Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐẾN THAM DỰ TiẾT HỌC HÔM NAY Bài dạy: PPCT: 63.

Similar presentations


Presentation on theme: "CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐẾN THAM DỰ TiẾT HỌC HÔM NAY Bài dạy: PPCT: 63."— Presentation transcript:

1

2 CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐẾN THAM DỰ TiẾT HỌC HÔM NAY Bài dạy: PPCT: 63

3 §1. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM Bài cũ Giải Cho hàm số. Tính và

4 1.ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM 2.QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM 3.ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 4.VI PHÂN 5.ĐẠO HÀM CẤP HAI I. ĐẠO HÀM TẠI MỘT ĐiỂM. Các bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm. Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa. Quan hệ giữa sự tồn tại của đạo hàm và tính liên tục của hàm số. Ý nghĩa hình học của đạo hàm. Ý nghĩa vật lý của đạo hàm. II. ĐẠO HÀM TRÊN MỘT KHOẢNG.

5 §1. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM Bài cũ I. Đạo hàm tại một điểm 1. Các bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm được gọi là vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t 0. Khi đó, giới hạn hữu hạn (nếu có) 1. Các bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm Trong quãng thời gian  t = |t – t 0 |, ôtô đi được quãng đường:  s = s(t) – s(t 0 ). Quãng đường chuyển động là một hàm số theo thời gian: s = s(t). Vận tốc trung bình:

6 §1. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM Điện lượng Q truyền trong dây dẫn là một hàm số theo thời gian t: Q = Q(t). Giới hạn hữu hạn (nếu có) được gọi là cường độ tức thời của dòng điện tại thời điểm t 0. Bài cũ I. Đạo hàm tại một điểm 1. Các bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm 1. Các bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm Cường độ trung bình của dòng điện trong khoảng thời gian ∆t = t – t 0 là:

7 §1. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM 2. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm. Cho y = f(x) xác định trên (a; b) và x 0  (a; b). Nếu tồn tại giới hạn (hữu hạn) thì giới hạn đó được gọi là đạo hàm của y = f(x) tại x 0 và kí hiệu f(x 0 ) Ví dụ: Cho hàm số f(x) = x 2 + 1. Ta có: Chú ý: Bài cũ I. Đạo hàm tại một điểm 1. Các bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm 2. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm

8 §1. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM 3. Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa. B1: Giả sử  x = x – x 0. Tính  y = f(x 0 +  x) – f(x 0 ). B2: Lập tỉ sốB3: TìmVD: Tính đạo hàm của hàm số tại Bài cũ I. Đạo hàm tại một điểm 1. Các bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm 2. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm 3. Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa Giải

9 §1. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM Tính đạo hàm của các hàm số sau: a)Nhóm 1, 2: tại b) Nhóm 3, 4: tại Bài cũ I. Đạo hàm tại một điểm 1. Các bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm 2. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm Hoạt động nhóm Hoạt động nhóm Giải 3. Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa

10 §1. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM Bài cũ I. Đạo hàm tại một điểm 1. Các bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm 2. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm 2. Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa. 4. Đọc tiếp bài “Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm”. 3. Bài tập 1, 2, 3 SGK. 1. Định nghĩa đạo hàm. Củng cố Hoạt động nhóm 3. Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa Củng cố

11 TIẾT HỌC KẾT THÚC !


Download ppt "CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐẾN THAM DỰ TiẾT HỌC HÔM NAY Bài dạy: PPCT: 63."

Similar presentations


Ads by Google