt strādāt līdz pensionēšanās vecumam vai pēc tā, ja viņi to vēlas? (%) Izslēdz atbildi Nezinu; Respondentu grupa: Darbinieki nezina par savā darbavietā esošajām programmām/pamatnostādnēm

32 Viseiropas sabiedriskās domas aptauja par darba drošību un veselību Rezultāti Eiropā un Latvijā - 2013. gada maijs Ar darbu saistīta stresa biežākie iemesli Drošība un veselība darbā skar ikvienu no mums. Ieguvums jums. Ieguvums jūsu uzņēmumam.

33 33 http://osha.europa.eu Ar darbu saistīta stresa biežākie iemesli (Latvija) Kuri Jūsuprāt no turpmāk minētajiem ir visizplatītākie ar darbu saistītā stresa iemesli mūsdienās, ja tādi vispār pastāv? (%) Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

34 34 http://osha.europa.eu Kuri Jūsuprāt no turpmāk minētajiem ir visizplatītākie ar darbu saistītā stresa iemesli mūsdienās, ja tādi vispār pastāv? (%) Ar darbu saistīta stresa biežākie iemesli - Darba reorganizācija vai nedrošība darbā (Latvija) DZIMUMS Kopā Vīrietis Sieviete 18-34 g.v. 35-54 g.v. 55+ g.v. VECUMS Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem Darba reorganizācija vai nedrošība darbā

35 35 http://osha.europa.eu Ar darbu saistīta stresa biežākie iemesli - Darba reorganizācija vai nedrošība darbā (Latvija) Kuri Jūsuprāt no turpmāk minētajiem ir visizplatītākie ar darbu saistītā stresa iemesli mūsdienās, ja tādi vispār pastāv? (%) Darba reorganizācija vai nedrošība darbā DARBAVIETAS LIELUMS (CITU DARBINIEKU SKAITS) NOSTRĀDĀTO STUNDU SKAITS Kopā 0-9 10-49 50-249 250+ Pilna laika Nepilna laika Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

36 36 http://osha.europa.eu Kuri Jūsuprāt no turpmāk minētajiem ir visizplatītākie ar darbu saistītā stresa iemesli mūsdienās, ja tādi vispār pastāv? (%) Ar darbu saistīta stresa biežākie iemesli - Nostrādātās stundas vai darba slodze (Latvija) DZIMUMS Kopā Vīrietis Sieviete 18-34 g.v. 35-54 g.v. 55+ g.v. VECUMS Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem Nostrādātās stundas vai darba slodze

37 37 http://osha.europa.eu Ar darbu saistīta stresa biežākie iemesli - Nostrādātās stundas vai darba slodze (Latvija) Kuri Jūsuprāt no turpmāk minētajiem ir visizplatītākie ar darbu saistītā stresa iemesli mūsdienās, ja tādi vispār pastāv? (%) Nostrādātās stundas vai darba slodze DARBAVIETAS LIELUMS (CITU DARBINIEKU SKAITS) NOSTRĀDĀTO STUNDU SKAITS Kopā 0-9 10-49 50-249 250+ Pilna laika Nepilna laika Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

38 38 http://osha.europa.eu Kuri Jūsuprāt no turpmāk minētajiem ir visizplatītākie ar darbu saistītā stresa iemesli mūsdienās, ja tādi vispār pastāv? (%) Ar darbu saistīta stresa biežākie iemesli - Atbalsta trūkums pienākumu pildīšanā no kolēģu vai vadītāju puses (Latvija) DZIMUMS Kopā Vīrietis Sieviete 18-34 g.v. 35-54 g.v. 55+ g.v. VECUMS Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem Atbalsta trūkums pienākumu pildīšanā no kolēģu vai vadītāju puses

39 39 http://osha.europa.eu Ar darbu saistīta stresa biežākie iemesli - Atbalsta trūkums pienākumu pildīšanā no kolēģu vai vadītāju puses (Latvija) Kuri Jūsuprāt no turpmāk minētajiem ir visizplatītākie ar darbu saistītā stresa iemesli mūsdienās, ja tādi vispār pastāv? (%) Atbalsta trūkums pienākumu pildīšanā no kolēģu vai vadītāju puses DARBAVIETAS LIELUMS (CITU DARBINIEKU SKAITS) NOSTRĀDĀTO STUNDU SKAITS Kopā 0-9 10-49 50-249 250+ Pilna laika Nepilna laika Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

40 Viseiropas sabiedriskās domas aptauja par darba drošību un veselību Rezultāti Eiropā un Latvijā - 2013. gada maijs Ar darbu saistīta stresa gadījumi Drošība un veselība darbā skar ikvienu no mums. Ieguvums jums. Ieguvums jūsu uzņēmumam.

41 41 http://osha.europa.eu Ar darbu saistīta stresa gadījumi (Latvija) Cik bieži Jūsu darbavietā ir ar darbu saistīta stresa gadījumi, ja tādi vispār pastāv? (%) Ļoti bieži Diezgan bieži Diezgan reti Ļoti reti Nepastāv ar darbu saistīta stresa gadījumi Nezinu Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

42 42 http://osha.europa.eu Kopā Vīrietis Sieviete 18-34 g.v. 35-54 g.v. 55+ g.v. Ar darbu saistīta stresa gadījumi (Latvija) Cik bieži Jūsu darbavietā ir ar darbu saistīta stresa gadījumi, ja tādi vispār pastāv? (%) DZIMUMS VECUMS Starpība no 100%, atbilžu Nezinu un Neviens izslēgšanas dēļ; Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

43 43 http://osha.europa.eu Ar darbu saistīta stresa gadījumi (Latvija) Cik bieži Jūsu darbavietā ir ar darbu saistīta stresa gadījumi, ja tādi vispār pastāv? (%) DARBAVIETAS LIELUMS (CITU DARBINIEKU SKAITS) NOSTRĀDĀTO STUNDU SKAITS Starpība no 100%, atbilžu Nezinu un Neviens izslēgšanas dēļ; Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem Kopā 0-9 10-49 50-249 250+ Pilna laika Nepilna laika

44 44 http://osha.europa.eu Ar darbu saistīta stresa gadījumi Starpība no 100%, atbilžu Nezinu un Neviens izslēgšanas dēļ; Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem Cik bieži Jūsu darbavietā ir ar darbu saistīta stresa gadījumi, ja tādi vispār pastāv? (%)

45 45 http://osha.europa.eu Ar darbu saistīta stresa gadījumi Cik bieži Jūsu darbavietā ir ar darbu saistīta stresa gadījumi, ja tādi vispār pastāv? (%) Starpība no 100%, atbilžu Nezinu un Neviens izslēgšanas dēļ; Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

46 Viseiropas sabiedriskās domas aptauja par darba drošību un veselību Rezultāti Eiropā un Latvijā - 2013. gada maijs Ar darbu saistīta stresa gadījumu risināšana Drošība un veselība darbā skar ikvienu no mums. Ieguvums jums. Ieguvums jūsu uzņēmumam.

47 47 http://osha.europa.eu Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem Ar darbu saistīta stresa gadījumu risināšana (Latvija) Ļoti labi Diezgan labi Ne pārāk labi Nebūt ne labi Nezinu Cik labi Jūsu darbavieta veic ar darba izraisīta stresa kontroli, ja tas vispār tiek darīts? (%)

48 48 http://osha.europa.eu Kopā Vīrietis Sieviete 18-34 g.v. 35-54 g.v. 55+ g.v. Ar darbu saistīta stresa gadījumu risināšana (Latvija) Cik labi Jūsu darbavieta veic ar darba izraisīta stresa kontroli, ja tas vispār tiek darīts? (%) DZIMUMS VECUMS Starpība no 100%, atbildes Nezinu izslēgšanas dēļ; Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

49 49 http://osha.europa.eu Ar darbu saistīta stresa gadījumu risināšana (Latvija) Cik labi Jūsu darbavieta veic ar darba izraisīta stresa kontroli, ja tas vispār tiek darīts? (%) DARBAVIETAS LIELUMS (CITU DARBINIEKU SKAITS) NOSTRĀDĀTO STUNDU SKAITS Starpība no 100%, atbildes Nezinu izslēgšanas dēļ; Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem Kopā 0-9 10-49 50-249 250+ Pilna laika Nepilna laika

50 50 http://osha.europa.eu Ar darbu saistīta stresa gadījumu risināšana Cik labi Jūsu darbavieta veic ar darba izraisīta stresa kontroli, ja tas vispār tiek darīts? (%) Starpība no 100%, atbildes Nezinu izslēgšanas dēļ; Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

51 51 http://osha.europa.eu Ar darbu saistīta stresa gadījumu risināšana Cik labi Jūsu darbavieta veic ar darba izraisīta stresa kontroli, ja tas vispār tiek darīts? (%) Starpība no 100%, atbildes Nezinu izslēgšanas dēļ; Respondentu grupa: Darbinieki vecāki par 18 gadiem

52 52 http://osha.europa.eu Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) Sniedz ieguldījumu, lai padarītu Eiropu par drošāku, veselīgāku un produktīvāku vietu, kurā strādāt; Pēta, izstrādā un izplata uzticamu, proporcionālu un objektīvu informāciju par drošību un veselību; Organizē Viseiropas informācijas kampaņas; 1996. gadā to izveidojusi Eiropas Savienība un tā atrodas Bilbao, Spānijā; Vieno Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdību, darbadevēju un darbinieku organizāciju pārstāvjus un vadošos ekspertus katrā ES dalībvalstī un ārpus tās Sīkākai informācijai par EU-OSHA: http://osha.europa.eu Sīkākai informācijai par Viseiropas aptauju par darba drošību un veselību: http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/

53 53 http://osha.europa.eu Šo darbu ir veicis Ipsos MORI saskaņā ar ISO 20252 noteiktajiem standartiem Kvalitātes garantija Ipsos MORI ir visu galveno tirgus pētniecības organizāciju biedrs Nodrošinot nozares augstākajiem standartiem atbilstošu konsekventu darba kvalitāti un neatkarīgu revidentu ikgadēju pārbaudi


Download ppt "Viseiropas sabiedriskās domas aptauja par darba drošību un veselību Rezultāti Eiropā un Latvijā - 2013. gada maijs 31 Eiropas dalībvalsts, kura iesaistījusies."

Similar presentations


Ads by Google