Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Predmet: Grafika na računaru studentica: Tatarević Smaragda Pedagoški fakultet u Zenici Odsjek: Matematika i informatika Godina studija:

Similar presentations


Presentation on theme: "Predmet: Grafika na računaru studentica: Tatarević Smaragda Pedagoški fakultet u Zenici Odsjek: Matematika i informatika Godina studija:"— Presentation transcript:

1 Predmet: Grafika na računaru studentica: Tatarević Smaragda tsmagi@bih.net.ba Pedagoški fakultet u Zenici Odsjek: Matematika i informatika Godina studija: IV

2 Photoshop radionica Tatarević Smaragda tsmagi@bih.net.ba Tema: Retuš (blur,sharpen, smudge)

3 Pojam retuširanja Vrste retuširanja Alati za retuširanje u Photoshopu (akcenat na blur,sharpen,smudge) Primjeri Retuširanje

4 Retuš - korekcija slike ili fotografije je niz tehnika kojim pravimo izmjene na originalu sa određenim ciljem, i to je u neku ruku umjetnost, sama po sebi. Radnje koje se rade u korekciji (retuširanju) slike su raznolike, i kreću se od odstranivanja ili dodavanja objekata na slici, popunjavanje oštećenih dijelova slike, potamnjivanja ili posvjetljavanja slike, mijenjanja oblika objekata na slici i slično. Retuširanje

5 artističke tehnike – watercolor, skech, smudge. Na ovakav način dobijamo „umjetničke“ fotografije koje se koriste kao pokloni, čestitke,pejzaži, itd. glamour – ove tehnike se koriste u modnim magazinima, za naslovne stranice, plakate, postere, a posebno za portrete. Kod njih se do perfekcije radi boja, kontrast, osvjetljenje i izoštravanje. foto montaža – popularna tehnika, kojom se dodaje ili oduzima objekat sa slike i slično. restauracija – obnavljanje starih fotografija, koje su oštećene ili izgubile boju. Retuširanje

6

7

8

9 Početni savjet: Prije nego što počnete retuširati sliku, odvojite nekoliko minuta da istražite projekt, uključujući pristup potrebnim podešavanjima. Ako retuširate (korektirate) sliku za drugu osobu, dobra je ideja je da se dogovorite oko područja korekcija prije početka rada. Dva su najčešća metoda: Kreirajte novi layer (Layer>New>Layer) i onda upotrijebite brush ili pencil da označite područja koja treba prepraviti. Dodatno, možete kreirati oblačiće (callouts) da naglasite problematična područja. Možete koristiti opciju Notes i Audio annotation (pisana i zvučna upozorenja) koja postoje u Photoshopu. Možete ih naći ako odaberete: View>Show>Annotations. Retuširanje

10 Strelice na slici pokazuju na “nepravilnosti" kojih se rješavati.

11 Retuširanje Alati koji se najčešće koriste pri retuširanju

12 Retuširanje Brush tool i Pencil tool - alati kojim se stvaraju meki potezi kistom. Namijenjeni su nanošenju boja na različite načine.

13 Retuširanje Stamp porodica alata - alati za retuširanje. Umjesto boje nanose neki uzorak (pattern ili nanose boju prema predefiniranom mjestu na slici). Clone Stamp Tool služi za kloniranje dijelova površine bitmape. Pritisnemo lijevu tipku alt i odredimo područje sa kojeg se uzima uzorak, te drugim klikom započeti nanošenje na dislociranom mjestu bitmape. Ovaj alat vrijedi samo na jednom layeru, ne može se koristiti sa jednog layera na drugi.  Pattern Stamp Tool nanosi odabrani uzorak sa palete uzoraka.

14 Retuširanje

15 Blur, Sharpen & Smudge Tool (R) Ova grupa alata ima neku vrstu "umjetničke" funkcije jer radi tako što svi alati daju specijalne efekte, često slične nekom od filtera. Sve alatke imaju iste opcije (mod rada, pritisak, i opciju "Use All Layers" koja se odnosi na primjenjivanje alata na sve slojeve ako je uključena) sa dodatkom kod alatke "Smudge", gdje je dodatna opcija "Finger Painting" koja simulira slikanje prstom. Retuširanje

16 "Blur" alatka ima svrhu da zamuti ili zamagli sliku.

17 Retuširanje

18 "Sharpen" alatka izoštrava rubove, prevodeći piksele u druge boje Retuširanje

19

20 "Smudge" alatka simulira crtanje prstom, odnosno razmazivanje boja. Retuširanje

21

22

23 Vježba – uklanjanje bora - Otvorite foto osobe kojoj želite ukloniti bore Retuširanje

24 - Odaberite Smudge tool i podesite ga na 25% jačine Retuširanje

25 - Polako prevlačite alat preko bora, radite pažljivo i strpljivo, pazite na ten Retuširanje

26 Na kraju, trebate dobiti otprilike ovakvu fotografiju Retuširanje

27 Photoshop’s retouching tools – more exercises http://www.graphic-design.com/Photoshop/tutorials/0302-10.html Cosmetic Retouching http://graphicssoft.about.com/od/photoshoptutorialsretouch/ Animation with Imageready http://graphicssoft.about.com/od/photoshoptutorialsanimation/ Correcting Colour and Tone http://graphicssoft.about.com/od/photoshoptutorialscolorcor/ Range of Tutorials http://www.good-tutorials.com/ Retuširanje – ako vas zanima

28 Hvala na pažnji!

29 Vidimo se...


Download ppt "Predmet: Grafika na računaru studentica: Tatarević Smaragda Pedagoški fakultet u Zenici Odsjek: Matematika i informatika Godina studija:"

Similar presentations


Ads by Google