Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Povestea creionului de Paulo Coelho Material realizat de: Material realizat de: Înv. Avram Neluţa Înv. Avram Neluţa.

Similar presentations


Presentation on theme: "Povestea creionului de Paulo Coelho Material realizat de: Material realizat de: Înv. Avram Neluţa Înv. Avram Neluţa."— Presentation transcript:

1 Povestea creionului de Paulo Coelho Material realizat de: Material realizat de: Înv. Avram Neluţa Înv. Avram Neluţa

2 Copilul îşi privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment dat, întrebă: -Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouă? Sau poate o poveste despre mine?

3 Bunicul se opri din scris, zâmbi şi-i spuse nepotului: - E adevărat, scriu despre tine. Dar mai important decât cuvintele, este creionul cu care scriu. Mi-ar plăcea să fii ca el, când vei fi mare.

4 Copilul privi creionul intrigat, fiindcă nu văzuse nimic special la el. - Dar e la fel ca toate creioanele pe care le-am văzut în viaţa mea!

5 - Totul depinde de felul cum priveşti lucrurile! Există cinci calităţi la creion, pe care, dacă reuşim să le menţinem, vom fi totdeauna nişte oameni care trăiesc în bună pace cu lumea.

6 Prima calitate: Poţi să faci lucruri mari, dar să nu uiţi niciodată că există o Mâna care ne conduce paşii. Pe aceasta mână o numim Dumnezeu şi el ne conduce totdeauna conform dorinţei lui.

7 A doua calitate: Din când în când trebuie să mă opresc din scris şi să folosesc ascuţitoarea. Asta înseamnă un pic de suferinţă pentru creion, dar până la urmă, va fi mai ascutit.Deci, să ştii să suporţi unele dureri, pentru că ele te vor face mai bun.

8 A treia calitate: Creionul ne dă voie să folosim guma, pentru a şterge ce este greşit. Trebuie să înţelegi că a corecta un lucru nu înseamnă neapărat ceva rău,ceea ce este neapărat, este faptul că, ne menţinem pe drumul drept.

9 A patra calitate: La creion nu este important lemnul sau forma lui exterioară, ci mina de grafit din interior. Tot aşa, îngrijeşte-te de ce se întâmplă înlăuntrul tău.

10 Şi, în sfârşit: A cincea calitate a creionului: Lasă totdeauna o urmă!

11

12 Joc: Plicul cu fapte bune Plicul cu fapte bune Plicul cu fapte bune Joc: Plicul cu fapte bune Plicul cu fapte bune Plicul cu fapte buneObiective: - valorizarea faptelor pro-sociale -creşterea stimei de sine, -evidenţierea calităţilor personale

13 2. Cereţi-le ca periodic să îşi completeze plicul cu fapte bune; 3. Dacă observati comportamente lăudabile, sugeraţi dumneavoastră respectivului să ataşeze şi acea faptă în plic. 4. La sfârşit de semestru cereţi elevilor să prezinte plicul. Lăudaţi-i pe cei care au completat plicul, acordaţi premiu şi diplomă celui care a realizat cele mai multe fapte bune. 1. Fiecare elev va primi câte un plic personlizat şi va fi îndemnat să povestească sau să redea prin desen o faptă bună.


Download ppt "Povestea creionului de Paulo Coelho Material realizat de: Material realizat de: Înv. Avram Neluţa Înv. Avram Neluţa."

Similar presentations


Ads by Google