Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

O altfel de experien ţ ã Erasmus Am vorbit cu studenta si boala detaliata acesteia este TETRAPAREZA SPASTICA, DISLABILIE POLIMORFA, FORMA DISKINETICA SI.

Similar presentations


Presentation on theme: "O altfel de experien ţ ã Erasmus Am vorbit cu studenta si boala detaliata acesteia este TETRAPAREZA SPASTICA, DISLABILIE POLIMORFA, FORMA DISKINETICA SI."— Presentation transcript:

1 O altfel de experien ţ ã Erasmus Am vorbit cu studenta si boala detaliata acesteia este TETRAPAREZA SPASTICA, DISLABILIE POLIMORFA, FORMA DISKINETICA SI SCOLIOZA.

2 “ Cunoaşterea înseamnã împlinire. A cunoaşte înseamnã a fi” Osho.

3 Am sã vã descriu cãlãtoria mea spre cunoaştere care poate fi asemãnãtoare cu a altor studenţi care au trecut prin experienţa Erasmus, dar care-şi aduce notele personale. Deşi sunt o persoanã cu dizabilitãţi, nu am trãit niciodatã în umbra provocãrilor, am încercat sã le înfrunt şi sã mã bucur de ele.

4 Am visat sã plec cu bursa în strãinãtate încã din Gimnaziu, iar anul trecut m-am lãsat purtatã pe aripile entuziasmului şi am hotãrât sã mã înarmez cu multã rãbdare pentru a-mi împlini visul. Dupã câteva luni de aşteptare, emoţii si multe acte semnate, am aflat cã voi pleca în Septembrie pentru 5 luni în Franţa. Septembrie a fost mereu deschizãtorul meu de drumuri.

5 Am ajuns în Limoges într-o zi însoritã, cu ochii plini de vise şi nesomn. Mi-era atât de fricã sã vorbesc de teamã cã nu voi fi înţeleasã, dar cerând indicaţii am realizat cã e mai uşor decât credeam, iar francezii nu sunt atât de aroganţi.

6 La început Limoge-ul mi s-a pãrut enorm- prea multe autobuze pentru un om obişnuit sã meargã numai pe jos. Camera din cãmin mi-a trezit senzaţia unei cãlãtorii în trecut. Nu am avut frigider, iar dulapul era lipsit de uşi. M-am acomodat însã repede şi într-o sãptãmânã am simţit camera aceea de 9 m2 atât de a mea…

7 Imi este greu sã comunic şi sã stabilesc relaţii de prietenie din cauzã cã sunt foarte scepticã. Datoritã acestei experienţe am învãţat sã fiu mai deschisã, sã comunic şi sã zâmbesc indiferent de situaţie. Mi-am fãcut prieteni în special la cãmin unde fiecare povestea experienţele din timpul zilei.

8 Faptul cã eşti într-o ţarã strãinã, te uneşte şi te sensibilizeazã, te apropie de culturi şi valori diferite şi te învaţã sã-i accepţi pe ceilalţi, pentru cã îţi doreşti la rândul tãu sã fii acceptat.

9 Nu m-am simţit diferitã pentru cã am avut ocazia de a intra într-un mediu care e îndeajuns de civilizat pentru a accepta diferenţele.

10

11 Experienţa Erasmus e pe cât de frumoasã pe atât de grea. Atunci când ai decis sã pleci într-o astfel de aventurã, nu mai e cale de întoarcere. Ritmul tãu de viaţã se schimbã, nu mai ai confortul pe care îl aveai acasã, trebuie sã te maturizezi, sã-ţi calculezi resursele şi posibilitãţile şi uneori trebuie chiar şi sã gãteşti.

12

13 Pentru un student cu dizabilitãţi e cu atât mai greu. A trebuit sã fug dupã autobuz în nenumãrate rânduri, mi- a fost mai greu sã iau notiţe la cursuri şi aş fi vrut sã evit ieşirile la patinoar şi dansurile, dar asta ar fi însemnat sã nu pot fi alãturi de prietenii mei.

14 Prin urmare, mi-am impus sã mã simt bine aşa cum sunt şi sã fac tot ce-mi stã în putinţã pentru a mã integra. Si am reuşit!

15 Ne-am reprezentat cu succes ţara în cadrul petrecerii pentru studenţii strãini. Am hotãrât sã gãtim mici, pentru cã erau singurii pentru care aveam materialele necesare şi a fost cea mai uşoarã alegere. Nu ne-am aşteptat ca micii noştri cu muştar sã aibã aşa trecere, dar în douã minute au şi dispãrut şi s-au dovedit a fi preferaţii chinezilor.

16

17

18 Erasmus a adus o datã cu el împlinirea celui mai mare vis: vizitarea Parisului. Timp de trei zile mi-am bucurat ochii cu cele mai frumoase muzee, cafenele şi grãdini din Paris. Acele trei zile au avut un impact atât de mare asupra mea, încât de fiecare datã când mã visez în acele locuri mã trezesc cu zâmbetul pe buze şi cu o senzaţie de împlinire.

19

20

21 Consider aceastã experienţã necesarã pentru viaţa academicã a fiecãrui student pentru cã mi-a permis sã fac comparaţie între cele doua sisteme de învãţãmânt, sã observ minusurile şi plusurile fiecãruia, iar ca studentã a facultãţii de Litere o consider mai mult decât esenţialã în devenirea mea profesionalã, pentru cã m-a ajutat sã-mi îmbogãţesc vocabularul, sã descopãr o culturã pe care o ştiam numai din cãrţi şi sã-mi înfrâng frica de a comunica.

22 Mai presus de toate, experienţa Erasmus înseamnã socializare, cunoaştere şi acceptare, într-un cuvânt, deschidere spiritualã.


Download ppt "O altfel de experien ţ ã Erasmus Am vorbit cu studenta si boala detaliata acesteia este TETRAPAREZA SPASTICA, DISLABILIE POLIMORFA, FORMA DISKINETICA SI."

Similar presentations


Ads by Google