Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1. Bawi Jesuh a ttum tthan tikah vancung muko kan theih lai, zungzal in ceunak ni bang in a tlang lai, khamhnak a hmumi vialte he vancung ah kan i tong.

Similar presentations


Presentation on theme: "1. Bawi Jesuh a ttum tthan tikah vancung muko kan theih lai, zungzal in ceunak ni bang in a tlang lai, khamhnak a hmumi vialte he vancung ah kan i tong."— Presentation transcript:

1 1. Bawi Jesuh a ttum tthan tikah vancung muko kan theih lai, zungzal in ceunak ni bang in a tlang lai, khamhnak a hmumi vialte he vancung ah kan i tong lai, min an au tikah kei zong ka um ve lai.

2 CHO Vancung ah an kan auh tikah, Vancung ah an kan auh tikah, Vancung ah an kan auh tik ah, Min an au tikah kei zong ka um ve lai.

3 2. A ceu bikmi zingka ah ka thimi an tho tthan lai I, Jesuh thawhtthan sunparnak chung an lut lai, vancung amah sinah a khamh ciami velte an um lai, min an au tikah kei zong ka um ve lai.

4 CHO Vancung ah an kan auh tikah, Vancung ah an kan auh tikah, Vancung ah an kan auh tik ah, Min an au tikah kei zong ka um ve lai.

5 3. Zingka in nitlak tiang Bawipa Jesuh ca ttuan cio tuah u, a zaangfahnak sung bikmi chim cio tuah u, cun kan nunnak a dongh I kan rian zong kha a dih tikah min an au tikah kei zong ka um ve lai.

6 CHO Vancung ah an kan auh tikah, Vancung ah an kan auh tikah, Vancung ah an kan auh tik ah, Min an au tikah kei zong ka um ve lai. End…


Download ppt "1. Bawi Jesuh a ttum tthan tikah vancung muko kan theih lai, zungzal in ceunak ni bang in a tlang lai, khamhnak a hmumi vialte he vancung ah kan i tong."

Similar presentations


Ads by Google